Øresund Strandpark > Referater > Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde 15. februar 2019

Øresund Strandpark

Sundby Parkvej, Etape 4

Bestyrelsesmøde den 12. februar 2019 hos Kurt

Deltager: Kurt, Bruno, Keld, Susanne

Fraværende: Stine

Referent: Susanne

 

Dagsorden

 

1. Skanska - Kælderen

Der forhandles stadig på et delforlig.

2. Skanska Materede ruder

Der forhandles stadig på en løsningsmodel

3. Skanska delforliget punkt 6

Punktet følger de materede ruder

4. Lys ladcykelpladsen

Der opsættes lys på ladcykelpladsen af sikkerhedsmæssige årsager.

5. Henvendelser vedrører Grundejerforeningen

Henvendelser der vedrører grundejerforeningen behandles i Grundejerforeningen.

6. Henvendelse Husorden

Henvendelser vedr. de Grønne områder behandles i Grundejerforeningen, da det tilsigtes, at alle 5 etaper har samme regler gældende for de grønne områder. Kurt tager henvendelsen med på næste Grundejerforeningsmøde. Susanne har aftalt med hovedafsenderen, at der udpeges 2 personer der efterfølgende kontakter Grundejerforeningen for en løbende dialog.

7. Klage over afholdt fest i opgang 16.

Bestyrelsen har modtaget en del klager efter at nye ejer i opgang 16 har afholdt fest på en sådan måde, at det har skabet stor gene for beboerne. Aldrig har vi i etape 4 oplevet noget lignende.

1. Højlydt musik. Beboerne nægtede at åbne døren ved henvendelser fra andre beboer i opgangen. Beboerne kontaktede politiet.

2. Terrassen i stueetagen blev brugt som askebæger. Dagen efter var terrassen i stuen fyldt med cigaretskodder.

3. En gæst til festen havde kastet op ud over altanen, og der var opkast på store dele af terrassen.

8. Økonomi

Regnskabet ser fint ud.

9. Parkering

Vi oplever stadig, at der er rod i parkeringen i forhold til valg af parkeringsplads. 

10. Lys i opgangene

Vi har siden efteråret afprøvet forskellige lyskilder til opgangene. Vi er nu landet på en lyskilde vi prøver at køre med i alle opgangene. Sundby Rengøring vil løbende udskifte lyskilderne.

Bestyrelsesmøde 11. december 2018

Øresund Strandpark

Sundby Parkvej, Etape 4

Bestyrelsesmøde den 11. december 2018, kl. 19.00, Bruno.

Deltager: Bruno, Keld, Kurt, Stine, Susanne

Referent: Susanne

 

Afkalkningsanlæg

Vi må konstatere at det eksisterende afkalkningsanlæg ikke virker mere, der installeres derfor et nyt anlæg.

 

Eftersyn opgang 11. Tidligere anmeldt vandskade

Orientering vedr. opgang 11 den tidligere vandskade. Der er foretage eftersyn af VVS og ingen kommentar.

 

Ekstra cykeloprydning

Sundby rengøring har foretaget en ekstra oprydning i cykelskurene efter ønske fra beboerne.

 

Maling af hegn i henhold til husorden

I henhold til husorden skal alle hegn og opsatte skurer være malet mahogni farvet på begge sidder. De skurer, der stadig ikke er malet, skal males til foråret 2019 i henhold til husorden.

 

Nedslidte hegn og låger

Hegn og låger, der er nedslidte, skal udskiftes til nyt eller fjernes, når frosten er væk i det nye år.

 

Maling af sokler

Vi fik desværre ikke som tidligere meddelt malet soklerne i sommers, da vi ikke kunne finde et malerfirma, der ønskede at løse opgaven. Vi har nu kontakt til en maler, der gerne vil male soklerne til foråret 2019. 

 

Parkering/parkeringskort

Der er stadig til tider behov for, at få reguleret de parkeret biler. Vi modtager nye parkeringskort i postkassen inden nytår. Parkeringskortet træder i kraft den 1. januar 2019.

 

Effekter i opgangene

Vi har modtaget henvendelser fra nye ejere med ønske ændring i husorden vedr. sko og andre effekter i opgangene. De føler, det er pinligt, at vores boliger sælges til meget høje priser med folks gamle ildelugtende udtrådte sko/støvler placeret til offentligt skue for os selv og vores gæster.

 

Opsat skilte

Der opsættes skilte med hundeluftning forbudt på de Grønne områder i Etape 4 og ved indgangen på begge sidder af Grønningen. Med skiltningen skulle det gerne være slut med problemet med hundeluftning foran folks haver, og de mange klager vi løbende modtager i bestyrelsen over hundeluftning på vores område.

 

Vedtægterne § 20

Bestyrelsen modtager løbende henvendelser der ligger inden for vedtægterne § 20 indvendig vedligeholdelse.Bestyrelsen kan ikke rådgive eller på anden måde være part i problemstillinger der hører under indvendig vedligeholdelse § 20 i Vedtægterne.Problemer i henhold til vedtægterne § 20 skal løses af ejeren selv og er ikke et ejerforeningsanliggende.

 

Udvendig isolering

Projektplan under udarbejdelse.

 

Skanska

Sagen vedr. kælderen og de matterede ruder er under forhandling mellem vores advokat Thomas Damsholt og Skanskas advokat.

 

Lys på ladcykel pladsen

Der opsættes lys svarende til lyset i cykelskurene ved ladcykel pladsen.

 

Bestyrelsesmøde 23. august 2018

Ejerforeningen Sundby Parkvej, Etape 4

Deltager: Kurt, Keld, Stine, Bruno, Susanne

Afbud: Ingen

Mødested: Kurt

Referent: Susanne

 

Referat

 

1. Skanska - Kælderen

Sagen køre via vores advokat Thomas Damsholt. Retssagen er udsat fra januar 2019 til juni 2019.

 

2. Skanska - Materede ruder

Sagen køre via vores advokat Thomas Damsholt.

 

3. Udvendig isolering - Sålbænken

Sagen køre via vores advokat Thomas Damsholt.

 

4. Miljøstationen

Orientering fra Flemming Sørensen formand for etape 5 og Grundejerforeningen.

En beboer i det nye byggeri har observeret, at en beboer fra Øresund Strandpark, etape 4 eller 5, har lagt en papkasse i en container ovre hos dem. Affaldsservice mener derfor, at vi mangler en miljøstation placeret mellem etape 4 og 5 og de har derfor, uden varsel, afleveret 17 containere på vores parkeringsplads.

Det kan jo undre når Center for Byggeri tidligere gav påbud om at fjerne den lille miljøstation med trussel om dagbøder og efterfølgende gav afslag på en byggetilladelse til opførelse af en ny.

Vi har skrevet 2 klageskrivelser til hhv Affaldsservice og Direktionen for Teknik og Miljø samt afholdt 2 møder med folk fra Affaldsservice for at få containerne taget tilbage, men det har vist sig at være en meget svær proces. Vi har fået reduceret antallet, men vores ønske har jo været at de alle skulle væk.Sagen er ikke afsluttet.

 

5. Montering af metalplader på sokler ved skralderummene

Vi har fået monteret metalskinner på soklerne ved skralderummene til, at modvirke slid på soklerne fra affaldscontainerne.

 

6. Grundejerforeningen - sprøjtning af hæk for bladlus m.m

Det har vist sig, at omkostningerne til sprøjtning af bøgehækkene på begge sider af bøgehækken ved terrasserne ligger lange over, hvordan effektiviteten har været i forhold til at bekæmpe bladlus i hækkene.

Grundejerforeningen/etaperne skal tænke nye løsningsmodeller til næste år.

 

7. Grundejerforeningen - Klipning af hæk

Beboerne i stuelejlighederne har alle modtaget besked fra Grundejerforeningen om, at vores gart- nere har klippet hækkene i toppen og udvendigt.

Det er efterfølgende beboernes opgave, at klippe den indvendige side, toppen mod naboen og den del af toppene, som gartnerne ikke har kunnet nå snarest muligt.
 

8. Katte

Vi har katte der løber frit rundt på vores område til stor gene for beboerne i stuelejlighederne. Kattene springer over hegnet til folks haver og en af kattene er set gå ind af en åben terrassedør. Kat- ten gik direkte ind af terrassedøren - ind i stuen før den blev dirigeret ud. En yderst farlig situation såfremt der er hund eller kat i lejligheden.

Bestyrelsen hører gerne om evt. gener vedr. de pågældende katte.

 

9. Belysningen i opgangene

Vi har haft problemer med belysningen i opgang 13, 15 og 16. Problemet ser ud til, at være løst ved indkøb af en anden type LED pære.

Sundby Rengøring står for udskiftning af LED pære i opgangene. Er der LED pære i din opgang der er sprunget - kontakt da Sundby Rengøring.

 

10. Netværksgruppe

Der er nedsat en netværksgruppe for formænd fra etape 1 - 5. Arbejdsgruppen skal se på, hvordan vi i højere grad kan viden dele på det håndværksmæssige område og i forhold til den almindelig vedligeholdelse.

 

11. Cykler parkeret på altanen

Bestyrelsen har modtaget klage over, at der stadig er beboer der parkerer cykler på altanerne til stor gene for vores naboer. Bestyrelsen henstiller til, at Husorden overholdes.

 

12. Maling af sokler ved hoveddørene

Maling af ved sokler hoveddørene vil blive påbegyndt ultimo august 2018.

 

13. Vandskade opgang 13

Vandskaden af den 3. januar 2018 er blevet behandlet af Codan forsikring. Sagen er hermed af- sluttet.

Da skaden er en skade, der tidligere er sket, vil bestyrelsen sikre, at det udbedret vandrør bliver efterset ultimo 2018 af den samme VVS som stod for udbedringen. For at sikre tryghed omkring holdbarheden i reparationen, vil vi de næste 3 år efterse røret for udfald.

 

14. Skellinjen og stierne mod vest

Etape 4 opsætter som en prøveordning en fjederbelastet låge mod cykelstien som aftalt på Generalforsamling april 2018.

 

15. Skiltning mod hundeluftning

I overensstemmelse med Grundejerforeningens tidligere beslutning vedr. opsætning af skilte mod hundeluftning på de grønne områder, vil vi i etape 4 opsætte 6 skilte med “hundeluftning forbudt” på etapes 4 område som en forsøgsordning.

Evaluering af forsøget vil blive videregivet til Grundejerforeningen.

 

16. Punkter der henfører under Grundejerforeningen

Modtaget punkter der henfører under Grundejerforeningen vil blive videresendt til Formanden for Grundejerforeningen.

 

17. Hunde

Bestyrelsen modtager løbende klager over beboer der stadig lufter hunde ud for folks haver og på de grønne områder.

Beboerne oplever, at problemet med hunde bliver større og større. Det virker som om, at der stadig er beboer er blæser på deres naboer og selv sætter dagsorden. 

Problemet vil igen blive taget op i Grundejerforeningen.

 

18. Fjernbetjening til hoveddørene

Bestyrelsen sætter opslag op i opgangene således, at vores nye naboer bliver orienteret om, at det er muligt at købe en fjernbetjening til hoveddøren samt til kælderdøren.

 

19. Ladcykel parkering

Bestyrelsen har modtaget klage over, at beboerne fra blandt andet etape 1 og 3 benytter vores ladcykel parkeringspladser. Bestyrelsen henviser til at ladcykel parkeringspladsen er forbeholdt etape 4s beboere.

 

20. Parkering

Bestyrelsen har modtaget klage over, at beboerne fra etape 3 optager etape 4s parkeringspladser. Bestyrelsen henviser etape 3 til at bruge deres egne parkeringspladser.

 

Bestyrelsesmøde 17. maj 2018

Ejerforeningen Sundby Parkvej, Etape 4

Deltager: Kurt, Keld, Stine, Bruno, Susanne

Afbud: Ingen

Mødested: Keld

Referent: Susanne

 

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen den 9. april 2018

Formand: Susanne W. Rasmussen

Næstformand: Keld Olsen

Bestyrelsesmedlem: Kurt Henriksen

Bestyrelsesmedlem: Stine

Bestyrelsesmedlem: Bruno

 

1. Skanska

Udestående vedligeholdelsespunkter som Skanska skal udbedre forhandles stadig mellem Skanska og foreningens advokat Thomas Damsholt.

Valg af rådgiver i forhold til forhandlinger/udbedring af udvendig isolering jf. generalforsamlingen samt delforliget pkt. 6.

Bestyrelsen har på mødet besluttet, at pege på Trio Arkitekter som rådgiver i forhold til de udestående vi stadig har med Skanska.

 

2. 10-årige vedligeholdelsesplaner

Vi skal have udarbejdet en 10-årig vedligeholdelsesplan. Da vi stadig har en Syns- og skønssag kørende mod Skanska vedr. kælderen samt udvendig isolering jf. generalforsamlingen den 9. april 2018, har bestyrelsen besluttet at vente med at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan til efter sagen mod Skanska er afsluttet.

Etape 2 har fået udarbejdet vedligeholdelsesplanen. Resultatet har været, at bygningen stadig er for ny til at kunne vurdere de kommende vedligeholdelsesopgaver. 

3. DEAS

Referatet fra generalforsamlingen den 9. april 2018 er stadig ikke udsendt fra DEAS. Formanden har gentagne gange rykket DEAS.

Varmeregnskabet er stadig ikke udsendt fra DEAS. Formanden har rykket DEAS gentagne gange. 

4. Problemer med vandrør i opgang 11

Vi har haft problemer med et vandrør i opgang 11. Der er sat en byggesagkyndig på sagen. 

5. Forsikring Codan

Bestyrelsen har gennemgået de tegnede forsikringer hos Codan her i blandt glasforsikring og bestyrelsesansvarsforsikring. 

6. Gennemgang af sokler for lejligheder uden kælder under

Samtlige sokler vil i nær fremtid blive efterset for vand indtrængen i murværket. Soklerne på lejlighederne med kælder under vil blive efterset senere da de indgår i kældersagen mod Skanska, 

7. Generet af din nabo

Du bør i første omgang kontakte din nabo og gøre vedkommende opmærksom på problemet. En dialog ansigt til ansigt kan ofte løse de fleste problemer. Din nabo er sikkert ikke klar over, at han/hun er til gene, så lad det være udgangspunkt for din henvendelse.

Bestyrelsen vil selvfølgelig være behjælpelig, hvis ikke problemet bliver afhjulpet. 

8. Overdækning af ladcykel pladsen

Bestyrelsen er i samarbejde med Grundejerforeningen i gang med at se på, hvordan vi kan overdække ladcykel pladsen og etablere lys. 

9. Persondataforordningen

Mail sendt til foreningens fælles postkasse slettes så snart bestyrelsen har besvaret mailen eller opgaven er løst.

Der tilgår ikke personfølsomme oplysninger til bestyrelsen. DEAS administrerer oplysninger i forbindelse med køb, salg, varmeregnskab m.m. Bestyrelsen modtager ikke information om salg og køb fra hverken mægler eller DEAS. Bestyrelsen har derfor ingen oplysninger om nye ejeres navn, adresse, købsdato eller indflytningsdato.

Varmeregnskabet tilgår direkte den enkelte ejer, og der tilgår ingen informationer til bestyrelsen.

I forhold til udførelse af håndværksmæssige opgaver ex. Skanska projektet, kan det være nødvendigt for bestyrelsen, at bede DEAS om et udtræk på navn og adresse på samtlige ejere. En sådan liste indeholder navn, adresse og lejlighedsnummer på den enkelte ejer. Når opgaven er løst makuleres listen.

Mail der tilgår bestyrelsen i forbindelse med forsikringssager eller andet slettes når opgaven er løst.

Bestyrelsen har ikke et fælles arkiveringsforum, det er det enkelte bestyrelsesmedlem der sletter egne modtaget mail i henhold til Persondataforordningen. 

10. Hunde

Der luftes mange hunde på Grønningen - et stigende problem. Grundejerforeningen er opmærksom på problemet. 

11. Cykler parkeret på altanerne

Der må ikke parkeres cykler på altanen. Cykler skal parkeres i dertil indrettet cykelstativer.
Der vil blive givet besked til de beboere, der opbevarer cykler på altanen om, at de bedes fjerne cyklerne. 

12. Møder 2018/19

Bestyrelsesmøder 2018/19

17. maj -> Keld
23. august -> Kurt
25. oktober -> Stine 11. december -> Bruno 12. februar -> Susanne

Derudover afholdes der løbende møder efter behov med rådgiver, håndværker og advokat. 

13. Grundejerforeningen

Den årlige generalforsamling i Grundejerforeningen blev afholdt den 16. maj 2018. Referatet kan læses på Grundejerforeningens hjemmeside.

Der har været ønske om, at opsætte skraldespande langs Øresundsvej, Amager Strandvej og langs cykelstien p.g.a. den store mængde affald der smides i hybenbuskene. Sagen vil blive drøftet med København Kommune. Bestyrelsesmøde 9. januar 2018

Ejerforeningen Sundby Parkvej, Etape 4

Bestyrelsesmøde den 9. januar 2018 kl. 19.00, Susanne

Deltager: Susanne, Kurt, Keld, Bruno

Afbud: Stine

Referent: Susanne

 

1. Kompensationsbeløb

Alle har nu fået deres kompensationsbeløb udbetalt.

Bestyrelsen arbejder videre med isoleringsprojektet som blev vedtaget på den ekstra ordinære generalforsamling den 15. november 2017.

 

1.a. Forhandlinger med Skanska

Retssagen mod Skanska vedr. fejl og mangler i kælderen forventes at køre frem til udgangen af 2018. Advokat Thomas Damsholdt køre sagen for ejerforeningen via Glostrup Ret.

Forhandlingerne med Skanska vedr. de materede ruder er d.d. stadig ikke afsluttet. De materede ruder indgår i opgaven - Udvendig isolering.

I forhandlingerne vedr. de materede ruder indgår ligeledes forhandlinger om udførelse af Delforliget punkt 6.

 

Delforliget punkt 6

• Stuelejligheder uden kælder under lejlighederne radonsikres, medmindre dette dokumenteres at være sket.

• Skanska udbedrer mangler ang. vand indtrængen i hele vestgavlen nr. 12, herunder tilretning eller om nødvendigt udskiftning af franske døre.

• Skanska dokumenterer, at der er indlagt TB-render over lange vinduer i begge vestgavle.

 

2. Omplantning af Kirsebærtræ

Vi har i efteråret omplantet et Kirsebærtræ forenden af parkeringspladsen ved nr. 15 ud om cykelstien.

 

3. Varme

Der har været to beboer der har haft problemer med varme på grund af en defekt ventil i kælderen.Varmeveksleren blev i den forbindelse renset.

 

4. Kantlister fliser

NH Service har monteret kantlister omkring fliserne på begge sidder af bygningen. Dette skyldes at fliserne ved indgangspartierne var begyndt at bevæge sig ind mod hækken. På sigt ville det betyde, at alle fliserne skulle lægges om. Med montering af kantlister er vi nu sikret mod denne ekstraudgift.

I efteråret fik vi renset fliserne ved indgangene. Grundejerforeningen har betalt for arbejdet der er udført af NH Service.

 

5. Sundby Sejl - generalforsamling

Sundby Sejl har indført nye regler for afholdelse af generalforsamling i deres lokaler. Der skal betales et depositum på 1.500,00 kr. i forbindelse med bookning af lokalet.

 

6. Skjolder på loftet

Vi har modtaget en henvendelse fra én ejer der har haft to små skjolder på loftet i stuen. Sagen er afvist af ejerforeningens forsikringsselskab Codan. Forsikringssager er sager der kører direkte mellem ejer og forsikringsselskab.

I lignende sager henviser bestyrelsen til vedtægterne §20 Vedligeholdelse.

 

7. Varmeregnskab 2017

Brunata har overført varmeforbruget for perioden 1. januar 2017 til 14. december 2017 til Techem, der udarbejder varmeregnskabet for kalenderåret 2017. Techem foretager elektronisk aflæsning via de opsatte målere.

Såfremt der optræder problemer med varmeregnskabet, der udsendes fra DEAS i løbet af foråret, kan DEAS kontaktes.

 

8. Hunde og katte

Bestyrelsen har via opslag i opgangen orientret om problemer med katte der ligger i folks havemøbler og besørger i sandkassen.

Ejerne til disse katte er stadig ubekendte for bestyrelsen. Vi må desværre konstatere, at kattene stadig løber frit rundt til stor gene for både haveejer og børn der ønsker at lege i sandkassen.

Bestyrelsen opfordrer igen til, at hunde ikke luftes på de grønne områder. Bestyrelsen er opmærksom på, at der er hundeejere fra naboejendommen, der benytter vores grønne områder som hundelufteplads. Sagen tages op i Grundejerforeningen.

 

9. Gennemgang fra vores naboer gennem etape 4

Bestyrelsen har fra flere beboer fået henvendelser om, at der er beboer fra naboejendommen der lufter hunde på Grønningen. Der er desuden også en langt større trafik med cykler fra nabogrunden til og fra Amager Strandvej.

Der tegner sig nu et billede af, at etape 4 opfattes som et frit område, hvor man kan lufte sin hund, skyde genvej til Amager Strandvej og i det hele taget slide på vores område omkostningsfrit.

Bestyrelsen opfordrer til, at alle skriver til bestyrelsen, så vi kan lægge pres på Grundejerforeningen og på den måde få etableret en form for afskærmning.

Der er beboere, der selv har forsøgt med at afskærme ved at sætte en stol i åbningen ud til cykelstien uden at dette har virket.

Bestyrelsen indstiller til, at der sættes et hegn op med en låge udført på samme måde som cykelskurerne. Bestyrelsen sender indstillingen fra Etape 4 til behandling på Grundejerforeningsmøde den 24. januar 2018. Vi forventer at kunne stille et forslag om en mulig løsning på Generalforsamlingen den 9. april 2018.

 

10. Hegn og skur

Jf. Husorden er det tilladt at opsætte hegn omkring sin have/terrasse. Alle hegn skal placeres indenfor hækken, være af træ/pileflet samt mahogni farvet (svarende til den farve de udvendige døre og vinduesrammer har). Hegnet skal følge hegnslovens bestemmelser og må max være 1,80 cm. i højden. Det er tilladt at opføre et skur på terrassen. Skuret må ikke være placeret således, at hækken ikke kan klippes på normal vis.

Såfremt ejeren ikke efterlever Husorden vil bestyrelsen sætte håndværker på opgaven på ejerens regning jf. Vedtægterne § 20.

 

11. Reklamer

Bestyrelsen har modtaget klager fra det firma der distribuerer reklamer. Deres omdeler ønsker ikke at levere reklamer til Etape 4. Dette skyldes, at der er ejere der ikke ønsker at åbne døren, når de ringer på og siger“det er reklamer”. Vi har beboere der direkte råber af omdelerne. En ejer har råbt efter en omdeler, at såfremt de kom igen, ville han ringe til politiet.

Bestyrelsen opfordrer til, at alle der ikke ønsker at modtage reklamer får sat - nej til reklamer på postkassen. Husk at skiltet på postkassen skal fornyes hvert 2. år. Nyt skilt kan rekvireres på nejtaktilreklamer.dk.

På de postkasser hvor skiltet er udløbet, skal omdeleren lægge reklamer i postkassen.

 

12. Rust på rør i installationsskabet

Er der rør der er tæret og utæt betaler ejerforeningen for udbedring af de rør der ejes af ejerforeningen. Kontakt bestyrelsen inden arbejdet udføres.

Rør udbedres i henhold til vedtægterne § 20 Vedligeholdelse.

 

13. Tyverisikringslister

Ved køb af lejlighed, hvor den tidligere ejere har sagt nej tak til påmontering af tyverisikringslister på vinduer og døre betalt af ejerforeningen, er det en sag mellem køber og sælger.

 

14. Ejerforeningen

Lejlighederne er nu over 10 år gammel. Det betyder, at vi ikke længere kan lægge sag an mod Skanska for fejl og mangler. Det vil fremover være ejerne der selv har ansvaret for udbedring af fejl og mangler i forhold til vedtægterne § 20 indvendige vedligeholdelse.

Vedtægterne § 20 vedligeholdelse afsnit 1 og 2.

Den indvendige vedligeholdelse, forbedring og modernisering af den enkelte ejerlejlighed påhviler de enkelte ejerlejlighedsejere.

Ved indvendig vedligeholdelse og modernisering forstås såvel maling, hvidtning og tapetsering som vedligeholdelse af gulve, træværk, murværk og puds, som den indvendige side af døre og vinduer, som alt lejlighedens udstyr, herunder elektriske installationer, gas- og vandhaner, nøgler og låse, radiatorer, radiatorventiler og sanitetsinstallationer som tilgangs- og afløbsrør ud til faldstammen samt al vedligeholdelse og modernisering i lejligheden, som ikke direkte vedrører fællesejendommen.

 

15. Grundejerforeningen

Alt fra Grundejerforeningen kan læses på Grundejerforeningens hjemmeside www.oresund-strandpark.dk.

 

16. Ødelagte fliser i opgangene

Alle ødelagte fliser i opgangene vil blive udskiftet.

 

17. Nøgler

Der begynder at tegne sig et billede af, at mange nøgler efter 10 års brug er begyndt at blive slidte. Bestyrelsen ser på, hvordan vi kan løse problemet.

 

18. Dirigent på generalforsamlingen

Jf. vedtægterne § 9 vælger generalforsamlingen selv sin dirigent. Administrator kan ikke udpeges som dirigent.

Praksis fremover vil være at dirigenten udpeges på generalforsamlingen.

 

19. Opstår der en skade, skal det indberettes til ejerforeningens forsikringsselskab CODAN, se nedenstående dokument.

tl_files/bestyrelsesmoede9.jpg

 

20. Bestyrelsesmøder/Generalforsamling

Næste bestyrelsesmøde afholdes i marts.

Der afholdes møder med advokat Thomas Damsholt og Holmsgaard efter behov.

 

21. Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes den 9. april 2018. Sundby Sejl kl. 19.00.

 

22. Codan forsikring

Gældende forsikringsbetingelser pr. 1. januar 2018 kan læses på hjemmesiden.

Bestyrelsesmøde 14. juni 2017

Referat af bestyrelsesmøde etape 4

Dato: 14. juni 2017 

Deltager: Bestyrelsesmedlemmer Stine, Bruno og Susanne 

Fraværende: Kurt, Keld

Sted: Stine

Referent: Susanne 

 

 

Udvidet bestyrelsesmøde med Advokat og Rådgiver Holmsgaard den 17. maj 2017

Advokat Thomas Damsholt og Holmsgaard arbejder videre på, hvordan vi kan få sammensat et projekt der svarer til vores økonomiske situation. Bestyrelsen har på nuværende ikke set et udkast til en løsningsmodel og kan derfor ikke komme med yderligere informationer på denne side af sommerferien. 

 

Der aftalt møde med Advokat og Rådgiver sidst i august. 

 

Techem

Techem har planlagt montering af energi-, koldt og varmtvandsmålere fra Tirsdag d. 15. til mandag d. 21. august 2017 kl. 8.00-16.00 (5 dage i alt). Tirsdag d. 22. august 2017 kl. 8.00-16.00 – denne dag kører vi opsamling. 

Info fra Techem: Det er vigtigt, at vores tekniker i forbindelse med dette arbejde også får adgang til hovedmåleren. Vi sørger for at varsle beboerne i ejendommen. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig. 

Med venlig hilsen Techem Danmark A/S Tina Ernstsen Planlægning Tlf.: 87 44 77 33 tina.ernstsen@techem.dk 

 

Cykelpumpe

Cykelpumpen er nu opsat til stor glæde for mange. Vi har modtaget positive tilkendegivelser med, at det er dejligt, at etape 4 er så fremsynet. 

Cykelpumpen er betalt af etape 4, men kan benyttes af hele Øresund Strandpark. Vil pumpen på sigt også blive benyttet af de andre etaper, vil fakturaen blive videresendt til Grundejerforeningen. 

 

Eftersyn af udluftningssystemet

Logic Air har efterset og målt vores udsugningssystem. 

 

Tyveri af løbeklapvogn i nr. 16

Den 26. april blev en løbeklapvogn stjålet fra opgang nr 16, pris 5.500 kr. Sagen er anmeldt til politiet, og vi har overgivet videomaterialet til politiet. 

 

Hække

NH service har sprøjtet hækkene udvendigt på grund af fladlus. Da hækkene kun blev sprøjtet udvendigt, hjalp det ikke det store. Grundejerforeningen vil fremadrettet sørge for, at hækkene sprøjtes på begge sidder. Der er nu tydelig tegn på, at mange af vores hække har taget skade af det voldsomme angreb af lus. Der er hele hække, der er gået ud. 

Retablering af hæk står Grundejerforeningen for. 

 

Husorden

Husorden er af bestyrelsen godkendt marts 2017 og er udsendt til ejerne via DEAS. 

Det er ejernes ansvar at viderebringe husorden og andre informationer, der vedrører ejerforeningen til deres lejer. 

Bestyrelsen fralægger sig alt ansvar for, at en lejer ikke modtager de informationer, der rundsendes fra bestyrelsen via DEAS. 

 

Nabogrunden

Tak til alle der har sendt input til løsning af problemet med vores nabogrund. Vi håber at modtage mange flere. 

Det forslag der går igen hos mange er, at der ønskes opsat en låge for enden af etape 4 på samme måde som cykelskuret. 

Vi arbejder videre med sagen i samarbejde med Grundejerforeningen. 

 

Hjertestarter

Etape 5 har installeret en hjertestarter for enden af forhuset. Etape 3 vil om kort tid ligeledes installerer en hjertestarter opsat på samme måde som i etape 5. 

 

Udskiftning af måtter i opgangene

Sundby Rengøring har udskiftet alle måtter i opgangene med nyindkøbte. 

 

Cykeloprydning

Cykeloprydning foretages at Sundby Rengøring efter sommerferien. 

 

Sandkassen på Grønningen

Der er observeret en kat der besørger i vores sandkasse på Grønningen. Vi vil undersøge hvem der ejer katten og kontakte vedkommende. Ellers er ejeren velkommen til at kontakte bestyrelsen. 

 

Bolignet

Fra Bolignet har vi modtaget et tilbud på at få installeret en anderledes TV-pakke. Vi undersøger sagen nærmere, og ser på hvad Bolignet kan tilbyde. 

 

Opgangsvinduer - røgventilation

Vi har fra en beboer modtaget en henvendelse om, at der ønskes etableret en åben/lukke funktion der kan åbne vinduet i opgangene. 

Bestyrelsen har haft emnet op på et Grundejerforeningsmøde og har modtaget følgende notat fra Etape 1. 

Notatet evalueres på næste bestyrelsesmøde. Da alle opgangspartierne er fremstillet på samme måde er problematikken ens for alle etaper, nedenstående er et notat fra etape 1. 

 

Notat: Øresund Strandpark – etape 1, Opgangsvinduer - røgventilation 

I forbindelse med besigtigelse af ovennævnte ejendom, blev spørgsmålet om hvor vidt det er lovligt og hensigtsmæssigt, at anvende de tophængslede vinduesrammer, placeret øverst oppe i hver trappe opgang til almindelig dagligdags udluftning. 

Der har været en episode på en af de øvrige etaper, hvor brandvæsnet måtte hidkaldes, da den store termo rude, var ved at skride ud af vinduesrammen. 

De pågældende vinduer er forholdsvis store (anslået 2 gange 1,5 meter). De er tophængsled med 4 stk. traditionelle hængsler (se markering på billedet). 

Det er vores vurdering, at selve vinduesrammen er forholdsvis spinkel, og at der er en risiko for at termoruden vil kunne presse rammen fra hinanden, således som det sket på en af de øvrige etaper. 

 

 

Bestyrelsesmøde 2. maj 2017

Referat af bestyrelsesmøde etape 4

Dato: 2. maj 2017

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer Kurt, Stine, Keld, Bruno og Susanne

Sted: Susanne

Referent: Susanne

 

Evaluering af generalforsamlingen

Vi har modtaget mange positive tilbagemeldinger fra beboere om, at de er glade for udfaldet af generalforsamlingen også beboere, der ikke selv deltog på generalforsamlingen.

Der foreligger et stort stykke arbejde for bestyrelsen. Vi skal nu have styr på konsekvensen af delforliget i forhold til den samlede økonomi. I den forbindelse vil der være en hektisk mødeaktivitet i bestyrelsen samt møder med vores samarbejdspartner.

 

Bestyrelsens sammensætning den 5. april 2017.

Formand: Susanne W. Rasmussen

Bestyrelsesmedlemmer: Kurt Henriksen, Stine Sørensen, Keld Olsen, Leif Rørbæk

Suppleanter: Claus David Nielsen

 

Bestyrelsens sammensætning den 26. april 2017.

Formand: Susanne W. Rasmussen

Bestyrelsesmedlemmer: Kurt Henriksen, Stine Sørensen, Keld Olsen, Bruno Bartolomea

Suppleanter: Claus David Nielsen

Leif Rørbæk er udtrådt af bestyrelsen den 26. april 2017.

 

Afholdelse af bestyrelsesmøder:

Alle bestyrelsesmøder afholdes fremadrettet uden suppleanter.

 

Planlagte bestyrelsesmøder 2017/18

02.05.2017 kl. 19.00: Susanne

14.06.2017 kl. 19.00: Stine

22.08.2017 kl. 19.00: Bruno

25.10.2017 kl. 19.00: Kurt

09.01.2018 kl. 19.00: Keld

14.03.2018 kl. 19.00: Susanne

 

Planlagte udvidede bestyrelsesmøder med Advokat Thomas Damsholt 2017/2018

17.05.2017 kl. 18.00

16.08.2017 kl. 18.00

15.11.2017 kl. 18.00

17.01.2018 kl. 18.00

14.03.2018 kl. 18.00

 

Udvidet bestyrelsesmøde med vores samarbejdspartner

Vi forventer at mødet afholdes snarest muligt.

Bestyrelsesmøder kan afholdes valgfrit efter tur privat hos bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsesmøder med eksterne samarbejdspartner afholdes eksternt.

 

Formandsorientering

Formandsorientering af den 12.04.2017 er lagt på nettet den 28.04.2017

 

Valg til Grundejerforeningen

Kurt blev valgt til bestyrelsesmedlem

Susanne blev valgt som suppleant

Leif Rørbæk er udtrådt af Grundejerforeningen som suppleant den 26.04.2017

 

Valg af rådgiver - isolering- og gulvsag - Skanska

Bestyrelsen fortsætter arbejdet med Holmsgaard som rådgiver. Begrundelse for valg af Holmsgaard er udelukkende, at bestyrelsen nu, hvor etape 5 er i gang med samme projekt, kan se en bred fordel på flere punkter som økonomi, planlægnings- og gennemførelse af projektet.

Når vi vælger samme rådgiver som etape 5 forventer vi, at det giver etape 4 en fin position, da vi på den måde kan ligge i slipstrømmen af etape 5. Vi forventer på den måde, at de mest gængse fejl er justeret når de når til os. Denne mulighed er først opstået ultimo april og bestyrelsen har derfor ikke tidligere kunne medtage dette i beslutningsprocessen vedr. valg af rådgiver. 

Det er derfor helt bevidst, at bestyrelsen først nu vælger Holmsgaard som rådgiver. Bestyrelsen har været glade for at samarbejde med Rambøll. Samarbejdet med Rambøll har været medvirkende til, at bestyrelsen har fået mulighed for at se på sagen på en helt ny måde.

 

Elektriske dørpumper

Den 27.04 satte den elektroniske dørpumpe i opgang 14 ud således, at døren ikke kunne holdes lukket. Efter flere forsøg med tryk på den automatiske kontaktknap virkede døren igen. Sundby Rengøring foretog eftersyn af dørene i opgang 12 og 14 den efterfølgende dag. 

Fjernbetjening kan stadig købes hos Kurt pris 500,00 kr. kodning af fjernbetjeningen udføres af Sundby Rengøring pris 250,00 kr.

Salg af fjernbetjening til de 500,00 kr var en introduktionspris. Efterfølgende vil prisen være incl. kodning i alt 1000,00 kr. og bestilles via Sundby Rengøring.

Der er nu installeret automatisk dørlukning efter 5 minutter på begge konstant stikkontakterne i opgang 12 og 14.

 

Klapvogn stjålet

Den 27.04.2017 er en klapvogn blevet fjernet/stjålet i opgang 18. 2. sal i dagtimerne.

 

Parkering

En beboer har rejst følgende spørgsmål til bestyrelsen: Er det ok, at der er beboere i etape 3, der dagligt parkerer egne biler samt deres gæsters biler på vores parkeringsområde. For efterfølgende at krydse Grønningen til etape 3, frem for at køre uden om til deres egen parkeringsområde.

Vi henstiller til beboeren i etape 3 at de benytter parkeringsområdet i egen etape.

 

Kældersagen mod Skanska

Da parterne har yderligere spørgsmål til sagen, forventes sagen ikke afsluttet inden udgangen af 2017.

 

Oprydning af kælder og fællesarealer

Sundby Rengøring foretager oprydning af kælder og fællesarealer ultimo maj.

 

Hvis uheldet er ude

Sundby rengøring har udarbejdet en "Hvis uheldet er ude" oversigt med navn og mobilnummer til de mest nødvendige håndværkere. Listen hænger i opgangene. Listen vil løbende bliver justeret.

 

Dørmåtter

Beskidte og slidte måtter udskiftes snarest.

 

Cykelstativer

Som lovede på generalforsamlingen, vil bestyrelsen snarest indhente tilbud om en ny form for cykelstativer til cykelskurene.

 

Nøgle til Årstiderne etc.

Det er beboerens eget ansvar at udlevere nøgler til Årstiderne etc.

 

Hjemmesiden

Hjemmesiden opdateres løbende. Alle henvendelser til foreningens postkasse vil blive besvaret hurtigst muligt.

 

Nyt fra GF

Vi har haft besøg af en konsulent fra Rottebekæmpelse der har meddelt, at de grønne områder skal slåes 1 gang om måneden på grund af rotter og mus. 

Trappetrinene op til rutschebanen er blevet ændret for at skabe større sikkerhed og er derfor blevet ændret til bildæk.

 

 

 

Bestyrelsesmøde 28. feb 2017

Sundby Parkvej, Etape 4

Referat af bestyrelsesmøde den 28. februar 2017

Til stede hos Leif: Leif, Kurt, Stine, Susanne og Morten samt Lasse Flindt Kristiansen fra Rambøll

1. Referater fra foregående møder

Der har været afholdt følgende møder:

Bestyrelsesmøde d. 10/1-2017 (BHM 03) hos Keld. Eneste punkt var renoveringssagen og Lasse fra Rambøll har skrevet referat. Referatet uploades ikke da mødet kun handlede om strategi mv. i forhold til Skanska og totalentreprisekontrakten med Adserballe & Knudsen.

Møde d. 16/1-2017 (BHM04) hos advokat Thomas Damsholt vedr. renoveringssagen. Lasse fra Rambøll har skrevet referat. Referatet uploades ikke da mødet kun handlede om strategi mv. i forhold til Skanska og totalentreprisekontrakten med Adserballe & Knudsen.

Bestyrelsesmøde d. 15/2-2017 hos Kurt, hvor Lasse fra Rambøll også deltog. Endnu et møde om renoveringssagen. Resultatet var beboerinformation nr. 2, som via DEAS blev udsendt til alle ejere og blev hængt op i alle opgangene.

2. Renoveringssagen

Kompleksiteten i sagen er stor idet der efter en lang syns- og skønssag ligger vældig mange dokumenter og et delforlig, der har dannet baggrund for Skanskas erstatning. Delforliget og de dertil hørende bilag er dog ikke detaljerede nok til at indgå en aftale om udførelsen med en totalentreprenør. I den kommende tid skal vi derfor med Rambølls og adv. Thomas Damsholts hjælp opbygge et sikkert grundlag, så vi kan indgå en aftale med totalentreprenøren A&K.

Rambøll afventer redigeret oplæg fra Thomas Damsholt (TD) til totalentreprisekontrakten med Adserballe & Knudsen. TD redigerer ud fra notat fra Rambøll og møde afholdt hos TD d. 16/1-2017. Lasse rykker TD.

Når Rambøll har modtaget oplægget afholdes møde med TD hos Rambøll.

Lasse/Rambøll har udarbejdet oplæg til datablade, som skal anvendes i forbindelse med renoveringsarbejderne. Der skal udarbejdes et datablad pr. lejlighed, og for at teste om indhold og form er OK, har Lasse indtil videre været inde i bestyrelsesmedlemmernes 6 lejligheder, som udgør et væsentligt udsnit af de i alt 13 lejlighedstyper. Lasse tilretter databladene ud fra bestyrelsens kommentarer.

Ud fra disse pre-registreringer udarbejder Lasse datablade for alle 13 lejlighedstyper der findes. Disse skal overleveres til totalentreprenøren og danne grundlag for de efterfølgende kontraktforhandlinger. Totalentreprenøren skal viderebearbejde databladene og i forbindelse med planlægningen og inden udførelsen udarbejde et datablad for hver af de 81 lejligheder.

Ud fra pre-registreringerne står det dog klart, at der er risiko for at omfanget af de nødvendige gulvreparationer som følge af isoleringsarbejderne under gulvene, bliver større end vurderet af syns- og skønsmanden. Dette med risiko for at den tilbudte pris fra totalentreprenøren ikke holder, hvilket skal afklares snarest. Endvidere skal vi være sikre på, at der i renoveringsbudgettet er penge til uforudsete udgifter i størrelsesordenen 10 % svarende til ca. 1 mill. kr.

Der var enighed i bestyrelsen om, at forenkle processen så meget som muligt. Velvidende at der bliver tale om gener for alle beboere (ejere og lejere). Vi vil derfor gå efter en løsning, hvor det kun er det mest nødvendige gulvareal, der skal fjernes og efterfølgende retableres. Dette vil svare til at gulvet langs de store glaspartier mod altanerne skal optages og retableres i afstand af 40-50 cm. Der skal dog tages behørigt hensyn til placering af de eksisterende stød i gulvbrædderne, som ikke må/kan ændres, og at der findes forskellige gulvtyper i de forskellige lejligheder. Der er dog særlige forhold gældende for gavllejlighederne (9 stk.), hvor arbejdsomfanget er langt større og stuelejlighederne (16 stk.), hvor arbejdsomfanget er langt mindre.

Det er aftalt med Skanska at følgende arbejder udføres samtidigt med renoveringsarbejderne i lejlighederne:

 •   Isolering bag de matterede glas-blændpartier under alle altaner og over de franske altaner i gavlene

 •   Tætning mod vandindtrængen i østgavlen mod Strandvejen

 •   Tætning af vandindtrængen i vestgavlen (nr. 12)

 •   Radonsikring omkring afløb i stuelejligheder uden kælder under

 •   Dokumentation for TB-render i vestgavle

 

Ovennævnte arbejder er omtalt i delforliget, men ikke indeholdt i totalentreprisekontrakten (A&K) og udføres derfor helt og holdent for Skanskas regning. Skanska udliciterer dog disse arbejder til A&K.

3. Ny vandskade fra tag

Der er konstateret vandskade i lejligheden på 3. sal th. i nr. 11, ref. mail fra Jan Pedersen 26/2-2017. Skaden er tætnet, men ikke nødvendigvis som en permanent løsning.

4. Generalforsamling

Afholdes d. 5/4 kl. 18.30 i Sundby Sejl. Bestyrelsen mødes én time før. Deas indkalder med dagsorden, budget, regnskab og evt. forslag mv.

5. Næste bestyrelsesmøde

Der blev ikke aftalt noget bestyrelsesmøde inden Generalforsamlingen d. 5. april. Det kan dog blive nødvendigt alligevel, afhængig af udviklingen i renoveringssagen.

 

Referent: Morten 

 

Bestyrelsesmøde 22. aug 2016

Bestyrelsesmøde 22-08-2016 hos Leif Rørbæk
Tilstede: Susanne, Kurt, Keld, Morten, Stine og Leif (referent).

1: Skanska delforlig med Skanska om isolering af 81 lejligheder mv.

Leif henviste til tidligere udsendt materiale. Bestyrelsen besluttede at tage tilbuddet fra Adserballe og Knudsen A/S ( A & K ) fremfor et kontanttilbud fra Skanska. Det giver større tryghed pt. og indebærer sikkerhed for flere valgmuligheder for ejerne/beboerne.

Der skal udarbejdes et informationsbrev til ejerne med efterfølgende ejer/beboermøde med præsentation af tidsplan. Sideløbende skal der aftales flere delforlig og en entreprisekontrakt med nærmere fastsatte tidsfrister med A & K. Fra 1. november 2016 opstartes forløbet med en gennemgang og kontraktindgåelse med alle 81 lejligheder. Selve gennemførelsesfasen varer 7 måneder og projektet 13 måneder.

2: Orientering om kældersagen med Skanska.

Leif orienterede om Skanska/kældersagen, som egentlig var berammet til 12. og 13. september 2016 ved Retten i Glostrup, men som nu er udsat til oktober/november 2016 på grund af flere supplerende spørgsmål fra Skanska. Leif har holdt møde med Holmsgaard og den 7. sept. er der desuden aftalt møder med advokat Damsholt i Lyngby.

3. Utæt varmeveksler.

Etape 2 og 5 har samme problem som Etape 4. Leif har kontaktet viceværten, der kontakter flere leverandører af nye plader og ventiler.

4. Videoovervågning.

Morten fortalte, at anlægget nu er repareret, og undersøger prisen på et vedligeholdelsesabonnement.

5. Rafn & Søn.

Keld og Leif har kontaktet henholdsvis Adduco og Rafn. Det er et individuelt anliggende, men bestyrelsen vil selv indgå aftale med Adduco om overtagelse af ankesagen, idet omkostningerne er fradragsberettigede hos Adduco, der er et advokatfirma med speciale i skatteret.

6. Husorden.

På foranledning af Kurt diskuteredes ordensregler for altaner og terrasser.

7. Cykeloprydning.

Kurt kontakter viceværten, der sørger for det praktiske forløb.

8. Beplantning Grønningen.

På foranledning af Susanne indstillede bestyrelsen til GF, at der skal beplantes med græsfrø på toppen af højene.

9. Hækhøjde mv.

På given foranledning indstillede bestyrelsen, at hækken maksimalt må udgøre 1,80 m. Den enkelte ejer skal selv klippe hækken indvendig samtidig med, at HN Service klipper den udvendigt.

10. Græsslåning af højene/Grønningen.

Det slåede græs bør ikke ligge så længe på højene. Ang. græsfrø se under punkt 8.

11. Overdækning af ladcykelparkering mv.

Kurt henviste til et eksempel i Lergravsparken. Bestyrelsen indstillede desuden til GF om flisebelægning af cykelplads ud for nr. 15. Der købes og installeres en trykluftspumpe ved cykelskuret ud for nr. 12.

12. Næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde bliver den 12-09-2016 kl.19,30 hos Stine.

13. Eventuelt.

Etape 4 har intet ønske om en ny eller større miljøstation på nuværende sted. Keld sørger for at rette haneandelene via DEAS. 

 

Bestyrelsesmøde 11. maj 2016

Tilstede: Kurt, Leif, Morten, Keld, Stine, Susanne

 Valg af Referent: Susanne 

 

Efter generalforsamlingen er bestyrelsen sammensat med:

Formand: Susanne W. Rasmussen

Bestyrelsesmedlemmer: Leif Rørbæk, Kurt Henriksen, Stine Sørensen, Morten Quvang

 Suppleant: Keld Olsen 

Opfølgning på generalforsamlingen 2016

Generalforsamlingen blev afhold i Sundby Sejl. Bestyrelsen er opmærksom på, at lokalet i Sundby Sejl ikke er optimalt til større møder. Der er maget støj fra både personalet og gæster i restauran- ten. Desuden var der problemer med, at alle ikke fik kaffe/te på grund af pladsmangel.

Bestyrelsen vil inden næste generalforsamling undersøge muligheden for at finde nye lokaliteter til afholdelse af generalforsamlingen 2017.

Sundby Rengøring

Kurt har ugentlige kontakt til Sundby Rengøring således, at husorden bliver overholdt med hensyn til opbevaring af effekter på trappeopgangene. Derudover sikre Kurt også at rengøringen af trapper foregår tilfredsstillende.

Skanska

Som nævnt på generalforsamlingen køre sagen mod Skanska videre og sagen er berammet til at blive afgjort i Glostrup ret til efteråret 2016.

Cykelpumpe

Kurt undersøger hvordan den elektriske cykelpumpe kan installeres i evt. cykelskuret. Kurt indhen- ter tilbud fra tømreren.

Cykelparkering

Cykelparkeringen ud for nr. 15 renoveres med nye fliser og cykelstativer efter ønske fra mange beboer.

Cykeloprydning

Opgaven løses af Sundby Rengøring. Perioden er fastsat til september.

Udskiftning af dørpumper

Vi har igennem vinteren haft rigtig mange problemer med hoveddørene. Jimmy kommer jævnligt og justerer dørpumperne. Inden for det næste år skal de defekte dørpumper udskiftes, da pumper- ne er nedslidte efter næsten 10 års brug.

Bestyrelsen får mange henvendelser om at dørene ikke kan lukke på grund af blæst, frost og kulde og at det medføre usikkerhed i forhold til indbrud m.m.

Bestyrelsen er bekendt med at der i etape 1 installeres elektroniske dørpumper på alle døre. Be- styrelsen vil i løbet af året indhente erfaringer med de elektroniske døre i etape 1. Når vi har mere erfaring med det økonomiske aspekt og brug af elektriske dørene vil dette indgå i den samlede beslutning.

Udskiftning til LED

Bestyrelsen vil indhente tilbud på at få udskiftet samtlige pære i opgangene til LED. 

Bestyrelsesmøde 21. jan 2016

Til stede hos Morten: Keld, Leif, Kurt, Stine, Susanne og Morten

1. Referat fra sidste møde

Susanne tilføjer/omskriver punkterne vedr. fibernet og Skanska ud fra Mortens kommentarer.

2. Fibernet

Efter et stort forarbejde blev det besluttet ikke at entrere med Sundby Net og Sam Networks. Baggrunden er, at det med meget stor sandsynlighed kun er muligt at udføre nye fiberkabler til alle lejligheder ved, at der samtidig bliver opsat nye synlige skabe og ført synlige installationer i opgangene. Desuden skal der formentlig udføres synlige kabelrør på husmurene mellem opgangene.

YouSee har oplyst at der er ført fibernet kabler frem til alle TDC skabene i bunden af alle opgangene, og at der her fra er ført Coax kabler til alle lejligheder. YouSee oplyser at det ikke er et teknisk problem at opgradere hastighederne med den nuværende installation, men installationen ejes af YouSee. Vi kan vælge at indgå en foreningsaftale med YouSee med en kollektiv grundpakke plus frivilligt tilkøb i de enkelte lejligheder af Mellem- eller Fuld TV pakke. Internet i forskellige hastigheder bestilles ligeledes efter ønske i de enkelte lejligheder. Priser herfor undersøges nærmere og beslutningen om en evt. aftale med YouSee tages i indeværende år.

3. Trinlydsprøve

Det blev besluttet at igangsætte en trinlydsprøve i en lejlighed. Det er uklart om kravene hertil er opfyldt dels med de daværende og dels med de nuværende krav. Ved en trinlydsprøve måler man lyddæmpningen fra trinlyd gennem etageadskillelsen, og den foregår ved at man måler lydniveauet i en underliggende lejlighed fra et standardiseret taktslag på gulvet i lejligheden ovenover. Overslagspris: 15.000,- kr. ekskl. moms., Leif kontakter prøvningsfirmaet og finder to relevante lejligheder over hinanden.

4. Afkalkningsanlæg

Keld indhenter nyt tilbud på et effektivt afkalkningsanlæg. Det overvejes derefter nærmere om der skal budgetteres med et sådan anlæg.

5. Opgang 9 og 11

Opgang 9: Der mangler et bundstykke i hoveddøren til lejligheden 1. th. Ejeren skal bringe dette i orden, Susanne beder DEAS om at skrive brev til ejeren.

Opgang 11: Der er placeret cykler og cykelanhænger i opgangen. Dette er ikke tilladt jf. husordenen. Susanne beder DEAS om at skrive brev til ejeren/ejerne.

6. Syns- og skønssagen mod Skanska

Syns- og skønssagen med oplæg til forlig fra Skanska og mange supplerende spørgsmål til Syns- og skønsmanden er efterhånden blevet meget omfattende, og de første retsmøder var berammet til 7. april 2016, men er dog udsat pga. sagens omfang. Det blev aftalt at invitere vores advokat Thomas Damsholt til næste bestyrelsesmøde for at høre hans bedømmelse af vores muligheder for at vinde sagen eller dele heraf.

Det er vigtigt at pointere, at sagen udover arbejder i og omkring kælderen drejer sig om omfattende arbejder i alle 81 lejligheder, og Bestyrelsen får på denne måde mulighed for at stille spørgsmål til sagen og få belyst forskellige scenarier, som fremtiden kan bringe.

7. Ny vandskade fra tag

Der er konstateret vandskade i lejlighederne på 4. og 5. sal i nr. 18. Adv. Thomas Damsholt er orienteret.

8. Diverse

Vådrumsmembran: Efter en ny ejers ombygning af badeværelset har en murer konstateret, at der ikke findes vådrumsmembran under fliserne i brusenichen. Det er uklart om der var/er krav hertil, idet der er tale om hele præfabrikerede og ”fritstående” baderumskabiner.

Radonsikring: Det er uklart om der findes en tidssvarende radonsikring i stuelejlighederne, specielt i de lejligheder, hvor der ikke er kælder under. Punktet medtages som et underpunkt i syns- og skønssagen da det er relevant i forbindelse med isolering langs facaden i stuelejlighederne.

Udendørs belysning: Belysningen på fællesarealerne inkl. cykelskurene repareres løbende via Grundejerforeningen.

 

Referent: Morten

Bestyrelsesmøde 1. dec 2015

Til stede: Keld, Leif, Kurt, Morten Stine, Susanne

 

1. Dørautomatik

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse vedr. etablering af automatisk dørpumpe på hoveddørerne. Man skulle tro, at en dørlukker er en relativt simpel indretning. Men ifølge erfarne låsesmede er vi nu blevet klogere på, at det er en hel videnskab at skulle installere en effektiv dørautomatik. Døren skal åbne på det helt rigtige tidspunkt og vente nøjagtigt så længe med at lukke, til at alle er kommet igennem. Dørautomatik kræver typisk justering af en låsesmed et par gange om året, fordi døren ændrer sig i takt med temperatur og luftfugtighed. Samtidig kan det være svært at holde døren lukkede i hård blæst.   

 

På baggrund af dette besluttede bestyrelsen ikke at etablere dørautomatik.

 

2. Fibernet - Sundby Net

De to kontrakter ligger herefter klar til Bestyrelsens underskrift, men inden de fremsendes skal vi have præciseret hvordan kablerne kan trækkes i de eksisterende trækrør (under terrændæk) mellem lejlighederne og i opgangene.

 

 

3.  Forsikring

Alm. Brand har opsagt vores forsikring med begrundelse i, at vi i ejerforeningen har anmeldt for mange skader i forsikringsperioden. Alm. Brand ønskede derfor ikke at fortsætte samarbejde med ejerforeningen. Foreningen har efterfølgende tegnet forsikring incl. glasforsikring hos Codan. Codan har tegnet forsikring med samme forsikringsbetingelser som vi tidligere havde i Alm. Brand.

 

4. Skanska

Leif gennemgår den efterhånden omfattende sag, som kører videre ad rettens vej og via vores advokat (Damholt). Ingeniørfirmaet Holmsgaard har på bestyrelsens foranledning givet input til nye supplerende spørgsmål vedr. kælderen, og vores advokat har på baggrund heraf supplerende spørgsmål til brug for det supplerende syns- og skønstema. Dette sker efter Skanskas oplæg til forlig vedr. isoleringsarbejderne i samtlige 81 lejligheder samt i og omkring kælderen.  Formålet hermed er at sikre at Skanskas forligstilbud er realistisk og sikre en god aftale for os, såvel teknisk som juridisk.

 

5. Julefrokost

Keld undersøger om vi kan finde en dato, hvor alle kan i januar 2016.

 

 

6. Næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 21. januar 2016 hos Morten.

 

7. Diverse

Cykler på altanen. Bestyrelsen har besluttet, at de beboere der fremover stiller cykler på altanen vil modtage et brev fra DEAS om, at cykler skal parkeres i egen kælder eller i de dertil indrettede cykelområder.

 

Parkeret indkøbsvogn på ladcykel pladsen i etape 5 fjernes af Sundby Rengøring.

 

Løse vægte der er efterladt på gang arealet i kælderen. Da bestyrelsen ikke kan finde frem til ejeren vil de løse vægte blive fjernet af Sundby Rengøring.

 

Løs pap på gang arealet i kælderen fjernes af Sundby Rengøring.Referent: Leif og SusanneBestyrelsesmøde 1. okt 2015

Til stede: Susanne, Stine, Keld, Kurt, Morten Q samt Leif

 

Referat ad mødet den 27-07-2015 forelå ikke.  Susanne vender tilbage med referatet.

Referent:  Leif  valgtes på grund af det store punkt om Skanska.

Fibernet:  Morten K er udtrådt af fibernet arbejdet, idet han flytter 31-10-2017. Stine fortsætter arbejdet med fibernet og indkalder indledningsvis Sundbynet m.fl. til et opsamlingsmøde og en afklaring af de fremtidige vilkår. Leif deltager om muligt i mødet. Der er enighed om, at arbejdet kan starte i begyndelsen af 2016.

