Seneste nyt
2020-11-25 21:51 Referat af bestyrelsesmøde
Øresund Strandpark > Parkering

Parkering - Hensigtserklæring

Hensigten med en aftale med et parkeringsfirma om parkerings-kontrol er at skabe så gode parkeringsforhold som muligt for beboerne samt at holde uvedkommende parkeringer væk.
Vi har tidligere oplevet ulovlig parkering på adgangsveje med hensyn til adgang for brandvæsen og ambulance og på stikveje i forbindelse med ind-og udkørsel over fortov, samt parkering af en del uvedkommende biler (f.eks. badegæster og ferie-rejsende til metro/lufthavn o.lign.)
 
Det er pt. fa. ParkZone som står for kontrollen, det fremgår af aftalen at  Ø.P. grundejerforening's best. til enhver tid har den endelige afgørelse i alle afgiftssager.
 
Der er i 2020 udleveret 3 parkeringskort pr lejlighed.

Deklaration for gæsteparkering

Tinglyst deklaration for gæsteparkering: