Seneste nyt
2020-11-25 21:51 Referat af bestyrelsesmøde

Grundejerforeningens formål

Grundejerforeningen Øresund Strandpark’s formål er at forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealer, de på disse værende fælles anlæg, herunder ledninger og installationer i jord, udenomsgrundarealer, øvrige fællesarealer og eventuelle fællesrum/fællesbygninger indeholdende fælles forsynings- eller serviceinstallationer samt veje, stier og p-anlæg, der hører til de bebyggelser, der opføres på grundejerforeningsområdet.
Grundejerforeningen er berettiget og forpligtet til at opkræve fællesbidrag fra medlemmerne og er forpligtet til at sørge for drift af fælles anlæg, herunder foretage fornøden renholdelse og fornyelse.

Der henvises til Vedtægter for Grundejerforeningen Øresund Strandpark.