Opfølgning af malerarbejdet:  Kurt kunne berette, at malerarbejdet forløber planmæssigt og ser pænt ud. Dog er der problemer med adgang til visse lejligheder. Kurt mailer produktspecifikationer til bestyrelsen, således at vi selv kan købe den rigtige supplerende maling ind til fals og kant, der jo ikke er omfattet af entreprisen. Produktspecifikationen bør også kommunikeres ud til ejerne, evt. ved opslag i opgangene. Der skal anvendes andet produkt ( olie ) til de indre træflader.

Chikaner mellem beboere. Leif har talt med de berørte parter, og det ser ud til, at der pt. hersker fred. Det er strengt taget ikke et anliggende for E/F.

Vestvendte gavldøre i opgang 12 har haft mindre vandskade.  Allan Thomsen og Leif har tidligere besigtiget 12, 4. tv. og nu også hos Stine i 12, 1. tv. Tætningen mv. vil blive foretaget i forbindelse med den planlagte isolering ved ydervæggen. På penthousen på 5. sal er der foretaget omfattende tætninger nedenfor altanen. Samme problem og behandling er foretaget i Etape 3.

Fem års gennemgang og sagsanlæg mod Skanska. Via vores advokat har Etape 4 indleveret stævning i Glostrup Ret mod Skanska med baggrund i flere omfattende syns- og skønsforretninger.

Allan Thomsen har tidligere sonderet terrænet for en forligsmæssig løsning af den omfattende mangelssag. Efter besigtigelsen af Stines lejlighed har AT og Leif havde et længere møde om forlig af sagen. Med baggrund i syns- og skønserklæringer foreslog Skanska – efter længere tovtrækkeri - forligsmæssigt, at godtgøre Etape 4

1)    1.900.000 kr. for udbedring af kælderen – med tillæg af 600.000 kr. for div. flytning

2)    Tilbuddet fra  Adserbølle og Knudsen accepteres til udbedring af isolering i 81 lejligheder til en pris af 8 mio + moms, hvilket løftedes med 250.000 kr. til flytning af skabe mv. betales af Skanska – som en del af forliget.

3)    Skanska betaler 400.000 kr. til tilsyn af udbedringsarbejdet

4)    Skanska betaler 300.000 kr. til advokat, rådgiver mv.

5)    Skanska betaler syn- og skønsomk. herunder til retten fra nu af

6)    Skanska leverer notat, der bekræfter at Etape 4 har indbetalt 36.000 kr til evt. parkeringshus

Forliget regulerer ikke andre eventuelle mellemværende Skanska-Etape 4.

Bestyrelsen tiltrådte de nævnte forligsrammer og bemyndigede Leif til at færdigforhandle forligstilbuddet og underskrive A & K kontrakten. Skanska kan indestå for A & Ks faglighed og dygtighed.  Skanska skal bistå A & K med diverse informationer mv., hvorved kontrakten billiggøres. Det skal erindres, at syns- og skønsmanden trods alt konkluderede et 2-3 mio. kr højere omkostningsniveau end A & K for samme ydelse. Såfremt der skulle opstå tvist mellem E4 og A&K, ville en tvist efter omstændighederne være en bristende forudsætning for dette forlig.

Bestyrelsen fremhævede enstemmigt, at beløbet fra forliget skal øremærkes til udbedring og forbedring af vores Etape 4. En udbetaling kunne let statuere bestyrelsesansvar og alene af den grund udelukkes.

1)    Leif kontakter advokat Damsholt, der skal konfirmere forligsteksten snarest muligt, hvorefter AT Skanska og Leif underskriver forliget.

2)    Leif kontakter DEAS med henblik på øremærkning af beløbet.

3)    Muligheder for korrekt forrentning af beløbet undersøges.

4)    Leif kontakter Holmsgaard (energimærkefa.)  med henblik på at købe rådgivning, som forliget aflønner. Andre rådgivningsfimaer kan inddrages, f.eks. Rambøll via Morten Q.

Der var i bestyrelsen enighed om, at den udvendige del af gravearbejdet og ny vandmembran skal prioriteres højest og udføres i vinterperioden, hvor terrasserne ikke anvendes.  Der skal dog først udarbejdes en arbejdsbeskrivelse mv. med baggrund i Syns- og skønsrapporten. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med forløbet, der af og til har foregået under stort tidspres. Der vil inden næste møde blive kommunikeret info. og dokumenter mv. til orienetering og evt. stillingtagen.

Næste møde 01-12-2015 hos Stine.

 

Bestyrelsesmøde 27. jul 2015

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde

         Referatet blev godkendt

 

2. Oliering af træværk

         Som anden pkt. på dagsorden gik bestyrelsen rundt og så på det træværk                   der var olieret som prøver til grund for beslutning om farvevalg. 

         Bestyrelsens besluttede at vælge farven Teak. Herefter fortsatte                        bestyrelsesmødet med en gennemgang af tidsplanen. Kurt og Morten Q står          for projektet.

 

3. Fibernet. 

         I forbindelse med etablering af Fibernet har bestyrelsen modtaget et forslag        indeholdende prisoversigt over kanal og netpakke fra udbyderen You See.

 

         Forslaget blev behandlet og bestyrelsen besluttede herefter, at fortsætte med     udbyderen Sundby Net begrundet i at Sundby Net stadig er billigere. Det er      vigtig for bestyrelsen at valg af udbyder går til de billigste på markedet på          bestillings tidspunktet.   

 

4. Cykeloprydning  

         Kurt orienterede om, at der ville blive foretaget cykeloprydning i august og at       Sundby Rengøring står for opgaven.

 

5. Rengøring 

         Kurt orienterede om, at Sundby Rengøring fortsætter gennemgang af                  opgangene. Kurt kunne ligeledes orientere om, at vi desværre stadig har                problemer med enkelte opgange til stor gene for de beboer der bor i de                   respektive opgange. Vi oplever stadig at der beboer der ikke viser hensyn og      efterlever foreningens regler om sko m.m på trappen.

 

6. Hjemmeside

         Morten K og Stine er i gang med af se på en ny hjemmeside for SPV etape 4

 

 

Bestyrelsesmødet sluttede kl 21.30

 

Referent

Susanne

 

Bestyrelsesmøde 15. jun 2015

                     

Til stede: Kurt, Leif , Morten K, Morten Q, Susanne, Stine. Afbud fra Keld

 

Dagsorden bestyrelsesmøde den 15. Juni 2015 kl. 19.30 hos Morten K,

 SPV 16 1. Th.

 

 

1

Fordeling af arbejdsopgaver

Ansvarsområderne blev revideret. Leif renskriver en fordeling af de mange opgaver. Leif skriver referat.

2

5. års gennemgang v/Leif

Status. Der er pt. intet nyt. Syn og skønsmanden mangler at besvare visse spørgsmål til det supplerende skønstema.

3

Reparation af 5. sals vestvendte væg samt udvalgte dele af opgang 12 vestvendte væg. /Leif

Efter udførelse på E3 er arbejdet i fuld gang i E4 for Skanskas regning. Arbejdets anden del udføres til august, når muren forventes tør. Til den tid foretager Skanska udbedring af indvendige mangler såsom maling i udvalgte dele i opgang 12 samt 18, 4. tv. Leif følger projektudbedringen.

4

Faldstammeundersøgelser – to lejligheder  v/Leif

Den 18. juni gennemføres en undersøgelse af faldstammen i nr. 16. st.tv. (Susanne) samt nr. 11. st.tv. (Anne Frank). Undersøgelsen foretages af VVS samt tømrer med deltagelse af Geberit, der har leveret faldstammen (men ikke opsat den). Leif er koordinator på opgaven.

5

Samlet regelsæt for opbevaring af effekter på trappen

 

Bunden opgave jf. fremført ønske på generalforsamlingen. Punktet overføres til senere behandling.

6

Sundby Rengøring v/Kurt, Susanne

 

 

 

 

 

Der har været afholdt møde med Sundby Rengøring med henblik på en optimering af rengøringen, der udvides med bl.a. gulvskinnerille i elevator, ståldele, gulvpaneler, pletrengøring af vægge, affald

låger, aludørtrin, lofter/underside af trapper, døre/træværk i kælder til en ny pris på 10.260 kr.excl.moms.

 

Vi indkøber ikke ekstra gulvmåtte foran indgansdørerne.

7

Sammenligning af regnskaber for etaperne

Jf. mail fra Peter Holm den 20.05.15. Punktet blev diskuteret. Relevante personer herfra deltager i senere møde på tværs af etaperne. Sammenligningerne kan ikke stå alene. De skal tilknyttes diverse bemærkninger eksempelvis på grund af byggesagen mod Skanska, udskiftning af lys til LED-pærer osv.

 

 

Nyhedsbrev

Vi udsender ikke nyhedsbrev inden sommerferien.

 

Sundby Rengøring har meddelt at der kastes mange flasker i skakten specielt i opg. 13 og 15. Punktet tages op sammen med punkt 5.

8

Nyt fra Grundejerforeningen v/Kurt

GF har givet accept af Skanskas udtræden på betingelse af, at Skanska betaler de dermed forbundne omkostninger til advokat, tinglysning mv., samt på vilkår af at Skanska ansøger og bekoster lovliggørelsen af den lille miljøstation, hvis udseende og placering GF skal godkende. Flemming og Leif har deltaget i møder med Skanska og vil gøre det fremover – også med Københavns Kommune.

 

Plan for oliering af udendørs træværk

DEAS opkræver beløbet hos beboerne den 1.09.15 i forhold til lejlighedernes fordelingstal.

Efter debat besluttedes det at acceptere Nils Wiums tilbud excl. kant og fals. Det er pt. billigst. Det bliver en oliebehandling i lighed med E1,E2 og E5 men ikke E3, der gennemfører med en dyrere Gori 44 teak vandbaseret.

Leif meddeler accept af tilbud til Nils Wium med angivelse af opstart og diverse ønsker om ensartet oliebehandling, produkt-beskrivelse med tekniske data, anvendelse, vedligeholdelse mv. samt orienteringsbrev til beboerne snarest muligt. Kurt og Leif er kontaktpersoner, Leif dog primært i dagtimerne.

 

9

Planlægning af kommende møder

Næste møde mandag 27-07-2015 hos Kurt

10

Diverse

Vand forsvinder i varmeanlæg. Jimmy har i skrivende stund fundet fejlen og tilkaldt vvs. Bier i muren i nr. 11, st.th.?? Jimmi og Leif har flere gange beset området udefra uden at iagttage bier.

Fibernet. Morten K forelagde emnet, som vi egentlig er klar til at acceptere. Ejerskabet til det store kabel blev diskuteret – ud fra et senere behov fra andre etaper med deraf økonomiske fordele for E4. Det årlige abonnement reduceres således med 50% ved to etapers tilslutning, og reduceres til 1/3 ved tre etapers tilslutning iflg. Morten.

 

Bestyrelsesmøde 23. apr 2015

Tilstede: Keld, Kurt, Morten K, Morten Q,, Susanne samt Leif.  Afbud fra Stine.
I henhold til udsendt dagsorden 

1 Ny bestyrelse mv.
Susanne ( formand ) bød velkommen og indledte med at takke Keld for hans indsats som formand. Samtidig bød hun  Morten K velkommen i bestyrelsen.

Leif ( næstfm. ) valgtes som referent pga de mange punkter med syn og skøn, bygning mv.

2 Evaluering af generalforsamlingen (gf)
En god og informativ gf. med mange og tunge emner, prof. styret af Helle/Deas.   Stor spørgelyst med enkelte uklare   punkter, som Sundbynet svarede på.  Morten K er tovholder på projektet.

3 Salg af fibernet til etape 5, 3 og 2 v/Morten K
Formandsmøde v/Susanne

Materialet var tidligere udsendt pr. mail.Susanne indkalder til formandsmøde i Strandparken, hvor hun selv, Peter Holm samt Leif deltager.

4 Bemærkninger til referat af generalforsamlingen
Susanne har aftalt med Helle Scharla, at hun får vores bemærkninger senest den 24. formiddag. Referatet udsendes mandag den 27. 

5 Fordeling af arbejdsopgaver

Leif medbringer den gamle oversigt over ansvarsområder til næste gang.

6 5. års gennemgang v/Leif

Der har været afholdt flere møder hos Leif i dagtimerne over spørgsmål fra Skanskas advokat til supplerende syn og skøn, dels over kælderen og dels over isolering af samtlige lejligheder. Sidste møde angik mest klargøring af arealer inden udbedring.  Leif pointerede, at Etape 4 efter hans opfattelse absolut ikke er af ringere standart end de øvrige, idet vi hen ad vejen får udbedret visse mangler.

7 Vandindtrængen fra tag og mur v/Leif

 Lige inden jul var der sket en mindre vandindtrængen fra penthousens vestvendte væg ned i 4. og 3. sal. Det samme var sket samtidig i Etape 3. Vi reklamerede straks over for Skanska, der har påtaget sig ansvaret og udbedrer de relevante steder incl. i SPV 12 og 13. Arbejdet forventes tilendebragt omkring august 2015.

8 Faldstammeundersøgelser – to steder mere v/Leif

Foranlediget af skaden i SPV 18, st., tester bestyrelsen sammensvejsningen i nr. 16, st.tv. samt i 11, st. tv. Susanne kontakter 11, st.tv. (Anna) og Leif koordinerer med relevante håndværkere.

9 Udtalelser til advokat/mægler i anledning af ejerskifte v/Leif

I det omfang Deas mangler relevant viden, ønsker bestyrelsen Leif til at besvare henvendelserne.

10 Regler:  Sko m.m. på trappen

Tages op på et senere møde i bestyrelsen som meddelt under eventuelt på gf.

11 Opfølgning Låsebussen v/Susanne

Susanne kontakter Helle ang. betaling af fakturaen og de 4 lejligheder, der selv har bekostet sikringsarbejdet.

12 Sundby Rengøring v/Kurt, Susanne

Ordningen fortsætter uændret – stadig ingen løse sko på gangen.

13 Indkomne forslag SPV 9, st. tv.

Ang. legeudstyr mv. på terrassen. Susanne kontakter ejeren.

14 Ændring af vedtægterne i.f.t. brugsretten til terrasserne v/Susanne

Materialet er tidligere rundsendt pr. mail fra Mette SPV 12 st.tv. Da ændring af vedtægter er formelt omkostnings-krævende og tidshorisonten for brugsretten over 20 år,  vil bestyrelsen løbende arbejde på sagen og koordinere forholdet med de andre etaper og evt. vores advokat.

15 Rensning af kloak (terrasserne) v/Susanne

Leif undersøger spørgsmålet med vores vicevært, Jimmi. Skulle sandfangsbrødene have været slamsuget sammen med de øvrige brønde på stikvejene?

16 Cykler på altanerne v/Kurt

Der er intet konkret forbud mod cykler på altanen.

17 Nyt fra Grundejerforeningen v/Kurt

Hækkene tilhører Grundejerforeningen (GF), som også forestår og bekoster genplantningen. To bænke placeres ved legeredskaber. Etape 4 kan ikke acceptere nogen boule-bane på Grønningen.!

18 Plan for oliering af udendørs træværk – fast pris?

Vi har en fast pris på oliering – uden kant og fals - fra større firma i Køge.  Keld kontakter firmaet og aftaler nærmere om tidsrammen, adgang til lejlighederne samt evt. besigtigelse og olieringstest. Olien må ikke blive så mørk som i Etape 5 og skal samtidig dække de uensartede træflader.  Ca 1 måned inden arbejdet påbegyndes, opkræver Deas ejerne et engangsbeløb sammen med fællesudgifterne som vedtaget på gf efter fordelingstal. Opstart formentlig omkring 15. august 2015.  

19 Energimærkning v/Morten

Q 3 lejligheder gennemgås samt varmecentral.

20 Nyt vedr. Skanska v/Morten Q

Se punkt 6 og 7.

21 Planlægning af kommende møder

15. juni 19,30 hos Morten K.

22 Diverse

Forslag fra Mona og Ryan om flisebelægning på cykelpladsen mod vest (haster ikke). Kurt hører indledningsvis HN Service og skaffer GF-liste over etapernes formænd.

LR 25-04-2015

Bestyrelsesmøde 19. mar 2015

Til stede var Keld, Kurt, Morten Stine, Susanne og Leif (referent).

Dagsorden:

 

1)    Skanskas udtræden af Grundejerforeningen Øresund Strandpark

2)    Generalforsamling kl. 19

 

Ad 1)  På grund af Skanskas byggeri af lergravsprojektet ønsker Skanska at udtræde af GF. Teoretisk foregår det ved at aflyse tinglysningen af den af matr., som også forefindes på det tidligere etape 6. Skanskas advokat forestår aflysningen og den dermed forbundne omk.

Skanska har ikke fået tilladelse til at videreføre den lille miljøstation, idet dispensationen ophører. Den skal derfor flyttes, helst over i lergravsprojektet.

Bestyrelsen gav Kurt mandat til i Grundejerforeningen at tiltræden Skanskas udtræden på best mulige vilkår samt godkende evt. placering af miljøstation andetsteds på vores grundareal.

Begge omstændigheder er til forhandling via vores advokat.

 

For referat: Leif

 

Bestyrelsesmøde 16. feb 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 16-02-2015 hos Kurt

 

Tilstede: Keld, Kurt, Morten, Stine, Susanne og Leif

Dagsorden i henhold til tidligere udsendt mail samt generalforsamlingspunkter:

 

Ad 1: Referatet af mødet den 29-01-2015 blev underskrevet.

Ad 2: Referent: Leif valgtes på grund af de mange punkter indenfor hans område

Ad 3: Vandindtrængen fra tag og mur: Iflg. Leif intet nyt. Vi afventer svar fra Skanska via vores advokat.

Ad 4: Vand i Kælder: Iflg. Leif stadig mindre vand. Han holder dog øje med kælderen.

Ad 5: Faldstamme problemer: Leif deltog i løsningen i opgang 18. Bestyrelsen har sidste gang besluttet at prøve svejsningen i to opgange mere, nr. 16. tv. og 11. st.tv. Leif følger nu op på dette forhold og rekvirerer håndværkere til opgaven.

Ad 6: Kloakering: Leif samarbejder med etape 3.

Ad 7: 5 års gennemgang: Vi afventer supplerende syns- og skønsrapport, hvor Leif i ugevis fulgte skønsmanden i kælderen og i ca. 20 lejligheder.

Vi har modtaget statik beregninger over kælderkonstruktionen. Statikken ( 17 sider) er tilsyneladende først nu rekvireret og betalt af Skanska, og burde have indgået i kommunens byggetilladelser tilbage i 2007 . Morten forsyner Leif med forklarende og uofficielt internt notat om statikken til brug for retssagen mod Skanska. Keld takkede Leif for det omfattende arbejde, der i månedsvis er pågået fra kl. 9 til 16. Bestyrelsen bevilgede 60 tkr. til Leif for perioden fra 1. april sidste år.

Ad 8: Oliering: Keld har som aftalt på sidste møde skaffet et lidt billigere tilbud på 375.000 kr. + moms??  fra Køge. Punktet skal behandles som forslag til generalforsamlingen.  Der synes ikke at være tilslutning i bestyrelsen på nuværende tidspunkt, idet budgettet rummer andre langt mere påtrængende projekter. Derfor finansieres forslaget - i givet fald - af en engangsindbetaling efter fordelingstal og beregnet af Deas i budgetforslaget.

Ad 9: Kalkknuser: Morten havde modtaget et tilbud på 125.000 incl. moms. + et mindre løbende beløb årligt. Bestyrelsen besluttede at acceptere tilbuddet, dog med respekt af andre mere påkrævende opgaver.

Ad 10: Nyt fra GF. Intet konkret nyt siden sidste møde. Kurt og Leif er inviteret til møde hos Etape 3. Leif deltager.

Ad 11: Fibernet. Stine havde udarbejdet et overskueligt forslag fra SundbyNet, Fibia samt Yousee. Etableringsomkostningerne andrager  ca. 275 tkr. som engangsudgift. Herefter er det op til brugerne at vælge diverse pakkeløsninger, hvoraf Sundbynet har de hurtigste - og på sigt - de billigste løsninger. Med respekt af diverse opsigelsesfrister for TV og bredbånd besluttede bestyrelsen sig for tilbuddet fra Sundbynet. Tilbuddet skal dog vedtages som selvstændigt punkt på førstkommende generalforsamling.

Ad 12: Ad sikring af døre og vinduer: Leif har kontaktet Låsebussen som aftalt, og arbejdet er iværksat.

Ad 13: Ordensregler: Susanne finpudser de sidste små ændringer og rundsender punktet til bestyrelsen. Susanne lægger ordensreglerne i postkasser og sætter dem op i indgangen. Keld orienterer om ændringerne på GF.

Ad 14: Cykelpumpe. Kurt og Leif kontakter senere Låsebussen ang. ændret opstilling.

Ad 15: Rengøring mv. Susanne kontakter Jimmi med henblik på en forbedring.

Ad 16: Kryger Aquacare: Leif låser firmaet ind i varmecentralen ca. kl. 11, hvor  varmtvandsbeholderen og brugsvandsveksleren skal have den årlige service.

Ad 17: Formandsmøde – OEP Compare 2013 hos Per Holm. Susanne og Leif deltager. Der er ikke nødvendigvis tale om valgte formænd, men et interesseforum.

Ad 18:  Generalforsamlingspunkterne blev gennemgået. Leif kontakter Deas for at opklare hensættelsen på 250 tkr. samt træffe afgørelse om fibernet projektet. Herefter udarbejdes indkaldelse til GF af Leif i samarbejde med Deas, der skal udsende materiale senest den 23. feb. 2015.

Ad 19: Liste. Leif kontakter Deas for at undersøge mulighederne for at etablerede en liste med såvel beboere som ejere til brug for de kommende varslinger og informationer, eksempelvis når kælderrum skal ryddes og lejligheder isoleres.

Ad 19: Næste møde: Torsdag den 19. marts 2015 kl. 18 til formøde og GF kl. 19 i Sundby Sejl.

 

Bestyrelsesmøde 29. jan 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 29-01-2015 hos Susanne Tilstede: Keld, Kurt, Morten, Stine, Susanne og Leif

Dagsorden iflg. Kelds udsendte mail:
Ad 1:
Referatet af mødet den 30-10-2015 blev underskrevet.
Ad 2:
Referent: Leif valgtes på grund af de mange punkter indenfor hans område.

Ad 3: Vandindtrængen fra tag og mur: Problemet opstod den 22-12-2014 efter en uges uafbrudt regn. Vandindtrængen er sket i gavlen nr. 12, 4.tv. samt flere steder i nr. 18, 4. tv. og 3.tv. Gavllejligheden er naturligvis udsat for vestvendt regn, mens nr. 18 ligger lige under den vestvendte mur fra penthausen, hvorfra der tidligere (for ca. 3 år siden) har været konstateret vandindtrængen i langt større omfang. Dengang sendte Skanska en mand (Martin) på taget for at udbedre skaderne. Vi har dog aldrig modtaget information om karakteren af udbedringen, ejheller da Skanska påsatte ny tagkrone.

Leif har derfor samme dag anmeldt skaden til Allan Thomsen, Skanska, som efterfølgende har besigtiget skaderne de tre steder. Meget tyder på, at Skanska ikke har forsynet muren over vinduerne og dørene med TB render eller lign. foran- staltninger, der skal lede vandet bort fra vinduesrammen. Det ene sted løb vandet ind gennem øverste vinduesramme i det smalle vestvendte vindue, dvs. fra hulmuren, der er dækket af isolering.

Da Etape 3 samme dag har haft lignende skader, har vores fælles advokat, Thomas Damsholt afkrævet Skanska en deltaljeret handlingsplan og tidsramme for udbedringen samt relevante tegninger. Det kan blive en halvdyr affære for Skanska. Leif følger fortsat sagen op i samarbejde med Etape 3.

Ad 4: Vand i kælderen. Foranlediget af flere henvendelser fra beboere om mindre vandindtrængen i kælderrummene har Leif kontaktet de pågældende beboere og fotograferet rummene. Div. fotos er derpå sendt til Syn- og Skønsmanden, der efterfølgende har besigtiget stederne og taget daterede fotos, som indgår i den igangværende sag mod Skanska. Der er sket lignende vand indtrængen i Etaperne 1 og 3 - blot i større omfang.

Ad 5: Faldstamme utæt i nr. 18: Faldstammen i nr. 18 st. th. lækkede primo december 2014 og problemet er først tilendebragt den 25. ds. Altså 11⁄2 måneds varighed. Efter en del tovtrækkeri medio december anerkendte Skanska den moralske men ikke juridiske pligt til udbedring af de omfattende skader. Leif har været mellemmand og koordinator på dette utaknemmelige projekt, idet en faldstamme trods alt er et ejerforeningsanliggende. Området skulle renses op, vaskes og desinficeres. Køkkenskabe og borde skulle afmonteres, gulvet fjernes, cementpladen tørres, isolering langs ydervægge, gulv pålægges i ny størrelse, hvorfor hele gulvet måtte udskiftes i stue og entre. 4 forskellige håndværkere blev involveret. En mangelfuld svejsning af faldstammen kostede et dyrt forlig for Skanska med E/F som mellemmand.

På baggrund af ovennævnte besluttede bestyrelsen at bevilge en undersøgelse af yderligere faldstammer i to stuelejligheder. Susanne lægger først for, siden en anden stuelejlighed afhængig af første undersøgelse. Leif er koordinator på dette projekt, der bør kunne udføres for ca. 10-15.000 kr.

6. Kloakering: Iflg. info. fra Etape 3 kan overløb af toiletter i enkelte stureetager skyldes forkert dimensionering af kloakrørene under parkeringspladserne. Leif følger udvikling i samarbejde med naboetapen.

7. 5 års gennemgang med supplerende syn og skøn: Leif har været tilstede og sammen med S & S besigtiget 10 lejligheder for at vurdere gulvene tilstand og dermed evt. erstatning fra Skanska i skønsforretningen. En gulvlægger har fremsat tilbud, som dog skal tillægges isolering af ydervægge, hulmursisolering, skinne- pålægning, skabsflytning, moms mv. Alt sammen modpartens advokats forsøg på at reducere S & Ss vurdering. Vi får se.

8. Oliering af træværk. Leif har skaffet to tilbud, der også dækker Etape 3. Det billigste tilbud omfatter priser med og uden fals og kant. Teknologisk Institut har tidligere skriftligt udtalt, at træets levetid i bedste fald forlænges med 2-3 år over en periode på 30 år og måske slet ikke. Reelt kan oliering formentlig alene begrundes æstetisk. Leif har talt med den ene ejer af malerfirmaet, der kunne bekræfte, at tilbuddet stadig gælder og det har det gjort siden 2009! Vi skal være meget op- mærksom på, at malerfirmaet leverer det grundige forarbejde. Det synes ikke at være tilfældet, da E5 olierede deres træværk.

Keld kontakter endnu et firmaet for et tredje tilbud, der medtages på næste bestyrelsesmøde. Punktet skal på kommende generalforsamling ledsaget af et finansieringsforslag. Bestyrelsen var enige om, at forslaget hvis det vedtages skal finansieres med en kontingentforhøjelse på ca. 100-200 kr. over 5 år med oliering hvert 5-6 år. Vi skal med andre ord spare et til to år op før der er penge til projektet afhængig af andre omkostningskrævende poster herunder femårs gennemgangen, som vi trods alt er midt i og derfor må prioriteres højere. Leif henviste til driftsregn- skabet for 2014.

9. Kalkknuser. Tages op på et senere møde, når Morten har indhentet et tilbud mere. Pris ca. 100 tkr. + moms.

10. Nyt fra GF. Kurt fortalte om de forskellige forhold i GF regie. Parkering har givet stigende indtægter til ParkZonen og dermed også lidt mere til GF. Det kom også frem, at HN Service havde udskrevet fakturaer for løbende vedligeholdelse af de grønne områder efter 1. november, selvom den løbende vedligeholdelse er en del af kontraktens faste punkter for HN. GF havde derfor afvist disse betalinger. Der bliver muligvis tale om mindre udlodning fra GF til diverse ejerforeninger, da der er sparet på vinterdriften. Fliser foran hoveddørene renses til ca. 30 tkr.

11. Fibernet. Stine havde skaffet to tilbud, hvoraf det billigste efter ca. 30 måneder vil blive Sundby Net/SAMnetworks til 294 kr for fuld pakke og 100 kr månedligt for lynhurtigt bredbånd og med en anlægsomk. på ca. 232 tkr. Stine skaffer endnu et tilbud til næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er enige om, at dette projekt har prioritet forud for oliering og kan finansieres af egenkapitalen. Forslaget skal fremlægges som bestyrelsens forslag på kommende GF.

