Seneste nyt
07.06.2022 20:31 Husorden opdateret
Øresund Strandpark Etape 1 > Praktisk information

Kontaktpersoner

Funktion Navn Email Tlf/mobil
Vicevært (Hverdage 07-15)
(døgnvagt ved akut behov)
Jimmi Hansen, Sundby Rengørings Service srs@sundbyrengøringsservice.dk 32964807
40115444
Rengøring og vinduespolering Jimmi Hansen, Sundby Rengørings Service   32964807
Administration DEAS A/S, Ejendomsadministrator
kundeteam4@deas.dk 39466510

Forsikring

Er uheldet ude og der brug for akut hjælp til at begrænse skaden kontakt Sundby Rengøringsservice der har døgnvagt.

Se ovenstående.

 

Er der tale om en skade der kan have forsikringsmæssige konsekvenser, så kontakt DEAS jf. ovenstående.

Vand og varme

Vand- og varmemålere fjernaflæses af forsyningsselskaberne.

Fordelingsregnskabet udarbejdes af North Q.

Man kan følge sit forbrug løbende på  www.oept.nemtilmeld.dk eller APP’en ’Connected Home HUB by NorthQ’.

Rengøring mv.

Hovedpunkterne i den ny rengøringsaftale (inkl. vinduespolering).

Rengøringsplan

 


Miljøstationen

Dagrenovation skal kastes i skakterne i forsvarligt lukkede plastposer.

Bioaffald puttes i grønne poser og afleveres i de dertil beregnede containere i miljøstationen.

Poserne fås gratis på genbrugsstationen i Hejredalsgade.

Miljøstationen er nærmere beskrevet på grundejerforeningens hjemmeside.

Parkering

Information om parkering findes hos grundejerforeningen.

Vedligeholdelse

Information om parkering findes hos grundejerforeningen.

Tillæg til vedligeholdelsesmappe

Et nyt tillæg til vedligeholdelsesmappen findes her. Der er vigtig information om bl.a. emhætter, udsugning, termoruder og en del andre ting! Skriv den ud og sæt den ind i jeres mappe!

Vejledning til udsugningsventilen på badeværelset

Kontrolventil_badev.pdf Kontrolventil_badev.pdf (141.6 kB)

Energimærke for ejendommen (2012)

Ejendommen er igen blevet energimærket i 2012. Du kan hente rapporten herunder. Den gamle rapport fra 2007 kan hentes nedenunder den nye.

Indbrud i stuelejligheder

Der har været enkelte tilfælde af indbrud i stuelejligheder. Beboerne opfordres til at holde sig ajour med de kriminalpræventive anbefalinger. Se f.eks. Det kriminalpræventive råd

Hvad gør jeg, hvis ventilationsanlægget ikke virker?

Du skal kontakte viceværten, som enten selv reparerer anlægget eller tilkalder nødvendig hjælp. For at undgå at hele opgangen ringer, kan du evt. sætte en seddel op på opgangens opslagstavle om, at viceværten er blevet kontaktet.

Hvad kan vi gøre, hvis der er lugtgener i opgangen?

Problemet er primært, at affald ikke pakkes ind i lukkede plastposer, når det smides i skakten. Bestyrelsen henstiller derfor, at der ikke nedkastes affald i skakten uden at dette er forsvarligt emballeret i en lukket plastpose. Bestyrelsen sørger herudover for afrensning af skraldecontainerne i nedfaldsrummene et par gange om året..

Hvor er det elektriske udstyr i badeværelset?

Der gøres herved opmærksom på, at elektrisk udstyr er placeret bag en inspektionslem i badeværelset. Der vedlægges her en oversigtsplanche over de forskellige typer badeværelser med angivelse af hvor inspektionslemmen er placeret samt information om, hvordan den åbnes og hvor hængselsiden er placeret. Planchen, der er udsendt til beboerne, kan mest hensigtsmæssigt ophænges i teknikskabet i entreen.

Ikke smide store ting i WC-tønden, tak!

Vær opmærksom på, at der nu er installeret rottespærringer i vores kloakker. Dette kan give tilstopning

Man skal derfor passe på ikke at smide store ting i wc'erne, altså ingen klude, bleer, bind eller andre fremmedlegemer, tak!

Åbning/lukning af Etape 1’s hoveddøre

Vores hoveddøre åbner og lukker automatisk!

Kommer du udefra, sætter du (og drejer) din dørnøgle i nøglehullet på karmen til venstre for hoveddøren, hvor der står ”Dør”.  Hoveddøren åbner herefter automatisk og lukker ligeledes automatisk. Du kan også bruge din fjernbetjening for at åbne hoveddøren automatisk.

Skal du ud i det fri og vil have at hoveddøren åbner automatisk, anvender du enten din fjernbetjening eller trykker på ”dør-åbner”-kontakten. 

Tving aldrig hoveddøren til at være åben - det ødelægger den dyre automatik! 

Døråbning fx ved flytning:

Har du brug for, at døren står åben længere tid, end den gør automatisk:

  • Kommer du indefra, åbner du døren ”manuelt” ved at trykke dørhåndtaget ned og trække døren ind
  • Kommer du udefra, bruger du din nøgle i dørens nøglehul og skubber døren op
  • Du sætter en stopklods eller andet for døren, så den står åben, mens du fragter dine ting og sager ud/ind.
  • Du må ikke ændre på den stopanordning (diktatoren – hedder den!), der er nederst på selve døren – det vil give fejl i det automatiske døråbningssystem. Så rør aldrig diktatoren!

Alternativt: Du trykker endnu en gang på ”dør-åbner”-kontakten, og døren forbliver åben i lidt længere tid.

Hver lejlighed har fået én fjernbetjening. Ønsker du/I flere kan fjernbetjeningen erhverves for 1.050 kr., (inklusive bestilling, kodning og levering). Du/I skal henvende jer til viceværten for at få en ny fjernbetjening – afregning klares direkte med viceværten.

Bestyrelsen


Nyhedsbrev

Tilmeld vores regelmæssige nyhedsbrev og modtag informationerne direkte i din e-postkasse.

Tilmeld / Afmeld

Nyhedsbrev

Tilmeld vores regelmæssige nyhedsbrev og modtag informationerne direkte i din e-postkasse.

Tilmeld / Afmeld