Øresund Strandpark > Formandsinitiativet

Formandsinitiativet

Under navnet Formandsinitiativet bliver der regelmæssigt afholdt møder mellem formændene i de 5 etaper og Grundejerforeningens formand.

Gruppen af formænd er en uformel samarbejdsorganisation, der prøver at løse så mange fælles problemer for hele Øresund Strandpark. Den er ikke en del af Grundejerforeningen, som jo har meget specifikke formål, der fremgår af vedtægterne. Formandsinitiativet siger tak til Grundejerforeningen fordi vi må bruge denne del af hjemmesiden til at informere om vores arbejde!

Formandsinitiativet blev etableret i 2007 i erkendelse af, at Grundejerforeningen ikke er tilstrækkelig til at koordinere mange af de fælles interesser, der er mellem etaperne. Sager af fælles interesse kan være fx valg af leverandører på forskellige områder. Formandsinitiativet tager ikke formelle beslutninger, men beslutter anbefalinger til de enkelte foreninger. Det er derefter op til etapernes bestyrelser at træffe de endelige beslutninger. Ofte nedsætter Formandsinitiativet en “tovholder”, der fx fører tilsyn for hele bebyggelsen med en leverandør.

Arbejdsformen er uformel, men fokuseret. Det tilstræbes, at have få aktive sager - men så til gengæld at få dem løst godt og hurtigt. Ofte nedsættes et task force med deltagelse af frivillige fra de forskellige etaper. Det er en god måde for folk, der interesserer sig for en bestemt sag, til at få lejlighed til at være med til at løse nogle konkrete problemer til gavn for os alle sammen - uden at skulle investere mere tid end nødvendigt.