12. Sikring af døre og vinduer. Foranlediget af flere indbrud i stuelejlighederne har Leif indhentet tilbud fra Låsebussen på levering og opsætning af 60 stk sikrings- beslag til stueetagen og enkelte 1. sals lejligheder til en pris af 66 tkr. i alt. Tilbuddet indeholdet 20% rabat, idet Etape 5 lige har gennemført samme sikring. Bestyrelsen akcepterede tilbuddet til snarlig gennemførelse med Leif som koordinator.

13. Ordensreglement. Blev vedtaget på sidste møde og fremgår detaljeret af referatet. Susanne renskriver ordensreglementet til næste møde, hvorefter det skal lægges på hjemmesiden og sættes op i alle opgange. Keld orienterer om ændringerne på generalforsamlingen.

14. Cykelpumpe. Kurt (Leif) kontakter Låsebussen for at ændre placeringen. 15. Rengøringen kører fint pt.

Evt. Bestyrelsen diskuterede økonomien og prioriteringen af omkostningskrævende omkostninger og forslag jf. ovenfor. Der kræves nu energimærke for hele ejendommen, Etape 4 efter 7 år. Morten hører Deas om priser og vilkår, og Leif hører Etape 3. Keld undersøger alternativ elevatordrift nærmere.

16. Næste møde bliver den 16. februar kl. 19,30 hos Kurt med opfølgning af punkterne samt forberedelse til GF. 

Bestyrelsesmøde 30. okt 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 30-10-2014 hos Keld:

 1. Referat af bestyrelsesmøde den 21-08-2014 blev underskrevet.

 2. Referent. Leif valgtes på grund af de mange punkter indenfor hans område

 3. Afløbsproblemer og spuling af kloaker. Leif havde koordineret og været til

  stede i alle lejligheder, hvor Smedegårdens VVS mand havde undersøgt og renset alle afløbsforhold først i oktober måned i opgang 18 tv. Flere installationer var ikke udført helt korrekt fra starten og blev rettet på stedet. Et generelt råd er selv at fylde vasken med varmt vand en gang om måneden og derefter fjerne bundproppen for at skabe den nødvendige cirkulation. Intet tyder dog på, at faldet fra køkkenvask til faldstamme ikke opfylder betingelse i nr. 18. Den enkelte lejlighed har vedligeholdelsespligten fra vask/afløb til faldstammen. Leif fremviste afløbssi og vandlås til brusekabine og beskrev fremgangsmåden til at undgå forstoppelse i systemet. Vi kan overveje at gentage dette til en generalforsamling. De to dages VVS arbejde blev udført for Skanskas regning.

  GF vil desuden sørge for spuling af kloaksystemet på vores område. Det sker

  ca. hver 5. år.

 4. Vask af skraldecontainere var udført via Jimmi. Reelt ombyttes den beskidte

  container med en ny.

 5. Udsugning på taget. Frank fra LogicAir og Leif har været på taget og kontrol-

  leret udsugningen. Udsugningsventilatoren i opgang 18 samt kondensatoren til den lille skraldeudsugning skal udskiftes snarest muligt. Den nye ventilator har et betydeligt lavere elforbrug. Pris ca. 15 tkr., hvilket vi allerede har budgetteret med. Vi skal også fremover kalkulere med en udskiftning om året. Desuden bad Leif Logic Air om, at det store udsugningsrør blev skruet fast i underlaget/flisen for at undgå, at en storm forvrider det store rør, hvilket jo var sket i vinter.

6. Femårsgennemgang. Der har været afholdt indledende supplerende syn- og skøn hos Leif den 09-10-2014. Det fortsætter hos Leif den 4. og 6. november 2014, hvor syns- og skønsmanden skal besvare de mange supplerende skønsspørgsmål. Dog skal de supplerende undersøgelser af indvendige altantunger afvente vinterens komme.

Desuden skal diverse indirekte omkostninger ved pålægning af ekstra cementlag i kælderen prissættes. Det bliver en gigantisk opgave at organisere og foretage rydning, flytning og tilbagelevering alle ting i rette kælderrum.

Valg af lejligheder til supplerende syn og skøn.

Syn- og skønsmanden ønskede 4 gavllejligheder samt 6 facadelejligheder over de to dage:

Tirsdag den 4. nov.:
Keld Olsen, 9. 3.th., Aggernæs/Nielsen 9, 1. Th., Larsen, 9, 4. Th., Marianne 18, 5., Stine 12, 1. Tv.

Torsdag den 6. Nov.:
Leif 18, 3. tv., Kurt 18, 2. tv., Susanne 16, st. tv., Claus David 18, st. th., 12, st.th.??

Retshjælpsforsikring. Deas har modtaget ca. 32 besvarelser. Leif opfordrede de resterende bestyrelsesmedlemmer til at besvare skemaet.

Der var atter kommet lidt vand i kælderen ugen i forvejen præcis samme sted som sidste gang i januar. Det har formentlig været forårsaget af de

 

voldsomme regnskyl ugen i forvejen. Leif har fotograferet og anmeldt forholdet, og det indgår i syns- og skønsmanden vurdering.

 1. Cykeloprydning har Kurt og Susanne forberedt og Jimmi har midlertidigt placeret cyklerne bag cykelskurene, hvorfra de senere fjernes.

 2. Rafn & Søn. Leif har modtaget brev fra Rafn & Søn med orientering om de lange ventetider for svar fra Skat. Svarene til de enkelte fra Skat har foreløbigt været 31⁄2 år undervejs.

 3. Utæthed i varmesystemet. Jimmi har konstateret utæthed i systemet, som han nu undersøger nærmere bl.a. ved opsætning af sedler i opgangene. Leif følger dette punkt.

10.Opstramning af div. fra Sundby Rengøring. Keld beder Deas skrive til de beboere, som endnu ikke har fulgt henvendelse fra vicevært/bestyrelse om orden på reposen.

11.Kalkknusningsanlæg. Morten kontakter HOFOR igen for at høre om de forskellige muligheder. Når Leif kontakter HOFOR ang. varmeftersyn tages emnet evt. også op.

12.Nyt fra GF. Kurt redegjorde for eftersyn af hyben, hækkene, beplantningerne. Vi får stort juletræ midt på græsplænen ca. ud for den nye gynge. Kabel trækkes fra vores cykelskur.

13.Fibernet. Selskabet har afgivet et vejledende tilbud, der skal finpudses og detaljeres, hvilket Stine arbejder på. I givet fald skal det vedtages på kommende generalforsamling. Foreløbig tegner det både godt og billigt: Grundinstallation en gang for alle til ca. 213 tkr. med tillæg af fibernet- forbindelse mellem blokkene til ca. 30 tkr.? Sidstnævnte undersøges pt. nærmere. Løbende pris pr. lejlighed pr. md. ca. 50 kr. for både hurtigt internet og TV samt relativ billige priser afhængig af valg af TV-pakke. Se evt. nærmere: sundbynet.dk

14.Duer på taget. Intet nyt (er godt nyt).
15.Ændring af ordensreglementet efter retningslinier fra forrige bestyrel-

sesmøde. I ordensreglementet tilføjes:
a)
.... I altanafsnittet som sidste sætning: ”Vanding af altanplanter skal

ske uden gene af underetagerne”.
b) .... I Fester, musik og støj afsnit 3. afsnit: kl. 02,00 rettes til 24,00
dvs. ...og aldrig mellem kl. 24 og kl. 7 på fredage .........

c)...... i grill afsnittet formuleres således: ”Det er kun tilladt at benytte grill på altaner og terrasser under hensyntagen til naboerne. Det henstilles så vidt muligt at anvende gasgrill.”

d) Sidst i ordensreglementet efter øvrige forhold: ”Til-salg skilte skal fjernes straks efter indgået salgsaftale.”
Susanne sørger for renskrivning af ordensreglementet med fremhævning af tilføjelserne. Reglementet skal på internettet og til orientering på generalforsamlingen mht. tilføjelser/præciseringer.

16. Regnskabssammenligninger med de øvrige etaper. Leif havde indføjet etape 4s regnskabstal i oversigten. Som tidligere vedtaget på bestyrelsesmøde tages vores regnskabstal og budgettal med på formandsmøde med ledsagende bemærkninger. Keld/Leif indkalder til formandsmøde med henblik på evt. besparelser.

17.Cykelkompressor. Kurt og Leif følger op.
18.Parkeringshus. Der er intet nyt pt. Susanne og Leif følger op.

19.Fælles erstatningssag mod Skanska for værdiforringelser pga efterfølgende byggeri. Der var enighed om, at det ville være svært at bevise et tab pt.

20.Evt. Keld kontakter Trio El-og Teknik ang. deres tilbud for kontrol mv. af elevatorer og udarbejder info.seddel om hensigtmæssig parkering langs hækkene.

21.Næste møde den 29. januar kl. 19,30 2015 hos Kurt.
22.Årlig nytårskur den 10. (11.) januar kl. 13, 2015. Keld undersøger div. 
muligheder. 

Bestyrelsesmøde 21. aug 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 21.08.2014 hos Morten Q:

 1. Referat af bestyrelsesmødet den 13.05.2014 blev underskrevet

2. Referent. Leif valgtes på grund af det omfattende syns- og skønstema i femårs gennemgangen

3. GF. Grønne områder er i bedre stand, iflg. Kurt. Hyben plantes til efteråret. Trekantsområdet ved miljøstationen skal laves om til en boulebane efter høring af tilbud. Banen skal passe af E1. Parkering har til dato givet ca. 80 tkr. (2013 ca. 35 tkr.). Nye legeredskaber i rundingen samt bænke. Hvidt sand ved legehuset til foråret 2015. Leif har indhentet tilbud på ny lysstander ved indkørslen fra Øresundsvej. Den placeres til venstre overfor den gamle til højre (GF). GF skal afholdes møde med HN om evt. genplant- ning af nye løvfældende dværgtræer.

4. Husordenen tages på dagsordenen til næste gang, bl.a  med forslag om større hensyntagen med anvendelse af grill, altanvanding, musik/larm, ladcykler, ”solgt-skilte” mv. Forslag til formulering imødeses.

5. Afløbsproblemer bl.a. i opgang 18. Forholdet er anmeldt til Skanska, der i skrivende stund vil analysere og for så vidt muligt udbedre generne. Leif er koordinator for denne aktivitet, der finder sted de tre første dage i oktober  2014.

6.Cykeloprydning vil finde sted i september/oktober (Susanne og Kurt) som tidligere besluttet af bestyrelsen. Fremover skal det ske inden sommer-ferien og koordineres med HN.

7. Klage over cykelpumpeplacering. Kurt og Leif ser på muligheden for støjreduktion af pumpen.  Leif kontakter Låsebussen for at reducere støjen på kælderens dørpumper.

8. EL-stik er installeret indenfor i cykelskuret som besluttet af bestyrelsen.

9. Cykelparkering ved gavlen ved nr. 15. Flemming/GF har ansøgt om lovlig- gørelse.

10. Murkrone renovering er færdiggjort af Skanska og for deres regning. Leif har aflæst forbrug af EL, Deas har udregnet pris og Leif har sendt faktura til Skanska. Skurvognen er fjernet.

11.  Syn- og skøn blev foretaget i vinter. Sagen er ganske omfattende og der er nu udmeldt supplerende syn- og skøn. Advokat Damsholt har indarbejdet Leifs mange kommentarer i sit svarskrift. Det supplerende syn- og skøn skal finde sted i kælder og i samme lejlighed?

 

På E4s vegne har advokat Damgaard udsendt breve via DEAS om ansøgning af fri proces og supplerende retshjælp. Bestyrelsen opfordrer til at flest mulige indsender de fornødne informationer til DEAS, der videresender dem samlet til advokat Damgaard. Alle data behandles fortroligt og Ejerforeningen kan kun blive rigere ved dette tiltag. Vi skal dog næppe forvente den store tilslutning.

12.Elevator i opgang 15 er repareret.

13.Elevatortilbud, Keld kontakter Trio El og Elevator for en besigtigelse/tilbud   

14.Lergravsprojektet – intet nyt pt. Parkeringshus er uvist.

15.Åbent punkt. Stine kontakter fibernet udbyderen igen.

 

LR 04.09.2014

 

Bestyrelsesmøde 13. maj 2014

Referat af bestyrelsesmøde 13.05.2014 kl. 19.30 hos Susanne

Dagsorden:

 1. Underskrift af ref. fra sidste møde
 2.  Valg af referent
 3.  5 års gennemgang
 4.  Cykeloprydning
 5.  Nyt fra GF
 6.  P-hus, de nye meldinger fra kommunen
 7.  Tag over cykelskure
 8.  Husorden/naboproblemer, redigering af husorden (evt i samarbejde med de andre etaper)
 9.  Sag med Skanska mht. retssag om erstatning pga ændret byggeri i vores ”baghave”

10.  . Eventuelt

 

Referat: Referat fra generalforsamlingen er fremsendt fra DEAS og underskrives ikke

Valg af referent: Morten valgtes

5 års gennemgang: Syns- og skønssagen mod Skanska fortsætter. Hovedemnerne er manglende isolering og kuldebroer i brystninger og gulve ved altaner samt mangelfulde membranarbejder omkring kælderen. Skønserklæringen påviser klare mangler, som er dyre at udbedre for Skanska. Nyt møde afholdt hos advokat Thomas Damsholt d. 8/5, hvor Leif deltog for bestyrelsen. Skønsmanden Jens Chr. Andersen skal formentlig udføre udvidet skønserklæring idet der er fremkommet supplerende spørgsmål vedr. kældermembranens modstandsegenskaber over for saltvand. Skanska tilslutter sig dog ikke dette som skønstema.

Tagrenoveringen med udskiftning af alle murkroner er afsluttet. Renoveringen er efter aftale mellem Skanska og Leif udført for Skanskas regning og uden udgift for os. Den forbrugte strøm betales af Skanska  ved opsætning af bimålere.

Cykeloprydning: Planlægges udført i perioden primo august til primo september med 4 ugers varsel. Susanne og Kurt tager sig af dette. Næste år planlægges cykeloprydningen til af foregå inden sommerferien.

Nyt fra GF: Analyser af de nyplantede ahorntræer viser mangler i jordbunden, forholdet udbedres af HN. Dette tages op i GF.

I forbindelse med kommunens anlæggelse af den nye sti vest for bebyggelsen er der ført asfaltsti ind til vores P-plads, dette var efter vores oplysninger ikke meningen. Det er gjort for ved alle etaper. Dette tages op i GF (Kurt).

Det tages ligeledes op i GF om hvorvidt der skal udføres nyt hegn langs vestskellet mod den nye sti.

P-hus: Carina Hattens har skrevet til teknik- og miljøborgmester Morten Kabell for at få klarhed over om p-huset skal opføres eller ej. Svaret fra borgmesteren ved centerchef Katinka Hauxner er refereret her:

P-huset indgår i lokalplanen for Lergravsprojektet, som forventes vedtaget i Borgerrepræsentationen inden sommerferien, og det er helt og holdent op til grundejeren (Skanska) om det bliver opført nu eller senere. Kommunen har intet krav pt. om at det skal opføres, og kommunen har ikke planer om at reducere de gældende parkeringsdeklarationer for området, der har status som byudviklingsområde. Kommunen har i øvrigt intet at gøre med de beløb, som vi i etape 4 har indbetalt til Skanska.

Vi har heller ingen indflydelse på om P-huset skal opføres eller ej, og som situationen er, vurderer Bestyrelsen at det bedste vi kan gøre er at arbejde på at få en garanti for de indbetalte penge. Dette gøres i samarbejde med vores advokat. (Leif).

Tag over cykelskure: Langebjerg starter montagen af stål og glas i uge 21. Prisen på ca. 98.000 kr. + moms for begge skure er tidligere godkendt af betyrelsen.

Husorden/naboproblemer: Bestyrelsen arbejder på at redigere den gældende husorden og ønsker så vidt muligt at gøre dette i samarbejde med de øvrige etaper. Punktet udsættes dog til næste møde.

Derudover er der kommet flere klager dels beboere og dels fra Sundby Rengøring vedrørende opmagasinerede ting mv. i opgangene. Dette forhindrer rengøringen og er generende naboer imellem. Bestyrelsen vil skriftligt indskærpe til alle beboere at opgangene holdes ryddelige iht. den gældende husorden.

Eventuel erstatningssag mod Skanska i forbindelse med det planlagte byggeri: Det er op til de enkelte lejlighedsejere at påvise et tab, som Skanska kan gøres ansvarlig for. Det er derfor også op til de enkelte lejlighedsejere at føre en erstatningssag.


 

Eventuelt:

Elevatorer: LED lys i opgange ved alle elevatorer er besluttet tidligere og bliver monteret i juni måned. (Leif).

Cykelpumpe med kompressor: Installeres i skralderum i nr. 12.

Nedsættelse af ejendomsskat: Efter 24 mdr. er der intet nyt fra Rafn & Søn. (Leif)

Udveksling af regnskaber etaperne imellem: Tages op på formandsmøder, hvor der udveksles erfaringer. Regnskabstal kan dog sjældent stå alene og der skal knyttes bemærkninger til tallene.

Afløb og lugtgener: Problemet er endnu ikke løst og der er ikke påvist egentlige fejl i de skjulte installationer. Det er derfor nødvendigt med udtalelser fra specialister inden ”destruktive” undersøgelser sættes i gang.

Gener fra duer: Problemet med duer i Penthouse og på 4. sal, som blev taget op på generalforsamlingen, er løst indtil videre. Der har været sat fælder op og en skadedyrsbekæmper har aflivet et antal, og der er ikke kommet nye til. Endvidere opsættes et net, således, at duerne ikke kan søge ind under terrassen på taget. Udgifterne til duebekæmpelsen beløber sig til ca. 17.000,- kr. inkl. moms i overensstemmelse med Bestyrelsens forhåndsbevilling. 

 

Næste møde: Torsdag den 21. august 2014 hos Morten, SPV. 13, 1.th.

 

 

Bestyrelsesmøde 25. feb 2014

 

Referat af bestyrelsesmøde 25. februar 2014 hos Leif:

1. Valg af referent 

Leif valgtes på grund af det omfattende syn- og skøn i femårsgennemgangen.

2. Referat fra sidste møde den 23.01.2014 blev underskrevet.

3. Tag over cykelskur. Punktet blev vendt på sidste møde. I foreningens budget er der afsat midler til nyt tag, men bestyrelsen har hidtil valgt at udsætte effektueringen på grund af den omfattende skanska sag. Bestyrelsen har valgt den pæne løsning til ca. 90 tkr. med glastag og montering af stål, der harmo-nerer med det nuværende cykelskur. Punktet har været vendt på GFs sidste møde, der var enig i modellen. Såfremt de andre etaper udfører samme over-dækning, får vi refunderet beløbet. Keld kontakter tilbudsgiveren.

4. Nyt fra GF: Kurt berettede om div. projekter, herunder en en meter bred nedkørsel for cyklister ud for etape 3.         

5. Elevatorlys: Med baggrund i et nyt tilbud fra El-gruppen godkendte bestyrelsen det konkrete tilbud på LED belysning foran elevatorerne på 35 steder i de to bygninger til 40 tkr. + moms. I foreningens budget er der afsat midler til belysningen. Pærerne har længere levetid og bruger kun 20% af den nuværende belysning. Iflg. beregninger fra El-Gruppen er investeringen tjent hjem senest efter 4,1 år. Leif melder accept tilbage til El-Gruppen.

6. 5-års gennemgangen med Skanska – Syn- og skøn:  Sagen blev i praksis indledt den 22. januar 2014 med afholdelse af møde hos Leif, hvor parterne og deres advokater aftalte de nærmere procedurer. Syns- og skønsforret-ningen fortsætter på 4. uge med diverse opmålinger og undersøgelser i kælderen, udgravninger to steder samt borehuller diverse steder. Borekernerne indgår som bevismateriale i sagen mod Skanska. Der er desuden planlagt Blower Door test i to lejligheder udvalgt af syns- og skønsmanden( NCA). Testen vil finde sted over to dage i uge 11. Leif deltager i alle møder og er tilstede under udførelsen af diverse udgravninger, boringer, tests mv. samt informerer løbende bestyrelsen via diverse mails bl. a. Bestyrelsen bevilgede de nødvendige ca. 100 tkr. + moms til diverse undersøgelser som nævnt ovenfor.

Tagrenoveringen: Der har været sporatisk interesse for opsættelse af en slags ”dueværn” på den nye murkrone. Leif undersøger mulighederne herfor.

7. Nye måtter ved hoveddørerne til  2 tkr. godkendtes. Kurt rekvirerer.

8. Generalforsamlingen med div. punkter: Leif kontakter Deas for at udvirke et senere mødetidspunkt ( kl. 19 og helst ikke kl. 18) end meldt ud af Deas. Keld og Leif gennemgik det af Deas foreslåede budget med visse ændringer: ekstraordinære indtægter sættes til 0, da vi på forhånd ikke kan kalkulere med indtægter fra Skanska. Det kan jo også ende med en udbedring fra Skanskas side uden regnskabsmæssig indvirkning. Forsikring og abonne-menter forhøjes til hhv. 92 tkr. og 100 tkr. Juridisk, teknisk og anden bistand ændres samlet til 200 tkr. på grund af Skanskasagen. Varmeregnskab ændres til 20 tkr. Løbende og større vedligeholdelse til hhv. ca. 178 tkr. og 200 tkr. Leif kontakter Deas om de foreslåede ændringer, som jo tages op igen til vores formøde til generalforsamlingen. Leif udarbejder en mere udførlig indkaldelse og sender til Deas. 

9. Elevator: Der har været fejlmelding på elevatortelefonen i opgang 14. Leif tager action i Kenneths fravær, dvs. fejlmelder telefonen overfor TDC og melder tilbage til OTIS. ( NB. Dette er sket i skrivende stund ). Vi skal desuden udfylde en kontaktformular med kontaktpersoner. Det må blive Kenneth og Leif. 

10.Tilstoppede afløb og ilde lugt: problemet har tidligere været lokaliseret flere steder, som Skanskas mand for et par år siden udbedrede. Sagde man. Nu er det dukket op igen i SPV. 11, 4. samt i fire lejligheder i opgang 18. Da vi stadig mangler stadig tegninger fra Skanska, vil Leif kontakte kommunen for at få tegninger over de tekniske installationer i lejlighederne. Herefter kan vi rekvirere et kloakrensfirma, hvilket er meddelt SPV. 11 samt opgang 18. 

11. Evt: Dørtelefonen i nr. 18 måtte repareres. Hvis samme problem opstår i andre opgange, kan Leif reparere. Husordenen diskuteredes yderligere og tages op på et senere tidspunkt. Leif har været rundt på taget, i teknikskab og i kælderen med Sundby Fibernet for at klarlægge grundlaget for et tilbud om billigere tv og internet. Vi afventer firmaets tilbagevenden med div. tegninger over tdcs ledningsnet. Keld takkede Leif for den ekstraordinære indsats i den omfattende skanskasag og bestyrelsen bevilgede ham 40 tkr fra 1. april 2013 indtil 01.03.2014. Heldigvis har vi modtaget langt større beløb – indtil nu 480 tkr. – samt fået afhjulpet adskillige mangler og svigt af Skanska. Et forslag til generalforsamlingen om gener fra avisombæring og nytårsaffyring må afvises, da det ikke er et ejerforeningsanliggende. Susanne svarer. Susanne redegjorde i øvrigt for det ændrede lergravsprojekt, der nu får en mindre berlinmur mod os. Inden længe kommer en ny indsigelseperiode på kun to uger iflg. Amagerbladet.

Bestyrelsesmøde 23. jan 2014

Valg af referent:  Leif valgtes referent, idet Skanska sagen er omfattende.

Godkendelse af sidste referat:  Referatet godkendtes med korrektion af enkelte rettelser.

Tilbud på tag over skuret: Nuværende tilbud fra Langbjerg er principielt tidligere vedtaget af bestyrelsen med beløbet 98 tkr. + moms. Beløbet er desuden afsat i budgettet af generalforsamlingen, men bestyrelsen har tidligere valgt at udsætte selve opsætningen/effektueringen  af hensyn til den omfattende sag med Skanska. Det hidtil vedtagne tilbud omfatter glastag med montering af stål med tagrejsning. Fra HN Service forelå desuden et tilbud med buet tag med fastlock uni klar i plast og med spær og lægter i træ til ca 35 tkr. + moms.  Sidstnævnte ville i givet fald afvige fra eksisterende bygning. Kurt og Leif medbringer begge udgaver til kommende GF bestyrelsesmøde og orienterer om Etape 4 accept af først oprindelige tilbud.

Ansvarsområder: Leif fremlagde ansvarsområder for Etape 4, som i hovedtræk blev behandlet på sidste bestyrelsesmøde. Sekretærposten stryges pt. og Leif foretager enkelte redaktionelle ændringer, således at oversigten stort set er uændret. En enkelt post, havnetunnel og lokaludvalg Amager Øst står fortsat ubesat, men peger frem mod fremtidens udfordringer.  Ansvar for den spegede/komplicerede problematik om parkeringshuset aftaltes  pt. at ligge hos Susanne og Leif.

Nyt fra GF: Kurt: Der var ingen særlige nye bemærkninger til punktet pt, jf. iøvrigt sidste referat.

Lergravsprojektet:  Susanne er indkaldt til møde med Teknik- og Miljøudvalget. Udvalget har godkendt reduktion af antal etager fra 10 til 5 mod øst. Samtidig ændres placeringen, således at de tre blokke nærmest ligger i forlængelse af vores tre sidste etaper med en afstand på 20 m. Men udvalget holder fast i uændret bebyggelsesprocent  på 140,  hvorefter  tætheden forskydes  hovedsagligt  mod vest.

Fem års gennemgang sagen mod Skanska:   

Leif orienterede om tagrenoveringen, hvorefter vi får en helt ny og bedre dækkende murkrone.  Arbejdet udføres over 3-4 måneder, og der er efter aftale opsat mandskabsvogn mellem nr. 13 og 15. Leif udleverer nøgle, således at de kan komme op på taget – samt sørger for åbning af skralderum, der skal anvendes for tilslutning af vand og el til opvarmning. Ifølge aftale mellem Skanska og Leif udfører tilsynsarbejdet af Gert Rasmussen, TOR  for Skanskas regning. Gert Rasmussen har også været anvendt af de øvrige etaper minus etape 5. Der er nu opsat bimålere til afregning af vand og el (64.640)  for Skanskas regning  iflg. aftale mellem Skanska og Leif som en del af forliget.

Syn og skøn:  Onsdag den 22. januar 2014 afholdtes møde hos Leif med Syn og Skøn udmeldt af Retten i Glostrup med deltagelse af Skanska og dennes advokat, syn- og skønmanden, Jens Chr. Andersen (NCA), advokat Th. Damsholt samt Leif.  Skønstemaet blev gennemgået og de mange spørgsmål stillet af parterne til skønsmanden diskuteret.  Der udspandt sig en længere diskussion om det juridiske grundlag. Afgørende bliver om Skanskas ansøgning om byggetilladelse er indsendt før eller efter 01.04.2006. Vores retsstilling er bedst sikret, hvis anmeldelse er foretaget efter nævnte dato.

Isolering: NCA foretog på dagen nogle foreløbige målinger af kuldebroer mv hos SPV 18, 2. samt SPV 9, 3.  Desuden foretoges besigtigelse af varmecentral samt af kælderen.  Dagen før mødet havde Leif i øvrigt opdaget mindre vandindtrængen i støbeskel ud for rum 434.  Vi har for ca. 3 år siden reklameret over lidt vand samme sted, hvorefter Skanska har foretaget injeksering af området.

NCA har udmeldt yderligere 2-3 dages undersøgelse af 4 lejligheder for kuldebroer og træk, de to nævnte samt SPV 18, 3. og SPV 15 st. Leif har koordineret tidspunkterne og fået nøgler. Desuden skal der foretages opgravning ved varmecentral og i terrassen i SPV 14 for at undersøge Volclay Waterstop RX-103 eller RX-101 og Voltex membranen.  (vandmembranen).  Leif har informeret SPV 14 herom og vil være tilstede i denne uge.

Iflg. syn- og skønsmanden vil de samlede omkostninger (div. målinger og undersøgelser i 4 lejligheder samt to opgravninger og en boring i kældergulv) andrage ca. 50 tkr.+moms, hvilket bevilgedes, idet vi ellers ikke kan komme videre med femårs sagen mod Skanska. På sidste generalforsamling blev et højere beløb afsat i sidste regnskabsår. Hensættelsen bør naturligvis overføres til indeværende regnskabsår.

Leif oplyste, at der har  været det årlige eftersyn af varmtvandsbeholderen. Pumpen i brønden udenfor er fejlagtigt placeret i bunden, hvorfor pumpen flyttes op og fornys til ca 3 tkr. Herefter kan eftersyn foretages med udskiftning af ventil.

Ordensreglement.  Reglementet blev overordnet diskuteret, idet punktet blev udskudt til næste bestyrelsesmøde, dog vedtoges det under punktet: Fester, støj og musik at stryge sidste sætning i tredje afsnit, således, at der generelt ikke må larmes mellem 2.00 og 7.00  nogen dage. Bestyrelses konkrete regler for effekter på trappereposen blev diskuteret (skoskabe, skohylder, planter mv.)  og genoptages næste gang.

