Seneste nyt
05-09-2020 11:39 Referat af generalforsamling
05-09-2020 11:37 Referat af bestyrelsesmøde

Bestyrelsen

Den nuværende bestyrelse blev valgt på den ordinære generalforsamling.

Hvis du har brug for at kontakte bestyrelsen, foretrækker vi, at det foregår pr. email. I nødstilfælde kan du kontakte os pr. telefon. Den primære kontakt er formanden.

(For at minimere spam-risikoen, har vi skrevet snabela i stedet for @ nedenfor)

Navn og adresse Email Telefon/mobil
Flemming Sørensen
(formand)
Sundby Parkvej 2, 3.th
wrem.sorensen snabela mail.dk 51181144
Arne Willum Jensen (næstformand)
Sundby Parkvej 8, 2.tv.
ingearne2004 snabela yahoo.dk 47175382
Martin S. Larsen
Sundby Parkvej 3, 2.th.
martinsunlarsen snabela gmail.com
51906901
Bodil Sørensen
Sundby Parkvej 3,st.th.
bodilbennsorensen snabela gmail.com 26804618
Hanne Jørgensen
Sundby Parkvej 3, 3.tv.
jorgensen_hanne snabela yahoo.dk 26816786
Bjarke Nørgaard Juul Hansen (suppleant)
Sundby Parkvej 6, st.th.
Bjarke005 snabela yahoo.dk 22164711
Erik Sørensen (suppleant)
Sundby Parkvej 10, 3.tv.
eblitecom snabela gmail.com
26732780

Samarbejde med de øvrige etaper i Øresund Strandpark

Vi samarbejder med de øvrige ejerforeninger i Øresund Strandpark i Grundejerforeningen Øresund Strandpark og gennem et ”Formandsinitiativ” bestående af formændene for de enkelte etaper – eller anden repræsentant. Grundejerforeningen er ligeledes repræsenteret i dette samarbejde.

Grundejerforeningens formål er at forestå drift og vedligeholdelse af Øresund Strandparks fællesarealer. Grundejerforeningens medlemmer er de fem etapers bestyrelser, og samarbejdet finder sted via månedlige bestyrelsesmøder. (Se www.oresund-strandpark.dk for yderligere oplysninger.)

Samarbejdet i Formandsinitiativet går først og fremmest ud på at få etableret fælles aftaler med diverse leverandører af ydelser til ejerforeningerne, dels for at få den bedst mulige service dels for at optimere økonomien i leverandøraftalerne. Men der drøftes også andre emner i ”Formandsinitiativet”, som er hensigtsmæssige at koordinere.

Vi har i de seneste år fået etableret en række leverandøraftaler på alle større udgiftsområder for ejerforeningerne. Det skal nævnes, at de enkelte ejerforeninger kan have grunde til ikke at ønske at deltage i en fælles leverandøraftale på et område – eksempelvis fordi man er godt tilfreds med hidtidig leverandør.