Seneste nyt

Forsikringsbetingelser

Til dækning af skader på ejendommen er der tegnet en ejendomsforsikring i Codan Forsikring gennem DEAS. Hvis du har været udsat for en skade, kan du med fordel rette henvendelse til DEAS for at få afklaret, hvorvidt ejendomsforsikringen dækker netop din skade.

Procedure ved skader på glas og kumme

Når du har skader på glas og kummer i din lejlighed, skal disse skader fremover anmeldes til bestyrelsen (hvis du vil have refunderet udgiften til reparation).
Bemærk, at der ikke kan opnås refusion, hvis der er tale om almindelig slidtage og dermed almindelig vedligeholdelse, eller hvis skaden er opstået ved en groft uagtsom handling. 
Skaden skal anmeldes, før reparationen påbegyndes, således at bestyrelsen ved selvsyn kan konstatere skadens natur og omfang samt godkende reparation på foreningens regning. Der er ikke dækning for skader, som ikke er forhåndsgodkendte.

Du anmelder skaden ved at beskrive hvilken begivenhed, der har ført til skaden, og hvori skaden består. 
Det vil være en god ide at vedlægge billeder af det skadede i anmeldelsen.
Når du har anmeldt skaden, og du har fået forhåndsgodkendt refusion af bestyrelsen, antager du selv et håndværkerfirma til at udføre reparationen. Du betaler også selv i første omgang regningen for reparationen.

Når arbejdet er udført og godkendt af dig selv, fremsender du regningen elektronisk til bestyrelsen sammen med et kontonummer, hvortil det beløb, du har betalt, kan overføres.

Bemærk, at hvis du får skaden betalt af eget forsikringsselskab, dækker ejerforeningen ikke skaden. Dog kan ejerforeningen gå ind og dække din eventuelle udgift til selvrisiko. I givet fald skal du stadig følge proceduren med forhåndsgodkendelse af reparation.
Skaden anmeldes til bestyrelsens email adresse.
Hvad er dækket:
Forsikringen dækker brud, afskalning, ridsning eller lignende på de forsikrede genstande, når de som følge af dette bliver ubrugelige. D.v.s., hvis en kumme bliver ridset, er dette ikke dækket, hvis kummen stadig er funktionsdygtig.

Hvad dækkes ikke:
Skader, som følge af groft uagtsomme handlinger, fx brud på kummer o.l. er ikke dækket.

Hvad er vedligehold:
Hvis en kumme rykker sig lidt på væggen, og dette kan repareres med lidt fugemasse er der tale om alm vedligeholdelse.
Kalkaflejringer på kummer skal håndteres via almindelig vedligehold.


Nyhedsbrev

Tilmeld vores regelmæssige nyhedsbrev og modtag informationerne direkte i din e-postkasse.

Tilmeld / Afmeld