Elevator: IAB idet Kenneth ikke var tilstede.

Henvendelse fra 12. 4.: Leif har svaret i overensstemmelse med vedtægterne, at afløb hen til den lodrette faldstamme er beboerens ansvar.

Internet: Stine afventer tilbud.

Generalforsamling: Datoen er som tidligere meddelt fastsat til to. Den 03.04.2014 Leif har reserveret lokale fra kl. 17 til formøde for generalforsamlingen. Leif bestiller kaffe, te, øl, vand, wienerbrød.

Evt.: Stine har modtaget tilbud fra Låsebussen og opsætter tilmelding med 2 aftensvalg og et valg om dagen. Kurt indkøber 8 nye hoveddørsmåtter. Leif kontakter Jimmi ang. muligheder for opsætning af lille kompressor til pumpning af cykler i skralderum nr. 12 eller 9. Susanne undersøger evt. pligt til avislevering ved lejlighedsdøren. Kurt har modtaget forslag til husorden til generalforsamling ang. støj ved avislevering samt nytårsfyrværkeri.

Næste møde:  Torsdag den 27. februar 2014 hos Morten, SPV. 13, 1.th.

Bestyrelsesmøde nov 2013

Deltager:            Kjeld, Kurt, Leif, Morten, Stine, Susanne

Afbud:   Kenneth 

Nr.

Punkt

Referat

1

Valg af referent

Susanne blev valgt

2

Godkendelse af referatet fra sidste møde

Referatet blev godkendt

3

Status på lokalplanindsigelser Lergravsvej

Susanne orienterede om, at arbejdsgruppen stadig foretager indsigelser overfor politikkerne på Københavns Rådhus samt mod Skanska

4

Nyt fra GF

Kurt orienterede om, at bom ved Grønning sti er færdig.

Stor miljøstation er lukket med gitter foroven så uvedkommende ikke kan komme ind. Et.3 har ønsket stoplinje fra p-plads ved fortov.

5

Nye cykelholdepladser til ladcykler

Kurt orienterede om, at cykelholdepladsen til ladcykler nu er klar til brug. Kurt og Susanne udfærdiger en skrivelse til beboerne, hvor bestyrelsen introducerer, hvordan cykelholdepladsen skal benyttes

6

Tag over cykelskuerne

Kurt orienterede om, at bestyrelsen har modtaget et tilbud vedr. tag på cykelskuerne. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget og udformningen bliver i en stilart der svare til den resterende bebyggelse

7

Service af elevatorer

Opgaven er uddelegeret til Kenneth. Da Kenneth ikke var tilstedet tages punktet op på næste bestyrelsesmøde

8

Metallister opsat på vores indgangsdøre

Leif orienterede om, at der på de udvendige hoveddøre mod parkeringspladerne er påsat metallister således, at dørene fremover ikke kan brækkes op med et koben.

 

Leif vil indhente tilbud fra Låsebussen vedr. på montering af ekstra skruer i samtlige hoveddøre.

9

Sundby Rengøring

Kurt orienterede om, at Sundby Rengøring fremover vil sætte sedler op i opgangene med oplysninger om, dato for, hvornår og hvilke opgaver de har løst i opgangene.

 

Kurt informerede ligeledes om, at Sundby Rengøring inden jul, vil foretage et check af samtlige opgange med henblik på at få sat fokus på antal barnevogne, cykler, løbehjul, skostativer  m.m., der flyder i opgangene.

10

Skraldekontainere trænger til vask

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse vedr. lugt fra en affaldsskakt. I skrivelsen til beboerne vil indgå information om, at affaldsposer skal lukkes før de kommes i skakten og at bestyrelsen hurtigst muligt vil iværksætte at samtlige skakter afrenses.

11

5. års gennemgang

Leif orienterede om, at 5 års gennemgangen stadig kører og at der løbende er kontakt/møder med Skanska for at få udbedret mangler m.m.

12

Brunata/Deas haneandele

Kjeld orienterede om, at der foretages en ny beregning af varmeandelen pr. lejlighed.

13

Forsikring

Leif redegjorde for hvordan vores forsikring er sammensat i forhold til erstatning af fx keramisk kogeplader m.m.

14

Arbejdsområder

Leif udfærdiger ansvars- og opgavefordeling for bestyrelsen

15

Julefrokost

Kjeld orienterede om den årlige Julefrokost holdes søndag den 12. januar 2014. Kjeld lægger hus til og maden bestilles udefra.

16

Eventuelt

Næste møde mandag den 23. januar 2014 kl. 19.30 hos Kurt

 

Bestyrelsesmøde 24. sep 2013

Referat fra bestyrelsesmøde hos Susanne d. 24.september 2013

Til stede: Keld, Kenneth, Stine, Susanne, Kurt, Leif og Morten

 

Keld havde udsendt dagsorden.

1. Referent

Morten blev valgt

 

2. Godkendelse af referat

Referat blev godkendt og underskrevet af alle

 

3. Høringssvar til lokalplanforslag for Lergravsvej

 Fælles høringssvar for etape 3, 4 og 5 (254 lejligheder) bliver underskrevet af formændene. Susanne sørger for at uploade det på kommunens hjemmeside ”Bliv Hørt” d. 25/9. Susanne undersøger, hvordan man får ”foretræde” inden den endelige afstemning i kommunen.

 

4. Nyt fra Grundejerforeningen ( Kurt )

De nyplantede dværg ahorntræer på grønningen overlever og har høstet megen ros.

Miljøstationen ved E1 vil blive overdækket for at hindre nogen i at kravle over hegnet.

Efeubed ved E1 bliver omlagt med nyt muldlag.

Parkzone har udskrevet P-bøder på i alt 35.000,- kr., GF får 10% heraf.

Det planlægges at opføre to chikaner ved motorcykelparkeringen ved E4s cykel-skur for at hindre kørsel på gangstien.

Nye legeredskaber er bestilt.

 

5. Cykeloprydning

17 cykler blev bortkørt. Jimmi kan herefter rengøre cykelskurene.

 

6. Beregning af haneandele

 Brunata skal bestemme haneandele for alle lejligheder. Haneandelene bliver benyttet til at bestemme fordelingen af vandforbruget blandt alle lejligheder, og i dag ved vi at denne fordeling kræver en lille justering, idet alle lejligheder ikke har samme antal. Keld kontakter DEAS for en afklaring fremover.

 

7. Elevatorer

Kenneth undersøger om vores service abonnement omfatter mere end det lovpligtige.

 

Gamle lyskilder (2x20W) uden for elevatorerne udskiftes ikke pt., idet bestyrelsen tidligere har besluttet at udskifte belysningen til LED-belysning. Leif har bedt EL-Gruppen om et samlet tilbud på udskiftningen til LED 2x3w. Vi afventer.

 

8. Cykelskure

Tilbud på overdækning med glastag på 53.000,- kr. pr. cykelskur foreligger. Vi indhenter endnu et tilbud inden det besluttes om det skal igangsættes.

 

Nyt areal til parkering af ladcykler uden for cykelskuret er besluttet og tilbud på belægning med græsarmeringssten og græs er indhentet. Pris 12.500 kr. ekskl. moms. Arbejdet kan igangsættes.

 

9. Oliering af træværk på begge boligblokke

Et punkt til generalforsamlingen og det tages op her. Ifølge undersøgelser udarbejdet af Teknologisk Institut kan træets levetid i bedste fald forlænges med 2-3 år over en periode på 30 år. Reelt er der formentlig alene tale om et æstetisk forhold. Med oliering hvert 5. år budgetterer andre etaper med en udgift på 125-200 kr. månedligt pr. lejlighed. Vi følger forløbende i de andre etaper.

 

10. Sikring af opgangsdøre og lejlighedsdøre

Tilbud indhentet fra Låsebussen på sikring med stålskinner (secustrip + justering af slutblik) på 16 opgangsdøre (inkl. nødudgangsdøre). Pris ca. 23.000 kr. ekskl. moms. Leif kontakter Låsebussen og arbejdet igangsættes.

Leif indhenter endnu et tilbud fra Låsebussen på forstærkning af dørkarm (vinkeljern i rustfrit stål i fuld længde) ved alle lejlighedsdøre. Der var dog enighed om, at dette i givet fald skal betales af de enkelte lejlighedsejere.

 

11. Udsugning på tagene

Vi har for nylig oprettet abonnement hos Logic-Air på eftersyn og vedligeholdelse af ventilatorer på tagene. Visse ventilatorer har lejlighedsvis mislyde og holdes under observation. Leif har kontakten til Logic-Air med hensyn til reparation og udskiftning af ventilatorerne.

 

12. Budgetopfølgning

Budgettet følges.

 

13. Sundby Rengøring

Intet at bemærke

 

14. Eventuelt

Lys i opgange

Der skal være lys i 3 lamper pr. etage. Jimmi checker jævnligt og udskifter lyskilder løbende. Kurt undersøger om vi anvender sparepærer.

 

Varmestyring

Leif oplyser at det er af stor økonomisk betydning, at vi optimerer frem og tilbageløbstemperaturerne på fjernvarmen. I dag styrer Jimmi dette, men vi savner månedlige driftsjournaler, og vi er ikke sikre på at det drives optimalt. Derfor godkendte Bestyrelsen en gennemgang af varmecentralen til ca. 10.000 kr + moms som iflg. Deas kan billiggøres med deltagelse af flere etaper. Leif oplyste, at vi forvejen har fået 40.000 kr. fra Skanska, som en del af forliget til dette punkt. Leif undersøger endvidere prisen for et abonnement på drift af varmecentralen hos DEAS, og hvad det kan/vil indeholde.

 

5-års gennemgang

Der blev indgået delforlig med Skanska om udbedring af taget med nye tagkroner som på E2 og E3. Disse arbejder udføres snarest. Leif forhører sig hos Skanskas rådgiver Gert Rasmussen om, hvad der reelt foreslås udført og hvilket projektgrundlag der foreligger.

 

Der kører en syns- og skønssag mod Skanska vedr. utætheder i kælderen (dog ingen utætheder pt.) samt manglende isolering i gulve og brystninger. Foreløbige skønstemaer er udsendt og retssagen køres af vores advokat. Leif fortsætter koordineringsarbejdet og leverer relevant materiale og input til vores advokat.

 

Internet og TV

Stine har været i kontakt med Sundby Net, som muligvis kan levere 100/100 Mbit forbindelser til alle lejligheder. Det afhænger dog af kapaciteten i krydsfelterne, som Sundby Net skal have adgang til. Stine kører videre med dette for at få et reelt tilbud.

 

Duefang

Visse 4. sals lejligheder er generet af duer, som enten tager ophold/bygger reder på tagkanten eller på baldakinerne. Leif undersøger, om der kan gøres noget i forbindelse med arbejderne med tagkronerne.

 

Bestyrelsesmøde 13. jun 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 13. juni 2013 hos Leif

Til stede: Mona, Gertrud, Susanne, Leif, Keld, Morten, Kurt og Stine

Punkt:

 

1. Valg af referent;

Stine blev valgt.

 

2. Godkendelse af sidste referat;

Referat fra bestyrelsesmødet den 12 marts 2013 blev godkendt.

 

3. Punkter fra generalforsamling;

Punkterne fra Generalforsamlingen blev gennemgået. Det blev aftalt at balancen pr. 31/6-13 som blev godkendt på generalforsamlingen bliver diskuteret på næste møde. Leif følger op på budgettet.

 

4. Overtagelse af opgaver fra Mona og Gertrud;

Gertruds opgaver:

-Hjemmeside, Stine sørger for at den bliver opdateret, tjekker mailen 1 gang pr. 14 dage, videresender mail til resten af bestyrelsen. I tilfælde af IT problemer skal Thomas Rybak kontaktes.

-Referat skrivning. Det blev aftalt at det skal gå på tur. Det skal efter renskrivning gå til godkendelse hos resten af bestyrelsen med en frist, før det bliver lagt på hjemmesiden.

Monas opgaver:

-Mona havde en liste med uafsluttede spørgsmål/opgaver med. Pkt.1 vedr. hegn, det kommer, men vi afventer kommunen, da det formentlig bliver sat op, når der bliver etableret cykelsti. Pkt. 2 Ulla og Teddys brev, her skal Leif svare, højden på hegnet er forudbestemt til 1,20 meter. Pkt. 3 Keld vil ringe til Christian Ramsby og sikre han har fået svar på sit spørgsmål. Pkt. 4. blot til orientering. Pkt. 5 fyrretræer er blevet genplantet efter de er gået ud eller blevet stjålet. Beslutning om nye træer ligger hos grundejerforeningen. Pkt. 6 vedr. oliering af træværk, det er en beslutning, der ligger på en generalforsamling. Pkt. 7. dyrehegn må max være 1,20 meter, en Grundejerforeningen beslutning. Pkt. 8 græsslåning på voldene og ved fyrretræerne, det bliver gjort 2 gange årligt, samtidig med at der bliver klippet hæk.

 

5. Fordeling af opgaver;

På næste møde skal listen med opgaver opdateres, pt. er opgavefordelingen følgende:

Formand – Keld

Næstformand - Leif

Kontakt med Sundby rengøring – Kurt/Morten før Kurt/Mona

Kontakt til revisor/ejendomsselskab – Keld/Leif

Elektroniske Postkasse/hjemmeside – Stine

Grundejerforening – Kurt/Leif

Elevator – Kenneth

Nøgleansvar – Morten har universalnøgle, på næste møde skal nøgleansvar fordeles.

Videoovervågning – Morten/Kenneth

Varmecentral – Keld/Leif

Cykeloprydning – Kurt/Susanne

5-års gennemgang – Leif

TOR-rådgiver – Morten/Leif

Bygningsvedligeholdelse – intern vicevært -Leif

Abonnementer/håndværker-elevator - Leif

 

 

6. 5-års gennemgang;

Der forhandles lige nu om en forligsmæssig løsning af A-punkterne. Forligsforslag og forbehold blev diskuteret. Leif forhandler videre efter rundsending af diverse forligsforslag. I forbindelse med reparation af tag og tagkrone, kræver Skanska en kontaktperson overfor beboerne, når Skanskas ugelange reparationsarbejde skal foregå i løbet af juli, august eller september. Der er kommet en kreditnota fra EKJ på 6.840 kr., hermed afslutter vi sagen med EKJ. For eftertiden anvender vi TOR som rådgiver vedr. taget. Morten og Leif vil være kontakt personer.

 

7. Nyt fra grundejerforening;

Der er blevet plantet nye ahorntræer på den østlige del af grønningen, og der bliver sat 2 bænke op ved sansegyngen.  Flere ahorntræer er på vej på den vestlige del. Stolperne til de nye cykelstativer bliver boret ned og det er ”slotsgrus” der er anvendt som underlag.

GF og vores egen bestyrelse har tidligere godkendt placeringen af cykelstativer for enden af nr. 15 i ragousabeddet. Stativerne bores ned i det er slotsgrus, der bliver anvendt som underlag.

GF har givet grønt lys for opstilling af cykelstativer til ladcykler langs cykelskuret ud for nr. 9.  Der er ikke tilladt med bum på vejen mellem etape 1 og 2 uden Politiets og Kommunens godkendelse, så indtil videre er bum blevet sat på hold.

 

8. Nyt vedr. elevatorer;

Kenneth var ikke til stede på mødet, så det bliver vendt på næste møde.

 

9. Nyt fra Rafn og søn;

Der er intet nyt vedr. Rafn og søn. Leif vil senere rykke for en status.

 

10. Cykelparkering den nye, og tag over de 2 nuværende;

Tilbud på glastag over cykelskuerne foreligger, det koster 53.000 kr. pr. cykelskur. Vi har 4 pr. cykelskur og anslår ca. 90.000 kr. Punktet afventer

 

11. Oliering af træværk;

Indtil videre afventer vi. Det vil da være en generalforsamlingsbeslutning. Vi tager det op igen til efteråret.

 

12. Parkering af ladcykler uden for cykelskur;

Det blev godkendt på mødet, at der bliver lavet parkering til ladcykler, som på forhånd er blevet godkendt af Grundejerforeningen. Græsarealet øst for cykelskuret ved motorcykelparkeringen vil blive inddraget og arealet skal belægges med ”slotsgrus”. Susanne undersøger nærmere omkring det vil påvirke friarealer.

 

13. Cykeloprydning;

Der vil ske oprydning af cykler. Fristen er sat til 1. oktober 2013, og der vil blive sat opslag op i midten af august. De vil blive placeret langs cykelskuret ud for nr. 9 tæt ved motorcykelparkeringen. Susanne undersøger nærmere omkring det lovmedholdelige.

 

14. Klage fra Maltesen (er tidl. udsendt på mail);

Leif tager en snak med dem.

 

15. Eventuelt;

-       Der er kommet en mail fra Christina Hougaard ang. højden på hækken, det er en arkitekt beslutning. Susanne vil besvare mailen.

-       Vedligeholdelse af lyskasser hos beboerne i stueetagen. Det blev vendt at beboerne skal have besked på forhånd, hvis viceværten ønsker adgang til deres have.

-       Branddøren i opgange må ikke benyttes som almindelig adgangsdør. Susanne vil lave et nyt opslag og hænge på dørene.

-       Låsebussen har været på besøg. Der er tegnet abonnement med dem. De gennemgik alle døre og låse. Der var en del tiltrængte reparationer, som blev ordnet på stedet i løbet af dagen. Hoveddørenes fodbeslag blev sat ud af drift og dørpumpen strammet op, hvorefter dørene ikke skævvrides mere. Leif følger op med indbrudssikring af dørene.

-       Lergravsvej lokalplan blev vendt.

 

 

Næste bestyrelsesmøde er den 24. september 2013 hos Susanne.Punkter til næste møde:

-       Elevator – Kenneth

-       Nøgleansvar

-       Opgaveliste med ansvarspersoner

-       Indbrudssikring af hoveddørene – tilbud

-       Budgetopfølgning

-       Sparelys foran elevator

 

 

Referent

Stine Harbo Sørensen

 

Bestyrelsesmøde 12. mar 2013

Mødetidspunkt:19.30            

Til stede: Kurt, Leif, Morten og Mona. Keld fra kl. 22.00

Afbud: Kenneth og Gertrud               

Mødested: Mona. Su.parkvej 13       

 

1. Valg af referent: Mona

 

2. Godkendelse af referat: Referat af 10.01.13 godkendt af de tilstedeværende.

 

3. Hjemmeside: Gertrud bedes ajourføre bestyrelseslisten og videresende til Rybakit

 

4. Tyveri og indbrud i nr. 9: Sagen overdraget til politiet af forurettede. Låsebussen og Leif gennemgår alle yderdøre for eventuel yderligere sikring ved først kommende lejlighed.

 

5. Nyt fra Grundejeforeningen v. Kurt:

-        Beplantningen Rosa Rugosa klippes i foråret ned til 30 cm.

-       Der opsættes hegn i hele bebyggelsen mod Strandvejen og Metrostien til foråret.

-       Alle fælles hække klippes 2 x årligt i toppen.

-       Græsset på højene ved Grønningen klippes 4 x årligt – de andre høje 2 x årligt.

-       P-afgiften forhøjes til 650,- kr.

-       GF overvejer vejbump lige før forbindelsesstien, som alene EF 1 ønsker.  EF 4 vil ikke bidrage til kostbart vejbump. EF 4 anbefaler, at der evt. i stedet etableres en”chikane” (evt. i form af en bom) ved starten på forbindelsesstien ud for cykelburet v. blok 7.

-       Efeu-beplantningen ved etape 1 hvor der gror det genstridigt ukrudt ”padderokker”, vil blive ersattet af græs. EF 1 burde have anmeldt det mangelfulde jordforhold til Skanska.

-       Der vil blive opsat containere til storskrald 2 x årligt i april og december.

-       Der foregår stadig hundeluftning på Grønningen – det er ikke ok.

-       EF 4 opfordre GF til at vi får foretaget en hyppigere renholdelse af området (vicevært).

 

6. Cykelparkering. HN-service, Kurt og Leif mødes for besigtigelse og sætter processen igang (NB! Det er blevet besluttet, at cykelstativerne bliver magen til dem der står ved Lidl).

 

7. Lys ved elevatorer: Nuværende belysning udskiftes med LED-pære som tidligere besluttet. Leif indhenter priser.

 

8. Udendørsbelysning: Det er et anliggende for GF,  men EF4 indstiller, at der undersøges for fugt og fejlkonstruktion og udbedres ved lejlighed. Leif har allerede anmodet El Gruppen om en beskrivelse af fejlkonstruktionen.

 

9. Forhandlinger med Skanska ved Leif:  (5 års gennemgang). Forhandling om en forligssum efter en del møder med Skanska, specialundersøgelser, dokumentation og tonsvis af korrespondance – som Leif har været koordinator for. Tilbud fra Skanska om forlig vedr. B-kravene. (låsesystem, repr. af døre og hoveddørslåse, maglende cykelparkering, male- og fugearbejde i trapperum samt div. løbende udgifter). Skanskas tilbud er fremsat, efter at vi har sagsøgt dem inden første retsmøde.  

 

10. A-kravene består uændret.(varmesystem hvor vi ikke har modtaget indrapporteringstallene, mulig utæt kælder, visse røglemme, isolering under gulve langs vægge i visse lejligheder, mulig utæt tag, enkelte altanplader). Bestyrelsen har stævnet Skanska for A-kravene. Vedr. parkeringshus skal vi forsøge at sikre os, at de deponerede 36.tkr. er hensat på en separat deponeringskonto. Alt i alt et tungt arbejde med megen dokumentation, som Skanska først bøjer sig for i sidste øjeblik – om overhovedet iflg. Leif. Vi skal ikke forvente, at hele femårs gennemgangen kan afsluttes i indeværende eller næste år.

 

11. Fakt. fra EKJ ved Leif  i forb. med 5-års-gennemgang. En enig bestyrelsen kan ikke acceptere beløbet. Vi bør have en dekort i totalprisen, selvom EKJ  har ydet en vis rådgivning med kontrol af Skanskas mangeludbedringen.

 

12. Generalforsamling: Afholdets mandag den 22. april kl. 19.30. Bestyrelsen mødes kl. 18.30. Leif har bestilt lokale mv. Dagsorden, regnskab og budget udsendes inden påske. Leif koordinerer og rundsender rev. regnskab og forslag til budget. Mona og Gertrud stiller ikke op igen.

 

 

Bestyrelsesmøde 10. jan 2013

Sted: Hos Keld

Deltagere: Keld, Leif, Kurt, Mona, Kenneth; Morten, Gertrud

Referent: Gertrud 

Dagsorden:

1.     Valg af referent

Gertrud

2.     Godkendelse af referat fra forrige møde

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

 3.     Budget 2013

 a. Dan-Ejendomme (DEAS) skal som administrator have fuldmagt til at betale vores regninger mv. for at lette deres administration. Dette blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen

b. Leif oplyste, at regnskabet for 2012 foreløbig ser ud til at holde med et lille overskud trods ekstra omkostninger til den store 5 års gennemgang med Skanska. Det skyldes bl.a. bestyrelsens beslutning om at udskyde opførelse af tag over cykelskurene. Tilbageførslen af de ca. 90 tkr. fra GE til Etape 4 er ikke medtaget i den almindelige drift, men vil fremgå som en ekstraordinær post i regnskabet.

c. Dan-Ejendomme skal komme med oplæg til budget for 2013. Oplægget skal ligge klar til næste bestyrelsesmøde

 

4.     Nyt om kalkknusningsanlæg/Københavns kommune

 Ikke noget siden sidst. Morten følger op.

 

5.     5-års gennemgang, anlagt sag mod Skanska:

 Bestyrelsen har – i lighed med de andre etaper - udtaget stævning mod Skanska via advokat Thomas Damholdt, hvilket har været nødvendigt på grund af forældelsesreglerne. Advokatens stævning bygger på en tre sider lang opgørelse, som Leif har udarbejdet – bilagt diverse rapporter og undersøgelser.

Efter at stævning er tilsendt Skanska, har Skanska anmodet om et møde med os. Det finder sted hos den 25. januar 2013. Leif lægger hus til mødet med bl.a. Skanskas advokat, vores advokat Thomas Damsholt, Allan Thomsen fra Skanska, Rene Kornum, Morten samt Leif.

Stævningen dækker bl.a.:

6.      

A)    Opgørelse over diverse mangler/svigt, som Etape 4 kræver udbedret, bl.a

 a. Varme/varmecentral – hvor vi har taget forbehold for korrekt udført vand- og varmesystem. Penthousen har haft varmeudfald trods viceværtenens gennemgang af varmeinstallationer i lejligheden. Leif har fundet en ventil på stigstrengen og åbnet yderligere, hvorefter 5. salen nu har tilstrækkelig varme radiatorer. I samarbejde med Jimmi har Leif desuden rekvireret udsyring af varmeveksleren samtidig med den årlige kontrol af varmvandsbeholderen, hvorved vi dog sparede 2000 kr i et hug. I øvrigt er etape 4 den afdeling i bebyggelsen, som  ved sidste varmeopgørelse fik den bedste varmekorrektion/godtgørelse af KE som følge af rationel varmedrift.

b. Utæt kælder – vi har periodevis konstateret vand langs støbeskel i varmecentralen, hvorfor Skanska har injekseret i dette område. EKJ har udarbejdet rapport om forholdet.

c. Isolering under gulve langs ydervægge  i alle lejligheder. Vi har rekvireret Force Technology, der har foretaget endoskopi og termofotografering af udvalgte testlejligheder. Force har herefter leveret en rapport, der indgår i vores opgørelse og dermed i stævningen mod Skanska.

d. Lugtgenerne skulle være overstået i og med, at udsugningen fra lejlighederne er separeret fra skralderum. Der er dog stadig enkelte lugtgener.

e. Utæt tag – Leif har rekvireret Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR), der har gennemgået taget og afleveret en rapport, der dokumenterer visse mangler. Rapporten indgår i opgørelsen og stævningen.

 

B)    Opgørelse af mangler og svigt, som Etape 4 ønsker afviklet i form af økonomisk kompensation:

a. Låsesystem – Skanska har ikke håndteret de anerkendte låsesystemer korrekt, og dette vil derfor på sigt påføre Ejerforeningen omkostninger.

b. Reparation af døre og hoveddørslåse. Etape 4 kræver kompensation for påførte omkostninger for årene 2008-2011 i henhold til regnskabet.

c. Manglende cykelparkering efter vilkårene i byggetilladelsen fra København Kommune, hvorfor vi kræver økomomisk kompensation.

d. Male og fugearbejde i trapperum

e. Diverse løbende udgifter for låse, døre, dørtelefoner mv. samt diverse rapporter.

 

7.     Forslag om maling af gulv i kælder

Bestyrelsen mener at gulvet skal støvsuges og vaskes 2 gange om året, hvilket står i kontrakten. Kurt følger op.

 

8.     Kenneth (tidligere beboer og bestyrelsesmedlem) restance

 Dette er principielt en sag mellem Kenneth og nuværende ejer. Leif undersøger via restanceliste, der rekvireres fra Dan-Ejendomme.

 

9.     Varmeafregning

 Leif undersøger forhold vedr. selvaflæsning af varme og vand.

 

10.  Otis elevator
Kenneth følger op på hvad der er af lovmæssige minimums lovkrav vedr. pligt besøg fra Otis.

11.  Nyt fra grundejerforeningen  

Der opføres en sansegynge på grønningen. Beboer har klaget. Bestyrelsen videresender klager til GE. Bestyrelsen støtter i øvrigt fortsat  GE’s beslutning om opførelsen af sansegynge mv. samt dens placering. En enig bestyrelse udtrykker samtidig, at de grønne områder også er til for børnene..
  

12.  Nyt fra Rafn og Søn

Leif rykker for sagsbehandling, der startede for over et år siden hos Rafn & Søn.

 

13.  Nye abonnementer
a. Bestyrelsen tiltræder serviceaftale fra Låsebussen p.t. 3.680 kr. excl. moms.
b. Bestyrelsen tiltræder serviceaftale med Logic Air, som tilbyder at servicere udluftningskanaler. Abonnement koster p.t. 4.000 excl. Moms. Leif gennemgår i øvrigt de andre abonnementsaftaler – eller rettere manglende abonnementer.

14.  Vedligeholdelse af tag
Punktet er genoptages senere. Etape 4  har taget forbehold for utæt tag. Der er påpeget en del mangler, dels ved den almindelige gennemgang af EKJ og dels iflg. TORs  rapport, som er en del af sagen som bilag til stævningen. Se pkt. 5 vedr. 5-årsgennem-gangen.

