Seneste nyt
2020-11-25 21:51 Referat af bestyrelsesmøde
Øresund Strandpark > Formandsinitiativet

Om Formandsinitiativet

Under navnet Formandsinitiativet bliver der regelmæssigt afholdt møder mellem formændene i de 5 etaper og Grundejerforeningens formand.

Gruppen af formænd er en uformel samarbejdsorganisation, der prøver at løse så mange fælles problemer for hele Øresund Strandpark. Den er ikke en del af Grundejerforeningen, som jo har meget specifikke formål, der fremgår af vedtægterne. Formandsinitiativet siger tak til Grundejerforeningen fordi vi må bruge denne del af hjemmesiden til at informere om vores arbejde!

Formandsinitiativet blev etableret i 2007 i erkendelse af, at Grundejerforeningen ikke er tilstrækkelig til at koordinere mange af de fælles interesser, der er mellem etaperne. Sager af fælles interesse kan være fx valg af leverandører på forskellige områder. Formandsinitiativet tager ikke formelle beslutninger, men beslutter anbefalinger til de enkelte foreninger. Det er derefter op til etapernes bestyrelser at træffe de endelige beslutninger. Ofte nedsætter Formandsinitiativet en “tovholder”, der fx fører tilsyn for hele bebyggelsen med en leverandør.

Arbejdsformen er uformel, men fokuseret. Det tilstræbes, at have få aktive sager - men så til gengæld at få dem løst godt og hurtigt. Ofte nedsættes et task force med deltagelse af frivillige fra de forskellige etaper. Det er en god måde for folk, der interesserer sig for en bestemt sag, til at få lejlighed til at være med til at løse nogle konkrete problemer til gavn for os alle sammen - uden at skulle investere mere tid end nødvendigt.

Interesserede kan henvende sig til formaendene@oresund-strandpark.dk

Igangværende sager i Formandsinitiativet

Der er pt følgende aktive sager i Formandsinitiativet:

 • Indhentning af fælles tilbud på udvendig oliering af træværk (vinduer osv.)
 • Fælles leverandør af elevatorservice
 • Indhentning af tilbud på en fælles administrator
 • Overvejelser om fælles advokat for hele bebyggelsen
 • Fælles tilbud på TV og bredbånd
 • Nøje overvågning af fejl og mangler og andre forhold i relation til Skanska

Tidligere sager i Formandsinitiativet

Følgende sager har været behandlede af Formandsinitiativet:

 • Fælles vicevært (er valgt og i gang - Sundby Rengøringsservice)
 • Fælles rengøring og vinduespolering (er valgt og i gang - Sundby Rengøringsservice)
 • Fælles hjemmeside (er pt. igang for etape 1 og 4 samt Grundejerforeningen)
 • Fælles byggeteknisk rådgiver (er valgt og i gang - ing. fa. EKJ)
 • Renovation (er på plads)
 • Fælles holdning til trappebelysning (fsk løsninger afprøves)
 • Forsikring
 • Gartner (i regi af Grundejerforeningen - er valgt og i gang - Skælskør Anlægsgartnere)
 • Snerydning (i regi af Grundejerforeningen - er valgt og i gang - Skælskør Anlægsgartnere)
 • Fælles tilbud på årligt tilsyn af de automatiske røglemme (valgt og i gang - Sikkerhedskompagniet)

Kandidater til sager i Formandsinitiativet

 • Fælles ventilationsservice
 • Fælles VVS service
 • Fælles ejendomsinspektør
 • Fælles elektriker
 • Ensretning af vedtægter og husordener i hele bebyggelsen

Forslag modtages med tak, send en email til formaendene@oresund-strandpark.dk