15.  Beboer har meldt tyveri af støvler
Sådanne hændelser bør anmeldes til politiet.

16.  Julefrokost for bestyrelsen

Afholdes hos Keld, den 20. januar, kl. 13.00

17.  Eventuelt

a. I forbindelse med 5 års gennemgang skal vi regne honorering. Dette indebærer et større honorar til EKJ, honorar til Rene Kornum og advokatomkostninger – herunder honorar til Leif 30.000 fra 1.okt 2012 – 30 marts 2012. Formanden takkede Leif for den store indsats og bemærkede, at 5 årsgennemgangen og den efterfølgende stævning indebærer  store beløb for etape 4. Leif gennemgår nu de nye fakturaer fra EKJ, som har udført kontrol af mangeludbedring, mødevirksomhed og rapport om kælderen.

b. Fremover modtager Leif pt. 3.700 kr. for at være bygningsansvarlig for etape 4

c. Alle fakturaer bliver i øvrigt gennemgået, og Leif følger op på leverancerne.

d. Generalforsamling 2013 foreslås at blive mandag den 22. april kl. 19.30. Bestyrelsen mødes en time før med DEAS.  Leif undersøger tid og sted  med Sundby Sejl. Alternativt den 24 april.

 

18.  Næste møde

Tirsdag den 12. marts kl. 19.30 hos Mona

 

Bestyrelsesmøde 25. okt 2012

Mødetidspunkt: kl. 19.30                  

Til stede:         Keld, Leif, Kurt, Mona og Morten Quvang.

Afbud:             Gertrud og Kenneth.

Mødested:       Kurt, Sundby Parkvej 18       

Referent:         Mona 

 

1. Valg af referent: Mona

2. Godkendelse af referat fra 27.08.2012. Referatet blev godkendt, men blev ikke underskrevet.

3. Cykeloprydning. Kurt og Mona: Cykler til lovlig afhentning  kædes sammen indtil afhentning for at undgå tyveri eller genplacering i skuret. Strips bliver siddende i 14 dage efter afhentning.

4. 5. års-gennemgang v. Leif:  Kælderrapport  af EKJ v. Preben Rasmussen 26.09.12 kan ikke stå alene og skal senere suppleres med anden rapport, formentlig i samarbejde med etape 3.

Følgende kræves udbedret: Vandindtrængning i varmekælder. Vi ønsker så vidt muligt sikkerhed for fremtidig vandindtrængnng. Der er i den forbindelse taget forbehold fra EF’s 4 side. Der foreligger nu opgørelse af 26.10.12 fra EF’s 4 side til brug for afvikling af byggesvigt/mangler i forbindelse med 5-års gennemgang og generelle svigt i øvrigt: evt. varmesystem, kælder, røglemme, isolering,enkelte altanplader:

 

Der kræves kompensation for:  Mangelfuldt låsesystem, reparationer af dørlåse, manglende cykelparkerings-pladser, male og fugearbejde i trapperum, bøgehække, samt løbende ekstra udgifter 2008-2011.

Isolering: Termografiundersøgelse: 34% af beboerne har klaget over stedvis træk og kulde fra døre vinduer og ydervægge. Der er foretaget endoskopiundersøgelse.  Leif  tager møde med Skanska tirsdag den 30.10. kl. 11.00.

5. Referat fra formandsmøde: Leif og Keld deltog. Specielt 5-års-gennemgang blev drøftet etaperne imellem. Spørgsmål om oliering af udvendigt træværk blev drøftet for EF 4. Etape 3 laver cykelbur mod Øst.

6. Kalkknusningsanlæg: Morten:  Kbh’s kommune arbejder seriøst på sagen. Kommunen tager beslutning om et evt. forsøgsanlæg om 1 md. Der er stor interesse for sagen, idet der kan påregnes en besparelse på 4 kr. pr. m3 vand.

7. Budgetopfølgning: Leif gennemgik budgettet fra 01.01. – 30.09.2012. EF’s bidrag til GF bør nedsættes og tages med på næste GF-møde. Budgettet ser fornuftigt ud. Keld skriver under på administrativ fuldmagt til  Helle, Dan-ejendomme A/S (DEAS).

8. Otis elevatorer: Kenneth undersøger og orienterer på næste møde vedr. nødvendigheden af lys ved elevatore (er det lovbefalet?). Undersøger desuden  etapens  serviceaftale med Otis. Betaler vi for noget vi ikke får.?

9.     Brev fra Bibi:.vedr. udskiftning af  måtter og udvendig sparkeliste: Keld har taget action. Mona: Lås i hoveddøren i nr. 13  er meget stram og vanskelig at låse op. Låsen i nr. 13 og varmekælderen skiftes. (Leif). Brev fra Ulla og Teddy: vedr. ønske om højere hække f.eks 1,20 – 1,50 (nu kun 1,00 m) ved  P-pladser og legeplads, da beboere stadig forcere hegn og hæk. Vil også give et grønnere look. Kommende bænk: I stedet for ryg mod ryg som planlagt, foreslås at den kommende bænk kommer mellem de 2 lamper og på linie med den nuværende, men modsat rettet og evt. tættere på kommende sansegynge. Brombærkrattet ved Metrostien vokser langt ind i etapens Rosa Rugosa. Selvom det er kommunen, der bør holde krattet nede, sker dette ikke. Bestyrelsen (Kurt) tager spørgsmålene med på det kommende GF-møde med ønske om, at vores egne gartnere holder brombærrene fri af etapens beplantning ligesom det sker  med et græsareal mod Øst. Leif er imod at betale for Kommunens forpligtelser.

10.  Sundby Rengøring: Det har set rimeligt pænt og ryddeligt ud i opgangene hen over sommeren. I nr. 12 står en ”voksblomst”, der drypper og klistre afsatsen til. Bør fjernes ( Mona). SRS vil tage en ”rundtur” med sedler 1 gang mdl. . Parabol over altankanten i nr. 16/2.tv. (Keld skriver brev.)

11.  P. Biler: GF drøfter pt.  at kassevogne og lign. erhvervsbiler med totalvægt over 2.500 kg. fra Nytår skal holde på gæsteparkeringen. Spørgsmålet er tidligere vedtaget i bestyrelsen.

12.  Miljøstationen: Kommunen har sat flere containere op til sortering af affald. Leif taler med Jimmi, om hvordan der kan skabes plads hertil i lille miljøstation,

 

13.  Næste møde: Torsdag den 10. jan. Kl. 19.30 hos Keld (om nødvendigt før). Derudover frokostmøde 20. jan. Kl. 13.00 hos Keld.

 

Bestyrelsesmøde 27. aug 2012

Mødetidspunkt: kl. 19.00                  

Til stede:         Keld, Leif, Kenneth, Kurt, Mona og Morten Quvang.

Afbud: Gertrud.

Mødested:       Leif,  Sundby Parkvej 18       

Referent:         Mona 

1. Valg af referent: Mona

2. Godkendelse af referat: Referatet af  bestyrelsesmødet den 7. maj 2012 godkendt og underskrevet.

3. Cykeloprydning: Brev med strips lagt i alle postkasser. Brevet opslået i alle opgange. Tilbud fra HN-Service vedr. bortkørsel af cykler uden strips. Leif  kontakter dog først og fremmest Politiets Hittegodskontor.

4. Dan ejendomme: Ønsker at få administrativ fuldmagt. Vi tager punktet op senere.

5. 5- års gennemgang: Leif orienterede om opgørelse af 23.8.2012 til Skanska vedr. ejerforeningens krav ”:A: Svigt og mulige svigt som ejerforeningen ønsker afklaret og udbedret. B: Svigt, og omkostninger som følge af svigt, ejerforeningen ønsker afviklet i form af kompensation.”

 Vedr. A.Der er modtaget faktura fra René på ca. 10 tkr., som godkendtes for hans bistand. Morten tjekker tegningen vedr. kælder og membram, da det er vigtigt, at det er konstrueret korrekt, da der er konstateret vand i vamecentralens kælder i perioder. Dette er vi ikke blevet orienteret om af Su.rengøring før nu (primo juli)  i forbindelse med femårs gennemgangen. Røglemme bliver ordnet i denne uge (35). Utæt tag: Undersøgelsen heraf oplyses til at koste ca. 10.000,- kr.+ moms + tagdækker,  hvilket vi sætter iværk. Inddækningen på murkronen er kun 25-50 mm. Isolering/ Endoskøb: Firma kontaktes til at tage stikprøver + evt. indvendig thermofotografering (ca. 10.000,-kr + moms.). Leif  kontakter de relevante firmaer i samarbejde med Renè til diverse undersøgelser.  

Vedr B: Opgørelse over div. Udgifter gjort gældende overfor Skanska: Låsesystem – Hoveddøre – cykelparkering – male- og fugearbejde – stifter i glaslister – bøgehække – ekstra udgifter.

Morten får udleveret relevante mapper for tag og kælder fra Leif, der har dem stående i sin reol i varmecentralen.

Leif  arbejder videre med den til stadighed mere omfattende mangelliste i samarbejde med Rene. Når røglemmene mv. er udbedret for mangler, kontakter Leif  EKJ igen for at færdiggøre kontrol med Skanskas mangeludbedringen i løbet af september.

6. Kalkknusningsanlæg: Morten undersøger om Kbh´s Kommune har planer om at etablere et sådant.

7. Budget: Bidrag fra EF til GF bør nedsættes. Budgettet ser iøvrigt fornuftigt ud og holder de aftalte rammer. Derudover får vi refunderet ca. 90.000,- fra GF på foranledning af Kurt og Leif, der deltog i det årlige bestyrelsesmøde.

8. Otis elevatorer: Kenneth undersøger om det lovbefalede eftersyn er udført efter kontraken. Kenneth har nøgler til betjeneing af elevatoren.

9. Evt. Kenneth udfærdiger en ny adresseliste.

10. Næste møde: Torsdag den 25.10.12 kl. 19.30 hosKurt.

Bestyrelsesmøde 27. jun 2012

Mødetidspunkt: kl. 19.00                  

Til stede:         Keld, Leif, Kurt, Mona og Morten Quvang.

Afbud:             Gertrud og Kenneth.

Mødested:       Morten, Sundby Parkvej 13  

Referent:         Mona 

1. Valg af referent: Mona

 

2. Godkendelse af referat fra 7. maj. Referatet blev godkendt med opsamling af følgende punkter:

I relation til udskiftning af de to pærer foran elevatordøren, vil vi i første omgang lade de nuværende pærer brænde ud og derefter evt. foretage udskiftning til Led- pærer. Viceværten anvender ca. 2.000 kr. om mdl. på udskiftning af de nuværende (har LR undersøgt). Enhver ændring vil derfor være en fordel. Kenneth kontakter Otis elevatorer for  lovbefalede eftersyn, samt undersøger  evt. regler for belysning ved indgang til elevator.  

Morten vedr. installation af afkalkningsanlæg. Det koster temmelig meget og er dyrt i drift. Morten undersøger pris og risiko for rust v. afkalkning. Oplyser at Kbh.’s Energi evt.overvejer at afkalke vandet i hele kommunen.

 

Nyt fra Grundejerforeningen: Kurt orienterede om, at der vil blive opsat tådhegn mellem blok 5 og blok 7 v. P.-pladserne samt fra gavlen af blok 8 og hen til bestående hegn v. lille miljøstation.

Ved de nyplantede fyrretræer vil NH-gartnerne sætte ”vandingsrør” ned og udlægge flis omkring træerne for at forhindre græs og ukrudt.

Cykelstativer: Skanska har ikke etableret de cykelstativer vi har krav på, idet der mangler 66 cykelpladser. Der vil blive etableret cykelstativer i Rosa Rugosa-beplantningen for enden af blok 8 v. nr. 15. EKJ har ”glemt” at indberette kravet fra EF4 til Skanska. Vi forfølger sagen (LR).

Flemming Sørensen, etape 5 er blevet formand for Grundejerforeningen.

Der vil blive opsat en ”sansegynge” v. den store Grønning samt en almindelig gynge og 1 bænk på bagsiden af den nuværende. Forslag om rundt borde/bænkesæt ved den ubenyttede cirkel på legepladsen.

Gulpladebiler: Pr. 1. januar skal alle gulpladebiler holde på gæsteparkeringen ved etape 1 (gælder ikke for biler på papegøjelader).

EF. 4 har fået 90.000,- kr. retur fra GF. Kurt og Leif deltog i årsmødet og foreslog udlodningen til ejerforeningerne.

 

3.     Cykeloprydning: Opslag i opgange og på cykelbure senest 15. august med varsel på 4 uger    for påsætning af strips. Herefter fjernes cykler uden strips til bortkørsel. Action: Kurt og

Mona.

 

4. 5-års gennemgang v. Leif: Skanska vil ikke gøre noget vedr. maling af opgangene.Vi søger om kompensation via EKJ. Der tages forbehold vedr. udgifter til ekstra cykelstativer, da EKJ har syltet/glemt at videresende anmeldelsen til Skanska trods mail fra Leif. . Vi har bedt EKJ  (Preben) om at lave et overslag over maling af opgange. Krav overfor Skanska: Reperation af  låse, udskiftning af låsecylindre og reperation af dørpumper mv.

 1.  

Vi har desuden taget forbehold for konstruktion/udførsel af taget og vand i kælder. Der skal graves ned ved nr. 14 (havesiden) for at se, om der er udført vandmembram (ferskvand). Kurt forespørger om HN-service kan udføre gravearbejdet.

Bestyrelsen blev enige om at Leif skal honoreres med ca. 30.000,- kr.  for det meget omfattende arbejde med 5-års gennemgangen i 1. periode til udgangen af 2012.

 

5. Hjemmeside: Gertrud action.

 

6. Sundby Rengøring: SRS har sendt oplæg til nye ”sedler”. Keld og Mona taler med en beboer i nr. 16.

Forsøg med dampvaskemaskine til rengøring i indgangspartierne 1 gang i kvartalet. Det koster 250,- kr. pr. Opgang.

Skralderummene i vores etape skal helst være aflåste. Kurt kontakter SRS. Nedfaldsskakten i nr. 15, 3. sal er utæt. Kurt beder Jimmi se herpå. Der vil blive storskrald 2 gange årligt. Beboerne skal huske at lukke skraldeposerne (info: i kommende Nyhedsbrev).

 

7. Evt. Leif foreslog muligheden for  at etaperne foretog fællesindkøb. Keld vil forelægge initiativ til fælles serviceaftaler og indkøb på førstkommende formandsmøde.

Leif omtalte etape 4’s energiforbrug. El-regningen er 50% billigere i etape 2. Vi har i etape 4 fået 33.000,- kr. retur på varme i 2010 og 41.000,- i 2011. Hvad kan være årsagen hertil? Leif undersøger mulighederne.

Keld: Otis elevator i nr. 11. 2-vejs kommunikationen ude af drift. Keld kontakter Otis herom. Desuden skal servicebøger ligge oven på elevatoren.

 

Næste møde: Bestyrelsesfrokost evt. Den 23. sept. Næste møde aftales efter sommerferien.

Bestyrelsesmøde 7. maj 2012

Mødetidspunkt: kl. 19.00                  

Til stede:         Keld, Leif, Kenneth, Kurt, Mona og Morten Quvang.

Afbud:             Gertrud.

Mødested:        Kurt, Sundby Parkvej 18       

Referent:         Mona 

 1. Valg af referent: Mona

 2. Godkendelse af referat: Referatet af  generalforsamlingen 25.4. endnu ikke modtaget fra Dan-ejendomme 

  3. Nøgleudlevering: Videoskab: Kenneth og Morten.

Etape 4: Leif, Kenneth, Mona (Kurt via GF).

Ejendommens postkasse: Leif.

 4. Ansvarsområder: Blev fordelt mellem bestyrelsens medlemmer. Liste udarbejdes og sendes til bestyrelsen (Mona)

 Kenneth kontakter Otis elevatorer for lovbefalede eftersyn. Ny adresse- og mailliste ajourføres (Kenneth el. Gertrud).

 5. Opfølgning fra generalforsamlingen: Ønske om hegn ved den store grønning mellem blok 3 og 4 samt ved etape 4’s gavl og lille miljøstation (få  m.) Kurt indhenter tilbud fra HN-service. Vi mangler cykelpladser. Kurt indhenter tilbud fra HN-service og derefter anmeldes manglen til Skanska. P-Hus: Intet nyt på papir, kun geoteknisk jordbundsundersøgelse

 6. 5-års gennemgang v. Leif: Der er nu anmeldt diverse krav til Skanska. Der bruges mange penge til udskiftning af pærer ved elevatorene. Kurt undersøger prisen ved brug af Led-pærer. Kenneth undersøger om det er et lovkrav med lys v. Elevatorene.

 7. Nyt fra GF: v. Kurt: Fmd. Lone Jarlholm etape 3 er desværre udtrådt af grundejerforeningen. Der har endnu ikke været afholdt bestyrelsesmøde i GF efter  generalforsamlingen.

 8. Hjemmeside: Intet nyt, da Gertrud ikke var til stede.

 9. Evt. Spørgsmålet vedr. installering af afkalkningsanlæg i ejendommen undersøges af Morten. Mht. Cykeloverdækning vil vi afvente indtil udgifterne til 5-års gennemgangen er overskuelige.

 10. Næste møde: tirsdag den 26. juni kl. 19.00 hos Morten nr. 13 1.th.

Bestyrelsesmøde 26. mar 2012

Ejerforeningen Øresund Strandpark Etape 4                               28. marts 2012.

BESTYRELSEN       

 

Referat af bestyrelsesmøde 26. marts 2012.

Mødetidspunkt: kl. 19.00                  

Til stede:         Gertrud, Keld, Leif, Kenneth, Kurt, Mona. Casper fra EKJ deltog i pkt. 3.

Fraværende: Claus     

Mødested:       Mona, Sundby Parkvej 13 st.tv.        

Referent:         Mona 

1. Valg af referent: Mona

2. Godkendelse af referat: Referatet af 29. februar blev godkendt.

3. 5 års gennemgang. Casper fra EKJ og Leif gennemgik proceduren. Rammeaftale og delaftale med EKJ er underskrevet. Der er foretaget thermofotografering den 5. februar. Til brug for hver lejlighed  udsendes en  mangel liste til hver enkel ejer med et detaljeret vejledningsbrev via Dan-Ejendomme  inden påske. Leif er koordinator på projektet, der sat på den kommende generalforsamling.

 

Sideløbende med den nævnte individuelle gennemgang kører bestyrelsen en femårs gennemgang af etapens fællesområde, dvs. klimaskærme (ydermure, tag, kælder, vinduer varmecentral mv.) sammen med EKJ. Udover fællesområdet gennemgås 8 lejligheder. Leif koordinerer også denne del og har afholdt flere møder med EKJ. Der er afsat tre dage til den fysiske gennemgang. Projektet er sat på som et selvstændigt punkt på generalforsamlingen.

4. Generalforsamling og ref. af formøde med Dan-ejendomme. Leif orienterede om formødet med Hans Jørgen Aabling fra Dan-ejendomme. Leif gennemgik derefter regnskabet og budgettet, der hermed indstilles til generalforsamlingens godkendelse.  Tag over cykelskur er bevilget men afventer 1. del af 5 års gennemgangen. Cykelstativer ved Metrostien gennemføres. Led-pærer overvejes installeret, men forinden gøres manglen  gældende mod Skanska. Afkalkningsanlæg undersøges. Best.medl. Leif og Claus David på valg 2012.                                                                                                                

Best.medl.: Kurt og Mona på valg 2013.

Formand:Keld på valg 2013.

Suppleanter: Kenneth og Gertrud på valg 2013.

5. Hjemmeside, opdatering: Opdateres løbende af Gertrud. HN-Service har overtaget vintervedligeholdelsen pr. 1. oktober 2011., og overtager gartnervedligeholdelsen pr. 1. april 2012. Opslag vedr. parkering v. haverne.( Mona til Gertrud).

6. Nyt fra GF. Der vil blive lagt fliser foran bænken v. grønningen. Forslag om gyngestativ. Brombærkrattet ved rabatten ud mod Metrostien vil blive fjernet af GF. De øvrige etaper overvejer videosikring i lighed med det opsatte i EF 4, da ingen indbrud i EF 4 efter installeringen. Evt. maling af udvendigt træværk undersøges. Det er hver enkelt ejerforening, der besluttet dette. EF 4 vil tage spørgsmålet op efter generalforsamlingen.

7. Grandervand. Kalkindholdet i vores vand er meget højt. Bestyrelsen prioriterer et afkalkningsanlæg højt. (Keld).

8. Henvendelse fra beboere. Tilbagemelding gives. (Keld).

9. Bordet rundt: Rengøring: Sedler vedr. uønskede effekter på opgange uddeles hver 14. dag af  Su. Rengøring. I tilfælde af, at påtale ikke efterkommes efter flere advarsler, kan bestyrelsen overveje at gøre beboeren ansvarlig for besværliggjort rengøring. Der er pt. intet nyt ang. Rafn & Søn, Leif orienterer på generalforsamlingen.

10. Næste møde: Bestyrelsen mødes i Sundby Sejl kl. 18.00.

 

Bestyrelsesmøde 29. feb 2012

Til stede: Keld, Kurt, Leif og Mona

Med afbud: Kenneth H..og Gertrud

Uden afbud: Claus David.      

Mødested:Keld.                     

 

1. Valg af referent: Mona.

2. Godkendelse af forrige 2 referater. Referat af 5.1. og 31.1. blev godkendt

3. Opdateret hjemmeside. Da Gertrud ikke var tilstede vides ikke om hjemmesiden er blevet opdateret.

4. Husorden: Hvad må stå på opgange. Sedler fra rengøringen/bestyrelsen: Rengøringen lægger, hver 14 dag, sedler ud til beboere, der har effekter, der ikke må stå på opgange og afsatser. Konsekvens: 3x sedler i træk, medfører en opkrævning på 250,- kr.fra Sundby rengøring for ekstra/besværliggjort rengøring. Har du skoreol stående, skal du selv gøre rent under/ved denne, hvis den ikke er flyttet indendørs inden Su. rengøring foretager rengøring om torsdagen.

5. Nyt fra GF. Intet møde siden sidste EF-møde, men der tales om at reducere gæstekort fra 2 til 1. og evt. at henvise varebiler på 2.500 t. totalvægt til gæsteparkeringen. Tages op på GF’s generalforsamling.

6. P-plads-respekt langs haverne med små/store biler. Der er sat opslag op i alle opgange vedr. dette. Hvis en bil holder uhensigtsmæssigt parkeret sættes en informationsseddel i forruden. Så tag hensyn til din nabo.

7. Grander vand: Udsættes til næste møde.

8. Generalforsamling den 25. april. Afholdes i Sundby Sejl .Leif bestiller sandwichs.

9. 5-års gennemgang: I forb. med 5-års gennemgangen og det dermed forbundne store arbejde afsættes 3.200,- kr. i konsulentbistand og evt. kørselsudgifter til Leif. Der udsendes brev samt mangelskema til ejerne inden generalforsamlingen i april. Uge 13 (den 27.28. 29.og 30. er reserveret til en  gennemgang af  alle fælles installationer og arealer (lys, låse, tag, sokler mv.) Leif indkalder til næste møde med firmaet EKJ.

10. Brev fra Otis elevatorer: Vedr. manglende alarm og dermed 2-vejs-kommunikation i elevatoren i nr. 19.

11. Evt. Leif oplyser, at Alm.Brand, hvor vi har glasforsikret, nu har dækket vores krav på 8- og 16 tusinde.

Ændring af cykelstativerne for enden af vores etape mod vest i lighed med etape 5. hvor dettehar kostet  ca.18.000,- . Vi har fået oplyst, at det kan gøres billigere. Tages op på et senere møde.

Notat i avisen: Der kan søges om gratis træer fra Kbh.’s Kommune. (Mona undersøger nærmere).

Nye emner til bestyrelsen og dirigent til generalforsamlingen. Action Kurt, Flemming og Mona.

12. Næste møde. Den 26. marts kl. 19.00 hos Mona nr. 13 st.tv.

 

Bestyrelsesmøde 31. jan 2012

Til stede: Keld, Leif og Mona

Afbud: Kurt, Claus David, Kenneth H.og Gertrud.  

Mødested:Leif                       

 

1. Valg af referent: Mona.

 

2. Godkendelse af forrige referat. Referatet forelægges på næste møde.

 

3. Opdateret hjemmeside. Gertrud sørger herfor.

 

4. Budget 2012. Leif gennemgik budgettet. Der er bl.a. afsat kr.200.000,- til 5. års gennemgangen.

 

5. Firmaet Grander-vand (www.kvalitetsvand.dk) Metode til afkalkning af hårdt vand. Kan installeres  på ejendommens hovedledning. (Keld undersøger yderligere.)

 

6. 5 års gennemgang af etape 4. Bestyrelsen har valgt at samarbejde med frimaet EKJ, som de andre etaper også har brugt,. EKJ har derfor stor erfaring med hvilke fejl og mangler, der kan forekomme i bebyggelsen. Første møde med EKJ og 5-års udvalget  bliver torsdag den 2. februar hos Leif.

 

7. Dan Ejendomme. Samarbejdet med Dan-Ejendomme blev diskuteret. Tilsendelse af Husorden til alle nye tilflyttere (ejere/lejere) aftales med Dan-Ejendomme.(Keld).

 

8. Grundejerforenings møde: Leif og Kurt deltog. Skælskør-gartnerne er nu opsagt og HN-Service har overtaget vedligeholdelse af vore grønne områder og vinter foranstaltninger. 2 beboere fra etape 5 får tilsendt regning for uretmæssigt at henstille papkasser i lille miljøstation.

 

9. Evt. De 3 cykelstativer for enden af blok 8 roder og er skæmmende at se på, cykler vælter og det er svært at benytte den sidste p-plads. Forslag om nye cykelstativer for enden af blok 8 i lighed med den cykelparkering etape 5 har etableret mod Metrostien. Der skal i den forbindelse fjernes nogle Rosa Rugosa. Disse kunne så genanvendes ved den lille miljøstation, så  beplantningsprocenten ikke reduceres.(Mona undersøger prisen via Flemming etape 5).

 

10. Næste møde: Onsdag den 29. februar kl. 19.00 hos Keld i nr. 9.

 

 

Bestyrelsesmøde 5. jan 2012

Mødetidspunkt: 19.00
Til stede: Keld, Kurt, Leif, Kenneth, Mona og Gertrud
Mødested: Gertrud   
Referent: Gertrud. 

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde:
Referater fra den 31. oktober og 7. november 2012 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

Claus Davids rolle i bestyrelsen:
På grund af de tidligere nævnte samarbejdsproblemer med Claus David Nielsen, så ser bestyrelsen sig fortsat ikke i stand til at inddrage ham i bestyrelsens løbende opgaver. 

5. års gennemgang forberedelser v/Leif:
EKJ og evt. Teknologisk Institut inddrages i processen, og der trækkes på de gode erfaringer, som de andre etaper har været igennem. Hertil må der sondres meget mellem fælles anliggender/EF’ s mangler og de individuelle mangler, som de enkelte ejere selv skal stå for.

Der laves en liste over hvad der kan karakteriseres som fælles mangler. I gennemgangen tager vi også den del af GF’s areal, som hører under etape4, ligesom de andre etaper har gjort i forbindelse med deres 5. års gennemgang.Gruppen ved Leif kontakter EKJ som det første.

Kenneth inddrages i task-forcen (nævnt i tidligere referat) i stedet for Mona, som deltager som suppleant, når det er nødvendigt.

Referat af møde med Dan-Ejendomme v/Leif:
Konklusion på mødet er en absolut acceptabel økonomi efter omstændighederne (fx efter køb af videosikring) bankindestående på ca. 600.000 kr. samt et mindre driftsmæssigt overskud.Leif redegjorde endvidere for tidligere nævnte sager - tvangsauktionen i nr. 9, 1, th. samt glassag i nr. 12, st. samt 4.sal. 

Nyt møde er aftalt i marts. 

General forsamling, dato, sted, indkaldelse, program:
Dato: Onsdag den 25. april kl. 19.00, formøde kl. 18.00. Sted: Sundby Sejl.

Bredbåndsløsning:
Tages op igen efter 5. års gennemgang

Nyt fra GF v/Kurt:
Sedler vedr. fjernelse af grovskrald: Sedler sættes op i opgangene. Budskabet er, at man selv skal sørge for at aflevere grovskrald på genbrugpladsen!

Ny snerydningsaftale ved HN Service: For meget saltning er justeret. HN Service har endvidere fået gartneraftalen, og indtræder 1. April 2012.

Rafn og Søn v/Leif:
Rafn og søn arbejder på sagen. Det er vigtigt at sælgere sørger for at nye ejere indtræder i aftalen. Leif informerer yderligere på generalforsamlingen.

Parkering små/store biler:
Vi opfordrer folk til at parkere mere hensynsfuldt – fx ikke holde foran opgangene etc. Meget store biler bør holde foran etape 1.

Sundby rengøring, rengøring, sedler i opgange:
Intet at bemærke på rengøring.

Effekter i opgangene: Bestyrelsen er p.t. blevet enige om, at der kun må stå følgende effekter i opgangene på repos:

- Skoskab eller skohylde
- Velplejede planter
- 1 stk. barnevogn eller klapvogn pr. Lejlighed

Husorden ændres i overenstemmelse hermed under afsnittet Opgange.


Maling af vinduer udvendigt:
Punktet blev drøftet, og tages evt. op senere.

Tag over cykelskur, / udvidelse af cykelskur v/Keld:
Der er blevet indhentet priser:Forlængelse af cykelskure med en sektion 65.000 kr + moms
Glastag pr. cykelskur ca. 45.000 + moms pr. cykelskur

Bestyrelsen har besluttet at lægge glastag på de to cykelskure (ca. 90.000 + moms). Bliver først effektueret efter generalforsamlingen.

Budget for 2012:
Sammen med Dan-Ejendomme laves et budget, hvor vi bl.a. afsætter ca. 110.000 til cyleskurene samt hensettes midelertidigt uudlæg til bstand m.v. ca. 200.000 ved 5 års gennemgang (vi får pengene tilbage igen).

Julefrokost:
Julefrokost udsættes til senere.

Næste bestyrelsesmøde:
Næste bestyrelsesmøde afholdes 2. februar 2011 kl. 19.00 hos Leif, Sundby Parkvej 18, 3,tv.

Bestyrelsesmøde 7. nov 2011

Mødetidspunkt: 20.00                     

Til stede: Keld, Kurt, Leif, Kenneth, Mona og Gertrud                 

Mødested: Mona         

Referent: Gertrud.

 

Videosikring v/Kenneth

Systemet er blevet sat op, og det fungerer fint. Instruktioner er lavet af Kenneth, og disse bliver anbragt skabet sammen systemet. Instruktionsbogen skal også forefindes ved videomaskinen. Den ligger p.t hos Claus David, som bedes placere den i skabet igen.

 

Nyt fra GF v/Kurt

Pæle: Som mange nok har bemærket, så er der sat en del pæle ned. Der er sat pæle, der hvor der skal plantes 46 nye træer, og pæle langs stien over Grønningen i forbindelse med den kommende snerydning.

 

Storskrald: Der har været indsamling af storskrald den 4. November.


Parkering: P-kort administration går over til Park Zone.

Det er blevet forslået, at store kassevogne skal parkere på gæsteparkeringen.

 

Nyt fortov: Der bliver lavet fortov mod Amager Strandvej.

 

Snerydning: Der er lavet ny snerydningsaftale.

 

Formandsmøde/v Keld

Der blev orienteret om nyt fra formandsmødet.

 

Møde med Dan-ejendomme/v Leif

Der blev orienteret om møde med Dan-ejendomme.

Blandt andet om en sag, hvor Dan-Ejendomme havde betalt to faktura vedr. glasudskiftninger. Inden betaling skulle Dan-Ejendomme have meldt skaden til forsikringsselskabet Alm. Brand. Bestyrelsen har nu sørget for at skaden er meldt til Alm Brand, og nu bør der ske det, at det er enten Alm. Brand betaler eller Dan-Ejendomme som skal betale.

 

I forbindelse med 5 års gennemgang, afkræver vi Skanska for utætte varmeveksler I varmekælderen, som iflg. Jimmy er utætte periodevis.

 

5-års gennemgang v/Leif

På bestyrelsens vegne har Leif taget kontakt til andre etaper, som allerede har foretaget 5-års gennemgang, og der bliver delt erfaringer og informationer.

 

Hertil er der er etableret en taks-force, som specielt skal tage sig af Skanska og 5-års gennemgang (femårsudvalg), som består af: Leif, Keld, Mona, Kurt.

Bestyrelsen vil meget gerne have hjælp og faglig assistance fra beboere udenom bestyrelsen, som kan bidrage.

 

Tilbud på tag over cykelskur og udvidelse af cykelskur

Bestyrelsen har besluttet, at udskyde denne post til efter næste generalforsamling.

 

Hvad må stå i vores opgange og hvornår, revidering af sedler som Sundby  rengøring lægger til beboerne

Bestyrelsen reviderer de sedler som Sundby  rengøring lægger til beboerne. Hertil skal der forfattes et skriv til beboerne i fortsættelse af ,at vi kaldte den sidste tilbage, hvilket resulterede i stor forvirring for mange beboere.

 

Justering af forretningsgang:
Bestyrelsen justerer  forretningsgang, sådan at der fremover, holdes bestyrelsesmøder ca. Hver anden måde – eller efter behov.

 

Samarbejdet og ansvarsfordeling af opgaver i bestyrelsen

Samarbejdet blev drøftet, og alle tilstedeværende medlemmer tilkendegav indholdet i referat fra mødet den 31. oktober. Hertil blev der vedtaget en revidering af ansvarsfordelingen af arbejdsopgaverne i bestyrelsen.

 

Næste møde bliver den 5. Januar 2012 hos Gertrud, nr. 16, 4, th. kl. 19.00

Bestyrelsen Nytårsfrokost bliver den 8. Januar 2012 hos Keld (?)

 

Bestyrelsesmøde 31. okt 2011

Mødetidspunkt:19.00            

Til stede: Keld, Kurt, Leif, Claus David, Mona og Gertrud              

Mødested: Kurt

 

1. Valg af referent:

 Gertrud

 

2. Samarbejdet i bestyrelsen: 

Idet Claus David ved sidste bestyrelsesmøde den 16. august meddelte, at

han ønskede at trække sig fra bestyrelsesarbejdet, blev dette spørgsmål som

det første taget op med Claus David. Claus David ønskede imidlertid ikke

at trække sig alligevel.

Dette blev drøftet, da de andre fremmødte bestyrelsesmedlemmer, enstemmigt var af den opfattelse, at det ville tjene samarbejdet i bestyrelsen bedst, hvis Claus David ville trække sig. Dette på grund af en række hændelser siden bestyrelsesmødet den 16. august. Da Claus David ikke ønskede at trække sig, blev mødet afbrudt.
 

3. Næste møde:

 Mandag den 7. november. kl. 19.00 hos Mona.

Bestyrelsesmøde 16. aug 2011

Mødetidspunkt:19.00            

Til stede: Keld, Kurt, Leif, Claus David, Kenneth H, Mona og Gertrud                  

Mødested: Mona                   

1. Valg af referent: Gertrud

2. Cykel i nr. 15: Der er kommet en klage over en cykel, som i et længere stykke tid, har haft fast placering i opgang 15. Ejeren er blevet kontaktet, og bestyrelsen har bedt om at få cyklen fjernet.

3. Rafn og søn (ejendomsskat)/v Leif: Leif kontakter Morten Truelsen for at udveksle erfaringer vedr. processen, udfyldelse af blanket etc.

4. Sundby Rengøring v/Mona og Kurt: Der har været møde med Sundby Rengøring. Følgende punkter blev blandt andet behandlet:

 

- Svært at gøre rent i opgangene på grund af mange store og løse genstande, som beboere placerer i trappeopgangen/repos. Emnet blev også drøftet på generalforsamlingen, hvor bestyrelsen blev bedt om at stramme kursen. Der bliver afleveret oprydningssedler til Sundby Rengøring, og bestyrelsen vil bede alle beboere om at overholde husorden på området, og påpeger at der ikke må findes løse effekter i trappeopgange/repos på grund af rengøring og brandmyndigheden.

 

Der udskiftes pærer 6 gange om året for 1900 kr. Bestyrelsen tager sagen op med    Skanska, så der udskiftes til LED lys, så vi kan spare energi og penge.

 

-       Hovedrengøring foretages i september.

-       Rengøring i skralderum skal foretages.

-       Måtter: Inden vinter bytter Su.Rengøring om på måtter fra hoveddør til bagdør. Nye måtter vil blive indkøbt i foråret 2010.

-       Flaskecontainere: Der vil blive stillet en ekstra flaskecontainer ind i den lille miljøstation.

 

5. Tag over cykelskur: Keld indhenter tilbud til næste bestyrelsesmøde.

6. Videosikring v/Kenneth: Opsætning starter den 18. august kl. 9.00, og forventes at være fuldført i løbet at et par uger.

7. Cykeloprydning: Er vel overstået.

8. Orientering fra GF v/Kurt:

- Der plantes hyben udenfor cykelstativerne ligesom hos de andre etaper.

- Etablering af vejbump drøftes i GF.  Det skulle være midt for cykelskuret ud mod Amager Strandvej.  Nærværende bestyrelse (etape 4) foreslår at man i stedet for vejbump etablerer hajtænder og gule striber.

- Parkering - 10 meter-reglen skrottes og erstattes af 5 meter-reglen. GF informerer beboerne.

 

9. Bredbåndsløsning fra Bolignet: Leif og Kenneth undersøger tilbuddet.

 

10. Røglemme: Keld snakker med viceværten om regelmæssig tjek.

 

11. Budget: Keld og Leif tager et møde i september med administrator vedr. status.

 

12. 5 års gennemgang: Keld og Leif tager et møde med Hans Jørgen Aabling, Dan-Ejendomme vedr. 5 års gennemgang.

 

13. Næste møde. Mandag den 7. november. kl. 19.00 hos Leif i nr. 18, 3.tv.

 

Bestyrelsesmøde 24. maj 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 24. maj 2011.

Mødetidspunkt:19.00            

Til stede: Keld, Kurt, Leif, Claus David, Kenneth H., og Mona                   

Mødested:Kurt                      

 

1. Valg af referent: Mona.

2. Godkendelse af referat. Referatet fra generalforsamlingen blev godkendt.

3. Orientering fra GF ved Kurt.  Skovfyr genplantes i efteråret 2011. Skælskør . Anlægsgartnere har kun fået kontrakten forlænget 1 år. Kurt er blevet tovholder for de grønne områder. Højene slås første gang i juni. Der opsættes en bænk ved forbindelsesstien og træstubbe som siddepladser på grønningen. Nogle cykelskure trænger til at få fjernet indtrængende efeu m.v. Etaperne skal selv sørge for, at dette bliver ordnet. Der plantes nye klematis ved cykelskurene i stedet for de udgåede.

Det forberedes at sætte lås på den store miljøstation igen, så kun beboerne har adgang.

P-reglerne reguleres og retningslinier vil blive udsendt.

4. Cykeloprydning m.v. sat iværk . Alle beboer har modtaget brev og strips. For at håndhæve husordenen vil der i nær fremtid blive sat sedler på uønskede effekter i opgange og kældre, som skal fjernes.

5. Videogruppen. Videogruppen sætter i gang nu. Der har igen været indbrud i kælderen, hvor en cykel er blevet stjålet.

6. Badeværelsessagen: Der er begæret syn og skøn.

7. Ejendomsskat: Etape 2 har fået tilsagt skattelettelse, men Rafn & Søn har anket, idet de mente, det var for lidt.

8. Tag over cykelskure. På budgettet til næste år. Keld indhenter tilbud.

9. Udvendigt træværk. Ejerne må ikke selv sværte dette. Se husordenen.

10. Bagudgange og husorden. Der sættes opslag op i alle opgange.

11. Røglemme. Det øverste vindue i opgangene er røglemme og det er ejerforeningens ansvar, at de fungerer. Keld taler med viceværten om eftersyn.

12. Bredbåndsløsning. Der er modtaget tilbud om en samlet bredbåndsløsning fra Bolignet. Leif og Kenneth undersøger om tilbuddet er interessant.

13. El-scooter. Bestyrelsen har modtaget ansøgning fra beboer i nr. 15, om tilladelse til at el-scooter kan holde i opgangen og bruge el-stikket til opladning mod at betale de dermed forbundne el-udgifter. Bestyrelsen har givet tilladelse hertil på ovennævnte vilkår, og el-udgiften vil blive tillagt ejerens fællesudgift. Brev vil blive tilsendt vedkommende.

14. Formandsmøde d. 26.4. Leif deltog på vegne af Keld. Alle etaper var repræsenteret minus en enkelt. 2 indbrud i etape 2 og 3. De berørte etaper overvejede anskaffelse af sikkerhedsslutblik til 1.200 kr. pr. lejlighed. Etape 1,2 og 3 har periodevise varmeproblemer, idet varmerørene løber anderledes end i etape 4 og 5. Etape 2 og 3 er ved at være færdige med 5 års gennemgang. Deres erfaringer og materiale stilles til rådighed for etape 4 og 5. Leif og Keld vil i løbet af efteråret booke møde med advokat Thomas Damholt, Dan ejendomme og EKJ. Der har været lidt gennemtrængning af vand i kælderen etape 4, hvilket er udbedret med ”indsprøjtning”. Reparation af låse på hoveddøre og refusion i forb. hermed tages med til 5-års gennemgang. Jimmi kontaktes vedr. manual for varmeveksleren og opmærksomhed på drift og vedligehold af fælles anlæg. Elektrolytanlæg skulle ej være nødvendig i vores etape – Jimmi?

15. Næste møde. Tirsdag den 16. august kl. 19.00 hos Mona i nr. 13 st.tv.

Bestyrelsesmøde 9. mar 2011

Mødetidspunkt: 19.00                       

Til stede: Gertrud, Keld, Claus David, Leif, Kenneth H., Kurt Henriksen og Mona

Kurt Clemmensen deltog under videogruppen.         

Mødested: Gertrud, Su. Parkvej 16.  

Referent: Mona                      

 

”Videogruppen” bestående af Kurt Clemmensen, Claus David og Kenneth Hagebro orienterede omkring diverse praktiske og tekniske spørgsmål i forbindelse med installation af videokameraer i ejendommen. Gruppen havde indhentet/undersøgt prisniveauer og anbefalede et tilbud fra El-Tec. på ca. 90.000 + moms. Videosikring af de 2 kældernedgange koster yderligere ca. 35.000,- + moms.

Driftsudgifter: ved eksternt servicebesøg: 3.800,- kr. årligt + moms.

Ved indbrud: ekstern deltagelse i samarbejde med politi: 1.800,- kr. pr. gang.

- Ovennævnte 2 udgifter kan spares, hvis 1 medlem af bestyrelsen, med passende interval, tilser, at videosikringen fungere.

- Ved indbrud: 1 el. 2 bestyrelsesmedlemmer i samarbejde med politiet udtager og evt. gennemser videoruller, hvis politiet finder det formålstjenligt

- Videogruppen udarbejder en logbog/retningslinier for håndteringen af videosikringen, så alle kan føle sig trygge for utidigt indblik i videooptagelserne.

 

 1. Godkendelse af referat: Referater blev godkendt med rettet dato og sted for generalforsamlingen. 

 

 1. Generalforsamlingen: Afholdes mandag den 11. april kl. 19.00. Der er booket lokale hos café Couloir, Am. Strandvej. Bestyrelsen mødes kl. 18.00. Traktement: sandwichs, øl/vand, kaffe/the. Indkaldelse senest 18. marts (Keld). Dirigent (Michael Jacobsen, Dan-ejd.). Årsberetning (Keld). Leif kontakter/skriver til Dan-Ejendomme, således at vores kontaktperson er forberedt på den kommende generalforsamling ang: 1) Årsregnskab for 2010, 2)budget 2011, der forud for generalforsamlingen sendes til alle bestyrelsesmedlemmer, 3) bestyrelsens forslag om videosikring af indgangene i etape 4. Videosikringen skal indgå i budget 2011. 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg: Leif, Keld og Mona: alle er villige til genvalg. 6) Forsikringssituationen f.s.v. glas og kumme samt de 36.000 til Skanska til P.hus. 

 

a)    Grundejerforening: Bestyrelsen i etape 4 har modtaget materiale med diverse indsigelser fra  Ulla og Teddy Maltesen. Materialet er blevet behandlet og besvaret af Grundejerforeningen (GF) og omfatter bl.a.

b)    Placering og inddragelse af beplantning til etablering af minimiljøstation mv. Kurt (repræsentant i GF) oplyser, at hvis Københavns Kommune forlænger dispensationen, vil Skanska bekoste en ”forskønnelse” og overdækning af miljøstationen.Ejerforeningen (EF) har taget sagen til efterretning, da det er GF, der behandler sagen.

c)     Flisebelagte sti fra blok 8 ud til Am.banens tracé. Kurt oplyser, at øvrige etaper i bebyggelsen også er interesseret i, at få etableret tilsvarende sti. Det skal i den forbindelse diskuteres, om der skal/kan sættes en bom op, eller evt. laves et bredt og lavt trin, for at forhindre, at der køres for stærkt på stien.

d)    Genplantning af fyrretræer: GF har besluttet at genplante Pinus Mugo  i stedet for de udgåede Pinus Sylvestris, hvorved beplantningen væsentligt ændres (høj og lav tilfældigt mellem hinanden). Dette kan måske være imod GF’s  egne vedtægter § 2.7, (der er tinglyste). EF 4 opfordre derfor GF til at undersøge ved Københavns Kommune, (Center for Bydesign) om GF’s beslutning er lovlig.

e)     Arthur Rosenberg gør indsigelse til GF mod kontrolgebyr. Der er oprettet en debat-blog på internettet. Taget til efterretning.

f)     Ny kontaktperson hos Skanska: Lars Nielsen.

 

 1. Temperatur/fugtighedsmålinger: Da mange har problemer med knirkende og klikkende gulve, er der foretaget temperatur- og fugtighedsmålinger i udvalgte boliger. Målingerne viser en meget lav fugtighed og dermed tør luft (28-30), hvor det ønskelige er (40-60). Mistanke om, at problemet skyldes, at gulvene ikke ”passer” til den måde varmerørene er projekteret på. Da EF 5 har samme generelle problem, besluttedes det af omkostningsmæssige årsager, at etape 4 kan samarbejder med bl.a. EF5 om en teknisk og juridisk basisundersøgelse til brug for en evt. sag mod Skanska.
 2. Cykel/barnevogns oprydning: Kurt og Mona tager affærer i nær fremtid.
 3. Kælderoprydning: Alt ”skrammel” fra gangene er nu fjernet. Udgiften hertil belaster fællesskabets konto!!
 4. Rengøring: For nylig blev der ikke vasket gulv i nr. 12 og 14, idet rengøringen ikke kunne komme til stikkontakterne p.gr.a. henstillede effekter/barnevogne. Kurt og Mona holder møde med Su. Rengøring i nær fremtid.
 5. Ejendomsbeskatning – Rafn & Søn: Der er 29 tilmeldte ud af 81 mulige. Sagen er startet op.
 6. Evt.

a)     Der er 6-7 knækkede gulvfliser i nr. 13.(Mona kontakter Skanska).

b)    Låsen i cykelburet ved blok 8 kan ikke låses op indefra. Jimmi kontaktes til at smøre låse i cykelburer og hoved- og bagdøre i etape 4. (Mona)

c)     I forb.m. den kommende grillsæson og evt. røggener, opfordres beboerne til at overholde anbefalingerne i Husordenen ved at tage hensyn til naboer og de klimatiske forhold (blæst).

 

 1. Næste møde: Mandag den 11. april kl. 18.00 på Café Couloir, Am. Strandvej.

Bestyrelsesmøde 18. jan 2011

Mødetidspunkt: kl.19.00                   

Til stede: Keld, Kurt,  Kenneth Hagebro, Leif, Gertrud, Mona.                   

Mødested: Kenneth

Afbud: Claus David.              

 

Valg af referent: Mona

 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra den 26. oktober 2010.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

 

2. Rafn og Søn, nedsættelse af ejendomsskatten v. Leif.

Der er inden fristens udløb afleveret 30 skemaer ud af 80 mulige.. Bestyrelsen undrer sig over, at ikke flere har reageret på muligheden for at få nedsættelse af ejendomsskatten fremover. Vi foretager os ikke mere.

 

3. Videogruppen v. Kenneth (set i lyset af de fortsatte indbrud).

Der indhentes fornyet tilbud på 2 kameraer ekstra til opgangene med kældernedgang, idet der også har været indbrud i kælderrummene. Firmaet El-Sec. indbydes til at orientere om videoovervågningen til generalforsamlingen.

 

4. Orientering fra GF v. Kurt/Leif.

Vedr. klage over bøder, er der forslag om, at der fremover bør være 2 best.medl. fra GF’s bestyrelse til at vurdere klagens rimelighed. Derudover kan klagen oversendes til høring hos formanden i klagerens ejerforening.

Snerydningen har været en stor udfordring. Pullertlamper er blevet skæve og nogle hækplanter er blevet nedlagt. Skælskør Anlægsgartners forsikring dækker genopretningen.

 

5. Formandsmøde v. Keld.

Der blev drøftet P-hus, nye P-regler, Radiatorgennemgang, Nøglesystem. Tagskader/tagbrønde og kontrolbox til luftindtag er Skanskas ansvar. Konsulentfirma skal gennemgå taget inden 5 års gennemgang.

 

6. Cykeloprydning v. Kurt/Mona.

Varsles i marts med frist i maj. Strips påsættes en hverdag.

 

7. kælderoprydning v. Kurt/Mona.

Der er påsat sedler på effekter i kældergangene og ligeledes opslag i opgangene. Effekterne fjernes uden ansvar efter 15. februar.

 

8. Maling af vinduer, udvendigt.

Der er i øjeblikket ikke stemning for at male vinduerne, idet det er meget kostbart (300,- kr. om måneden pr. lejlighed), og at der blandt fagfolk er usikkerhed om, det i det hele taget forlænger holdbarheden, da det er meget hårdt træ.

9. Radiatorventilindstillinger.

Er nu gennemgået i etape 4 og fundet i orden.

 

10. Generalforsamling.

Afholdes  ???? (se min mail). april kl. 19.00 i Sundby Sejl. Øl/vand, kaffe/the brød bestilles. (Mona reserverer).

 

11. Evt.

Tag over cykelburer: Skal godkendes af GF. Keld indhenter tilbud.

Temperatur- og fugtighedsmålinger: Leif fortsætter med kontrolmålingerne i udvalgte lejligheder. Fugtigheden skal helst ligge mellem 40 og 60.

Forsikringer: Bestyrelsen vil orientere om EF’s forsikring, idet nogle kan have private forsikringer, som også er dækket af EF’s forsikring.

Defekt hoveddør i nr. 15. Skanska kontaktes (Mona).

Rengøring: Kurt og Mona holder møde med Sundby Rengøring inden generalforsamlingen.

Måtter v. hoveddørene: Ombyttes med måtter v. bagdørene, når vinteren er forbi.

 

12. Næste møde:

Tirsdag den 8. marts kl. 19.00 hos Gertrud, nr. 16.4.th.

Bestyrelsesmøde 26. okt 2010

Ejerforeningen Øresund Strandpark Etape 4                               oktorber 2010

BESTYRELSEN       

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 26. oktober 2010.

 

Mødested: Mona, nr. 13.st.tv.

Mødetidspunkt: kl.19.00                   

Til stede: Keld, Kurt, Leif, Kenneth Hagebro, Mona

Afbud: Gertrud og Claus                   

Referent:Mona.                      

 

Godkendelse og underskrift af referat fra den 25. august.

Referater blev godkendt og underskrevet.

 

Mulig besparelse på ejendomsskatten.

Konsulent Kirsten Boutrup (KB)fra Rafn & Søn, deltog under dette punkt.

KB redegjorde for muligheden af at reducere ejendomsskatten for den enkelte boligejer. Indtil nu har alle firmaets kunder opnået besparelse på ejd.skatten i op til 30 år. Hvis ikke besparelse kan opnås opkræves intet honorar – altså er det helt gratis. Hvis besparelse opnås medfører dette et honorar, der udgør første hele års ejendomsskattebesparelse. Omfatter besparelsen også tidligere år, endvidere 25% af besparelsen fra de tidligere år.. Honoraret tillægges 25% moms.

 

Bestyrelsen går  nu ind i sagen, da den enkelte ejer ”har alt at vinde og intet at tabe”.

Leif er torvholder.

KB sender nyt opdateret materiale til bestyrelsen og til vort administrationsselskab Kuben/Dan ejendomme.

Kuben/Dan  videresender materialet til den enkelte ejer, med en frist på 14 dage til returnering til ejerforeningens bestyrelse.

Leif rekvirerer en liste fra Kuben/Dan over ejere.

Bestyrelsen opfordrer kraftigt alle ejere til at deltage.

 

Status vedr. tvangsauktion, nr. 9.1.th.

Leif deltog og følger op ved at deltage ved næste auktion.

 

Nyt fra ”task force video” gruppen ved Kenneth Hagebro.

Der er indhentet tilbud fra el-sec på 86.600 + moms med vidvinklet kamera. Kenneth redegjorde for indholdet af tilbuddet.

Kenneth og Claus David udarbejder et oplæg til brug for generalforsamlingen.

 

Nyt fra Grundejerforeningen.

Kurt gennemgik sagerne fra mødet.

Rettelser til P-reglementet.

IIfølge vores P-reglement, vil Park Zone anmelde biler, der er parkeret mindre end 10 m. fra vejkryds (indkørslen til de enkelte blokke). Dette forhold har Park Zone efter aftale med den forrige GF-bestyrelse set gennem fingre med. Den nuværende GF foreslår, at der nu strammes op, så vi følger færdselsloven og hensynet til adgang for brandkøretøjer, således at parkering fremover ikke må finde sted mindre end 10 m. fra vejkryds. Park Zone vil sætte mærkning op.

Da vi mister 2 P-pladser pr. blok grundet ovennævnte foreslår EF4, at de 10m ændres til 6 m fra hjørnet, hvorved vi kun mister 1 P-plads pr. blok.

Handicappladser, der ikke bliver benyttet vil blive inddraget til alm. Parkering. Hvis behov opstår opsættes handicapskilt. Forbud mod at parkere i indgangspartiet mod skralderum.

Der afsættes et par pladser mere til motorcykler ved de allerede eksisterende.

Aftale om vintervedligeholdelse tilrettes efter oplæg fra Mona.

Cykelstativer og låge i cykelburet. Nogle af de andre etaper ønsker også dette.

 

Det opsatte og derefter nedtagne hegn.

 Det af GF nedtaget hegn ud mod Am.banen fra hjørnet af blok 8, har  EF4 bestyrelse søgt GF om at opsætte igen. EF4 ønsker at ansøgningen om genopsætning herom fastholdes.

 

Gulvsagen mod Skanska v.Leif.

Der afholdes møde med Skanska den 4.11. Der er opsat fugtighedsmålere i et par lejligheder.

 

Nyt fra formandsmødet etape 1-5.

Kurt gennemgik sager, der var af fælles interesse for etaperne.

 

Sundby rengøring v. Kurt/Mona.

Rengøringen foregår nu om torsdagen, så vi kan nå, at få rettet op på mangler inden weekenden.

Beboerne opfordres til at følge de ophængte henstillinger fra rengøring og bestyrelse.

 

Cykeloprydning.

Vi venter til foråret.

 

Regnskab/balance pr. 30.9. fra Kuben.

Tages op og gennemgås til næste møde.

 

Eventuelt.

Referat: Det blev besluttet fremover at lægge referatet på vores hjemmeside, undtaget fortroligt/personligt og punkter under lukket møde.

Julemøde: søndag den 9.1.11. Mona undersøger muligheder.

 

Næste Møde.

Tirsdag den 18.1.11 kl. 19.00 hos Kenneth 16.1.th.

Bestyrelsesmøde jun 2009

Mødetidspunkt:           16. juni 2009
Til stede:                  Leif, Kurt, Mona, Pernille, Keld og Stine
Mødested:                 Mona
Referent:                  Stine

1.     Valg af referent
Stine er referent

2.     Godkendelse af referat
Referatet er allerede godkendt.

3.     Papir til navneskilt
Nyt papir er godkendt (Ejers pris stiger med 10 kr)

4.     Nøgleoversigt
Keld følger op på nøgleejere med LEA

5.     Udlejning
Skal vi overveje en vedtægtsændring med sanktion om gebyr samt at udlejer også giver administrator besked om lejers info? Måske relevant ved næste generalforsamling?

6.     Halvårsregnskab – holder budgettet?
Stine kigger på det til næste møde

7.     Røglemme
Keld tager det med til EKJ til 1-års gennemgang

8.     To Do
P-hus betaling (Vi følger det løbende, Stine svarer beboer), faktura fra LEA (Keld tjekker op),

9.     Cykeloprydning  og oprydning i kælder
Mona tager det med til GF.  Mona laver opslag om oprydning, og Kurt hænger op

10.  Bestyrelsesmøde i august
25. august hos Kurt (18, 2.sal)

11.  Grønne arealer
Det er G/F’s ansvar

12.  P-hus
Se ovenfor

13.  Restancer
De to største skyldnere (nr 9, 1.th og nr 11, 1.th) skal sendes til retslig inkasso – Pernille adviserer Kuben

14.  Evt

Vandskade (Leif)
Vand er løbet gennem 4. sal og ned på 3. sal hos Leif. Samme skade er tidligere sket i etape 5. Manglen: Vicevært – de har sagen og har kontakten til Skanska. Leif kontakter Danielle (Sundby Rengøring) og forsikringsmelder det.

Agenda
Fremover skrives der overskrift på hvert punkt på agendaen

Dør til cykelskur
Keld undersøger pris på døre

Hegn ml. blok 8 og 10
Mona har undersøgt pris på hegn (ca 15.000 kr) – vi beslutter det næste gang

Næste møde: 25. august kl. 19 hos Kurt

Bestyrelsesmøde apr 2009

Mødetidspunkt:          20. april 2009
Til stede:                 Jesper, Mona, Tonni, Kenneth, Lena, Stine, Pernille, Kurt, Leif, Keld (nye og gamle bestyrelse)
Mødested:                Kenneth
Referent:                 Stine/Lena 

1.     Valg af referent
Stine er referent – ny skal findes!   

2.     Godkendelse af referat
Referatet er allerede godkendt, da mødet sidste gang omhandlede generalforsamlingen.

3.     Velkommen til de nye (kort præsentation)
a.     Ansvarsområder – listen bliver gennemgået
b.     Overdragelse af opgaver/mapper – vi overdrager individuelt
c.     Kontaktoplysninger – ok 

4.     Generalforsamling
Ingen bemærkninger – referat og husorden afventes (Stine og Lena laver referat og ny husorden)
Ekstra ordinær generalforsamling afholdt, referat skrevet
Input fra beboerne drøftes næste gang

5.     Ny administrator
Den nye bestyrelse klarer det – Jesper overdrager!

6.     TO DO liste
Stine informerer på næste møde (Lena bistår gerne med info, hvis bestyrelsen har brug for det)

7.     Advokat
Den nye bestyrelse finder i samråd med formandsgruppen advokat til brug i forbindelse med 1 års gennemgang 

8.     Opfølgning fra sidste gang
a.     1 års gennemgang – intet nyt
b.     Elevator – Kenneth har kontrolleret, og der er udarbejdet log/servicebøger, Kenneth følger op.  Ny bestyrelse under aftalen!
c.      Bagdøre, dørhåndtag – droppet, vi sætter hegn i stedet for (Kenneth)
d.     Dørtelefon – EKJ informeres, dørtelefonerne er ikke lavet rigtigt (Keld)
e.     Ombytning af cykelstativer (Mona og Kurt) Husk skilt og info til beboerne via nyhedsbrev
f.      Hegn ved blok 8 – der bliver indhentet tilbud (Mona)

9.     Diverse opgaver
Forslag fra beboere: Fint, beder beboeren om at plante i det andet cykelskur også
Husorden tilrettes (Stine og Lena laver ny husorden)

10.  Eventuelt
Næste møde:  Tirsdag  d. 5. maj kl. 19.00 hos Pernille nr. 9. 3. tv  

Mødetidspunkt:    23. marts 2009
Til stede:           Jesper, Mona, Tonni, Kenneth, Lena, Keld, Stine
Mødested:          Mona
Referent:           Stine 

1.     Valg af referent
Stine er referent                                                                      

2.     Godkendelse af referat
Underskrifter + indsættelse i mappen

3.     Generalforsamling
  a.     Opgaver
  b.     Mødetid kl. 17.30
  c.      Alle kommer
  d.     Forslag fra beboere
  e.     Andet?

4.     1-års gennemgang – status?
Tonni informerer på generalforsamlingen. Vi har stadig ikke hørt noget. Vi skal rykke Skanska noget mere, være mere hårde. Keld overtager styringen og kontakter Jacob Garder fra Skanska.

5.     Elevator
Kenneth har stadig ikke haft tid til at kontrollere servicebøgerne. Vi tager det op på næste møde. Aftale på faldprøver er på plads. Formandsinitiativet drøfter muligheden for fælles aftale for alle etaperne på service.

6.     Hoveddøre
Det system vi har, er ikke hensigtsmæssigt. Låsesystemet er ikke optimalt, bør skiftes jævnligt ifølge viceværten. Vi lader det være indtil videre. Vi tager det op igen senere!

Bagdøre - dørhåndtag
Mona indhenter tilbud på hegn langs bøgehækken ved parkeringspladserne.

Dørtelefon
Keld har undersøgt reparationer af dørtelefoner. Det tyder ikke på, at der er en tendens til at telefonerne er installeret forkert. Så vi må selv tage reparationerne. Keld tager den videre til EKJ.

7.     Cykelstativer – til brede dæk. Vi beder Jimmi om at flytte rundt på cykelstativerne og opsætte et ved blok 8

8.     5. sal – sag droppet

9.     Dato for nyt bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen - 

Bestyrelsesmøde feb 2009

Referat af bestyrelsesmøde
Mødetidspunkt: 16. februar 2009
Til stede:   Jesper, Mona, Tonni, Kenneth, Lena, Keld, Stine
Mødested:  Lena
Referent:  Stine
 
1. Valg af referent 
  Stine er referent
    
2. Godkendelse af referat
Underskrifter + indsættelse i mappen
 
3. Generalforsamling d. 31. marts kl. 19-21.30
 
4. Husorden
Husk at ændre efter generalforsamling
 
5. Elevator
Kenneth følger op ang. elevator-bøger. Tilbuddet fra Otis på faldprøver på 35 kr/elevator godkendes af
Mona (sammen med etape 5)
 
6. Varme: cirkulationspumpe
 
7. Ventilation
 
8. Opgange + dørhåndtag
Vi skriver en seddel om effekter i opgange. Dørhåndtag: Kenneth undersøger priser og muligheder
 
9. 5. sal: Diskuteres igen næste gang
 
10. Nyhedsbrev (parkering) + 2 klager:
Etape 5 har klaget over parkering fra etape 4 på deres pladser, men
det må vi godt, så vi gør ikke mere ved sagen. 
Klage 1 : Angående mini-miljøstation, skriver Mona et svar som sendes via G/F
Klage 2: Vi giver et svar angående svineri i opgangen
 
11. Regnskab: Det er besluttet at lade boligafgiften stige med prisindekset
Næste møde: 23. marts hos Mona

Bestyrelsesmøde jan 2009

Mødetidspunkt:    15. jan 2009
Til stede:             Jesper, Mona, Tonni, Kenneth, Lena, Keld, Stine
Mødested:           Tonni
Referent:             Stine

1.    Valg af referent
Stine er referent
               
2.    Godkendelse af referat
Underskrifter + indsættelse i mappen

3.    Budget v/ Jesper
Gennemgang af poster med store afvigelser i budgettet (Bidrag G/F, elektricitet, vand -og varmeregnskabshonorar, reparation og vedligeholdelse) samt tilpasning af beløb på posterne.
Udvendigt træværk: formændene udarbejder en vedligeholdelsesplan, og det skal besluttes, om vi skal have malet træværket udvendig.
Der sættes penge af til betaling af EKJ.

4.    1-års gennemgang v/ Tonni - status
Der er stadig mange udestående punkter, og Tonni arbejder videre på det.

5.    Elevator, servicebøger v/ Jesper
Tidligere etaper har observeret, at servicefirma (Schindler) ikke overholder aftale om serviceeftersyn på elevatorer, og servicebøgerne er ikke til at finde.  Vi har Otis som leverandør – vi undersøger om det samme er tilfælde hos os. I så fald vil vi have penge tilbage og finde en ny leverandør. Kenneth følger op på sagen. Vi følger op på næste møde.

6.    Varme: Cirkulationspumpe
Preben Rasmussen fra EKJ skal kontakte Jimmi, og Tonni følger op på det.

7.    Energirådgivning – tilbud fra Tonni
Forslaget udskydes til sommer

8.    Kontrol af brandlemme
Skal ske en gang om året. Tilbud til alle ejerforeninger – skal vi afsætte penge på budgettet? Lena tager det op til formandsmødet.

9.    Generalforsamling – 31. marts kl. 19
Mona undersøger lokale (Sundby Sejl)
Vi mødes ekstraordinært til møde om generalforsamling d. 27. jan kl. 19 i sejlforeningen
Vigtigt! Noter på forhånd, hvad I vil have taget op på mødet

10.    Diverse opgaver
•    Nyhedsbrev – Stine laver udkast til brev. Noter: Opgang og under trappeopgang: opbevar ingen private effekter, ingen cykler og affald. Cykler vil blive fjernet. Fremover vil vi bede viceværten fjerne cyklerne – det koster og hvis vi kender ejeren, sender vi en regning. Bagdør skal ikke benyttes, sviner, barnevogne. Parkering:  parkeringsregler er udfærdiget og godkendt af advokat. Vi mangler parkeringstilladelser, men bliver fremsendt til beboerne primo februar. Respekter bore-banke reglerne og tidspunkterne
•    Cykeloprydning (til sommer) – Kenneth tager det med på G/F-møde
•    Opgang, cykler/sko m.m – skal vi gøre noget ved det? Tages op næste gang
•    Dørhåndtag på bagdøre skal fjernes! Forslag fra Kenneth. Vi opfordrer til det i nyhedsbrev
•    Mail fra beboer (Line Olsen) – nøgle til Aarstiderne. Svar: Line får en nøgle
•    Problemer med beboer (Heidi Østergaard) – har ikke underskrevet nøglebrev, har opsat knager samt malerier i opgangen. Jesper tager fat i hende ved lejlighed.
•    Forslag fra Keld: ændre bore-banke regler i husordenen: fra 9-16 om lørdagen til kl. 10-16? Tages op næste gang
•    Etablering af mountainbike-parkering

Bestyrelsesmøde 4. sep 2008

Referat af bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt: 4. sept. 2008
Til stede: Keld, Lena, Jesper, Mona, Tonni
Ikke til stede: Stine og Kenneth
Mødested: Hos Jesper
Referent: Lena

1.    Valg af referent
Lena er referent i dag da Stine er syg.

2.    Godkendelse af referat
Referat er godkendt og underskrevet og indsat i mappen

3.    1 års gennemgang på ejendommen – status
EKJ har gennemgået ejendommen og der er ingen alvorlige fejl og mangler. Vores vurdering af EKJ er, at de virker meget professionelle og har styr på det. Listen over fejl og mangler er nu sendt til Skanska. Vi afventer nu en tilbagemelding fra Skanska!

4.    LEA
a)     Status på møde med LEA: Mødet gik godt – han virker meget engageret og er hurtig til at respondere på mails.
b)    Budget: Modtaget likviditetsbudget og halvårsregnskaber. Vi kigger det efter og drøfter det på næste møde.
c)    Varme og el aflæsning: LEA er på sagen, vi forventer en afklaring i løbet af september. Alle oplysninger er videregivet til LEA som så kan afslutte overfor Brunata og Kbh. Energi.
 
5.    Grønne arealer ved vores etape – status
Der er indgået aftale med Brdr. Hansen om at de skal ordne vores grønne områder – herefter overtager Skælskør.  Fejl og mangler på vores grønne områder f.eks. brune pletter samles i en mail. Beplantning af bakker foran stuelejlighederne ud til etape 5? Har vi nogen ønsker? Vi holder fast i græsset på bakkerne.

6.    Status fra G/F vedr. legeplads, skilte m.m.
Vi afventer byggetilladelse på legepladsen, vi håber vi får tilladelsen i år?
Skiltningen er på vej!
Den midlertidige miljøstation er 1 måned forsinket.
Skanska påbegynder etape 6. Vi håber stadig på en p-kælder?

7.    Refn & Søn – hvad er status?
Intet nyt! Afventer møde mellem bestyrelse, formanden for G/F og etape 5.

8.    Status på opgaver fra sidste bestyrelsesmøde
a)    Dueslag i opgangene - Vi dropper det! Og vi forsøger at hænge færre sedler op og i stedet bruge hjemmesiden.
b)    Cykelstativer?. Er bestilt – Der følges op.
c)    Hjemmeside – skal sættes i gang! Vi gennemgår seddel med ønsker til indhold? Igangsat
d)    Breve omkring paraboler – mangler adresser? 
e)    Taskforce vedr. ejendomsadministrator  – status.  Intet nyt. Tilbud modtaget fra Kuben, vi tager det med til mødet med taskforce-gruppen.
f)    Badeværelsessagen – status (Keld) Sagen er i gang. De enkelte lejligheder bliver informeret, desuden informerer vi på vores hjemmeside.

9.    Diverse opgaver
a)    Tovholder på rengøring? Vi skal stille med en kandidat. Forslag herfra er, at der er en kontaktperson pr. etape og at der så blandt de 5 personer er 1 kontaktperson til Jimmi. Desuden ønsker vi en form for kontrol skema.
b)    Hoveddøre, skal vi beholde de ekstra ’lukkere’: Vi beholder dem, men får Jimmi til at justere dem.
c)    Nyhedsbrev
d)    Mails fra beboere: Beboerne får svar via mail.

10.    Eventuelt
a)    Rengøring: Så er den nye rengøring startet – vær’ sød at holde øje i starten.


Bestyrelsesmøde 17. jun 2008

Referat af bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt: 17. juni 2008
Til stede: Keld, Lena, Jesper, Mona, Kenneth og Stine
Ikke til stede: Tonni
Mødested: Hos Lena
Referent: Stine

1.    Valg af referent

2.    Godkendelse af referat
Referat er godkendt og underskrevet og indsat i mappen

3.    Forretningsorden

4.    Orientering fra G/F
-Information om at spildevandsledning Ø900 skal nedgraves
-Legeplads: Grønningeudvalget har udarbejdet et forslag til legeplads. Bestyrelsen godkender forslaget.
-Midlertidig miljøstation ml. etape 4 og 5: Der skal etableres en midlertidig miljøstation (flaske- og papirscontainere) indtil etape 6 er færdigbygget. Bestyrelsen godkender forslaget.
-Vedrørende græshøje: Der er udarbejdet plan for vedligeholdelse af højene

5.    Orientering fra formandsmøde
Der er nedsat tre nye taskforces:
a)    Ny ejendomsadministrator
b)    Byggesagkyndig tilknyttet etaperne – Vi er sat på sagen og skal mødes med EKJ til en gennemgang af etape 4
c)    TV, bredbånd og evt. IP telefoni

Fremtidige taskforces:
Der arbejdes på at få et fælles nummer ved R98 for alle etaper
Der diskuteres, om der skal sættes penge af til behandling af udvendig træværk.
Forsikring: Det undersøges om alle etaper skal lave en fælles ejendomsforsikring

6.    1 års gennemgang på ejendommen med Skanska
Vi mødes med byggesagkyndig EKJ næste uge

7.    Refn & søn
Vi mødes med formand for grundejerforening om videre forløb angående ejendomsværdiskat

8.    Status på opgaver fra sidste bestyrelsesmøde
a)    Dueslag i opgangene
b)    Energimærke (Det tager vi ved 1-års gennemgang)
c)    Cykeloprydning: Det er undersøgt hos kommunen og vi tager det med til G/F-møde om en fælles cykeloprydning  
d)    Hjemmeside: tilbud indhentet
e)    Brev parabol: Er afsendt til ejere af paraboler.  Parabolerne er dog ikke nedtaget
f)    Cykler i opgangene: Lader ikke til at være et problem mere
g)    Aftale med Otis: Formand for etape 5 vil gerne gå videre med sagen
h)    Diverse: Flere cykelstativer. Det besluttes at indkøbe nogle stativer i første omgang ved blok 8 med plads til 6-12 cykler
i)    Status på budget: Vi er nødt til løbende at holde styr på budget

9.    Eventuelt
a)    Bestyrelsen holder sommerferie i juli og august
b)    Info om badeværelsessagen: Der arbejdes videre på sagen, og snart skal vi have tilkendegivelse fra beboere.

Bestyrelsesmøde 28. apr 2008

Referat af bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt: 28. april 2008
Til stede: Keld, Lena, Mona, Tonni og Stine
Fraværende: Jesper, Kenneth
Mødested: Hos Lena
Referent: Stine

1.    Valg af referent
Stine er referent fremover.

2.    Godkendelse af referat
Vi godkender referat på et senere tidspunkt.

3.    Forretningsorden
Mangler at blive underskrevet.

4.    Emner fra generalforsamling
a)    Husorden: Der ændres i punkt 4: terrasser/hegn. Teksten ændres til følgende: ”Desuden må det første fag regnet ……….180 cm x 180 cm, herefter må alle øvrige fag ikke overstige 150 cm x 150 cm.” Sidste linie slettes.
b)    Elevatoraftale: Der undersøges nærmere.
c)    Badeværelsessagen: Der blev nedsat et udvalg til generalforsamlingen med et bestyrelsesmedlem og to beboere, der ser på sagen
d)    Ændring af vedtægter: 9.1) Administrator må godt være dirigent. 11.4) LEA i stedet for Datea

5.    Status på rengøring og vinduespolering
Nede på to leverandører som har besigtiget området. Der håbes på indgåelse af aftale pr 1. juni

6.    Maling af opgange
Prisoverslag på 5.250 kr. pr opgang. Vi venter.

7.    Energimærke
LEA har indhentet tilbud på energimærkning af vores ejendom. Vi undersøger i forbindelse med 1-års gennemgang.

8.    Status på opgaver fra sidste bestyrelsesmøde
a)    Skanska: Vi venter
b)    Ventilationssystem: Vi venter
c)    Byggesagkyndig: Vi hører nærmere ved formandsmøde og vender tilbage
d)    Dueslag i opgange: VI afventer beslutning på grundejerforeningsmøde


9.    Diverse opgaver
a)    Nøgler – udlevering til beboere (retningslinjer og orientering). Det er besluttet ikke at udlevere opgangsnøgler til beboere
b)    Taskforce p-hus. Vi skal bruge et bestyrelsesmedlem til en taskforce på tværs af etaperne. Vi tænker over det og vender tilbage
c)    Forslag: Vi vender tilbage med forslag til brev til folk, der parkerer ”ulovligt”.
d)    Skæve hoveddøre og skraldedøre. Vi taler med vicevært om ’dørlukkere’ til hoveddøre.
e)    Fartskilt: Vi undersøger med grundejerforeningen
f)    Cykeloprydning og ekstra cykelstativ ved blok 8: Vi diskuterer det ved næste møde.
g)    Hjemmeside: Vi skal i gang med at have lavet en hjemmeside. Overvej til næste møde, hvad den skal indeholde:
Vi indhenter tilbud på oprettelse af hjemmeside, hosting og månedlig vedligeholdelse

10.    Eventuelt
a)    Info om badeværelsessagen: Vi accepterer, at Henrik Høpner foreløbig går videre med sagen og undersøger nærmere. Vi vil dog ikke forpligte os til at involvere os i sagen før en tilbagemelding.

Bestyrelsesmøde 20. feb 2008

Referat af bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt: 20. februar 2008
Til stede: Keld, Lena, Jesper, Mona, Tonni, Kenneth og Stine
Mødested: Hos Mona
Referent: Stine

1.    Valg af referent

2.    Godkendelse af referat
Referat er godkendt og underskrevet og indsat i mappen

3.    Vicevært
Der er opsat nyhedsbrev om etablering af viceværtsordning
a)    Hvem skal betale for udskiftning af navneskilte: Vicevært kan gøre det billigere ved selv at udarbejde skiltene. Udgangspunkt bliver, at ejer betaler - også ved udlejning. Ejerforening betaler for alle, der har boet her indtil 1/3 2008. Nye beboere efter 1/3 2008 betaler selv.
b)    Kontaktoplysninger. Ophængt i opgange
c)    Beboerkontakt til Jimmi: Der sættes en bagatelgrænse på 5.000 kr., hvor Jimmi må lave reparationer osv. Over 5.000 kr. kontaktes formanden
d)    Velkomstbrev: LEA skal give velkomstbrev, husorden samt bestillingsformular til navneskilte til nye beboere
e)    Ting Jimmi skal kigge på: Reparation af huller og skrammer i vægge i opgange, smøre døre

4.    Forretningsorden mv.
a)    Bestyrelsens forretningsorden: Vi tilretter og færdiggør.  Godkendes på næste bestyrelsesmøde.

5.    Orientering fra formandsmødet
a)    Renovation
b)    Taskforce rengøring
c)    Gartner tilbud
d)    Badeværelsessag

6.    Orientering fra G/F
a)    Hjemmeside: Der er kommet forskellige tilbud ind, som tages op på næste G/F-møde
b)    Grundejerforeningsbidrag: Sættes en smule op (ca 17 kr) pga. fremtidige omkostninger til legeplads, skraldespande, miljøstation, skiltning, bænke og borde mv.  Er godkendt af bestyrelse
c)    Coor: Opsagt samarbejde med Coor pga. misligholdelse af aftale. Vicevært har overtaget disse opgaver
d)    Parkering: Samlet skrivelse fra G/F angående løsninger på parkeringsproblemet til afstemning på generalforsamling
e)    Grønningeudvalg: Går i gang næste måned

7.    Generalforsamling 9. april 2008 kl. 19.30
a)     Overvej punkter til dagsorden og om I ønsker at fortsætte i bestyrelsen.
b)     Location: Vi bestiller plads på La Suède.
c)    Indkaldelse, dagsorden og revideret regnskab skal være beboere i hænde 3 uger inden     generalforsamling.

8.    Status på opgaver fra sidste møde
a)    Skanska (status på fejl og mangler): Vi skyder det til maj til 1-års gennemgang. Fejl og mangler drøftes med vicevært
b)    Ventilationssystem: Vi rekvirerer fagmand til at tjekke systemet
c)    Rengøring: Vi følger op løbende
d)    Cykelholdere: Er nu bestilt og bliver opsat snarest

9.    Diverse opgaver og eventuelt
a)    Fejlstrømsafbryder: Information fra LEA
b)    Cykler i opgangen: Vi forbereder seddel til ejerne af cyklerne
c)    Dueslag: Vi afventer tilbud
d)    Regnskab og budget: Vi gennemgår det og taler med LEA
e)    Motionering af varmepumpe
f)    Paraboler: Vi udformer brev til ejere med paraboler over rækværket
g)    Parkering: Beboere fra andre ejerforeninger parkerer hos os.
h)    Nøgleadministration: Vi beder LEA om at administrere vores nøgler.
i)    Ejendomsskat (grundskyldspromille): Der betales for meget i ejendomsværdiskat. Rafn & Søn er ved at køre sag i stilling. Min. 80% af ejere skal være med i sagen. Det tages op på generalforsamlingen
j)    Brev fra beboer: Der udarbejdes et svar på brev

Bestyrelsesmøde 23. januar 2008

Referat af bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt: 23. januar 2008
Til stede: Keld, Lena, Jesper, Mona, Tonni, Kenneth og Stine
Mødested: Hos Tonni
Referent: Stine

1.    Valg af referent
Stine er referent fremover.

2.    Godkendelse af referat
Referat er godkendt og underskrevet og indsat i mappen

3.    Diverse: kontaktperson LEA, udgifter papir mv.
Respons på mails til Lena: Svar helst tilbage med det samme
Udgifter papir osv. refunderes hos LEA

4.    Forretningsorden mv.
a)    Bestyrelsens forretningsorden: Der renskrives kommentarer
b)    Nyhedsbrev vs. referat : Det besluttes, at referater bliver hængt i opgange, indtil vi har etableret en hjemmeside. Vi fortsætter med at lave nyhedsbrev, når relevant.
c)    Husorden: Hvad gør vi, hvis folk ikke overholder den?
d)    Pap i kælderen: Ikke alt er blevet fjernet af Coor d. 18. december. Beboere må ikke smide pap i kælderen. Det koster penge, hver gang pappet skal fjernes. 
e)    Parkering: Folk overholder ikke parkeringsregler.  Vi overvejer at sende personlige breve til dem, der ikke overholder det  (i folks postkasser). Der laves udkast til brev.

5.    Cykeloprydning i cykelskuret
R98 skal bestilles til at lave cykeloprydning evt. hvert halve år. Vi drøfter det igen til sommer.

6.    Oprettelse af hjemmeside
Der er afgivet tilbud, og det tages op på G/F møde. Vi har besluttet at sige jatak til oprettelse af hjemmeside fra beboer (gratis).

7.    Orientering fra G/F fra Kenneth
Vi har overtaget yderområderne med nogle forbehold, der skal ordnes: slidlag, væltede træer mv.
Storskrald: Rummet bliver nedlagt. Til gengæld vil G/F have flere containere til aviser, flasker o. lign.

8.    Status på opgaver
a)    Skanska – status på fejl og mangler: Det undersøges videre.
b)    Rengøring: Beklagelse over rengøring om søndagen. Vi undersøger tilbud på fejning på alle etager + støvsugning én gang om måneden
c)    Ventilationssystem: Ingen afklaring endnu. Vi tager den med til vores møde m. Skanska
d)    Byggesagkyndig: Vi tager det ved næste møde
e)    Cykelholdere i cykelskuret: Vi bestiller opsætning. Det tages det med til G/F om evt. ekstra cykelskur
f)    Vicevært: Lena har været til viceværtsmøde. Sundby Rengøring har givet tilbud på viceværtsordning . G/F holder møde om kravspecifikation. Forventning om start i februar.
g)    Dueslag i opgange: Vi bestiller
h)    Optegning på parkeringspladser: Det er besluttet at droppe det, da der kommer slidlag om et par måneder
i)    Nøgler: Fællesnøgler (til Aarstiderne etc.) skal bestilles og godkendes af bestyrelsen.

9.    Diverse opgaver
j)    Formandsmøde d. 4. februar: Stine deltager, da Lena ikke kan.
k)    Varmtsvandsbeholder: Vi undersøger
l)    Ombytning af skraldespande: Aftale med Coor ophører. Vi undersøger om aftale hos LEA kan forlænges, indtil en vicevært er ansat
m)    Generalforsamling dato: Onsdag d. 9/4 kl. 19.30. Vi undersøger lokale i Helgoland Strandpark
n)    Affaldsskakter: De bliver stadig tilstoppede. Vi hører Skanska om skakterne er renset ordentligt.
o)    Kontakt til Brunata: Beboere må selv sørge for at varme bliver aflæst. Bestyrelsen skal ikke involveres.
p)    Elstik og vandhane: Det er besluttet at droppe det
q)    Døre affaldsrum: Sørg for at de er lukkede!
r)    You See kabel-tv: Det tages det med til formændene
s)    Boligblok tavle, blokskilte og vejnavn skilt: Der er skrevet ang. vejnavn til kommunen.  Blokskilte: Vi tager det med til G/F.
t)    Budget og regnskab: Der rekvireres budget og regnskab (+ likviditetsopgørelse)

10.    Eventuelt
a.    Henvendelse fra beboer (Bibi): paraboler – der sendes personlige breve (kommer i nyhedsbrev). Bude kører gennem hække over terrasserne.


Næste møde: onsdag d. 20. feb. kl. 19.

Bestyrelsesmøde 12. dec 2007

Referat af bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt: 12. december 2007
Til stede: Keld, Lena, Jesper, Mona, Tonni og Stine
Fraværende: Kenneth
Mødested: Hos Keld

1.    Valg af referent
Stine er referent fremover.

2.    Godkendelse af referat
Referat er godkendt og underskrevet.

3.    Udestående omkring vicevært
Taskforce angående viceværtsordning mødes 13. december kl. 19 hos Torben. Liste over mindstekrav til ordningen er blevet udarbejdet.

4.    Forsikring til bestyrelsen
Bestyrelsens forsikring er trådt i kraft. I vores rundskrivelse vil vi gøre opmærksom på, at forsikringen også dækker glas og kumme.

5.    Orientering fra G/F
Punkt til grundejerforeningsmøde: Vand på plænen ud for blok 6 ved kraftig regnvejr. 

8. Status på opgaver fra sidste bestyrelsesmøde
Skanska:         Jesper har givet info til Tonni
Rengøring:     Hovedrengøring ikke i orden. Vi vil bede om at der bliver støvsuget i stedet for fejning
Ventilationssystem:    Det undersøges om der skal indgås aftale med leverandør til vedligeholdelse af systemet. Mona spørger i GF, hvad de andre ejerforeninger gør
Byggesagkyndig:     Der skal tages kontakt til en byggesagkyndig, der kan gennemgå taget mv.   

9. Diverse opgaver   
Nøgler:     Der mangler nøgler fra tidligere bestyrelsesmedlemmer.  Angående ekstranøgler og ansvar ifbm bl.a. Aarstiderne taler vi med LEA/Katrine om det.
Underskrift, referat:    Referat fra generalforsamling underskrives af bestyrelsesmedlemmer
Forretningsorden:    Oplæg til bestyrelsens forretningsorden rundsendes til medlemmer. Til næste møde bedes alle gennemlæse med eventuelle kommentarer
Dueslag:         Vi skal have opsat dueslag i alle opgange
Cykelholdere:    Vi tager det op næste gang
Henvendelse fra beboer:        Sagen drøftet og svar udarbejdet
Parkeringsstreger:    Det undersøges om vi kan lave midlertidige streger, indtil Skanska lægger det sidste slidlag på vejen. Er der mon nogen beboere, der vil deltage i dette?
Rundskrivelse til beboere:        Der udarbejdes et udkast i form af et nyhedsbrev


Næste bestyrelsesmøde: onsdag d. 23. januar kl. 19