Seneste nyt
2020-11-25 21:51 Referat af bestyrelsesmøde
Øresund Strandpark > Miljøstationen

Miljøstationen

Miljøstationen ligger for enden af den store parkeringsplads ved blok 2 på Øresund Parkvej.

Mini miljøstation for flasker og aviser ligger imellem etape 4 & 5 mod vest.

Affaldsfolder
Københavns Kommune har udgivet en folder vedr. bortskafning af affald.

Miljøstationen

LUKKET FOR STORSKRALD!


For at øge kapaciteten på vores miljøstation ved blok 2, har vi valgt at lukke for storskraldsordningen. I stedet bliver der nu endnu flere containere til pap, papir og renovation. Samtidig opsættes en ekstra flaskecontainer ved blok 10.


Alt storskrald kan fremover afleveres på:

Vermlandsgade Genbrugsstation
Herjedalgade 2-4
2300 København S
miljøstationen
Åbent:
Mandag - fredag kl. 10-20
Lør-, søn- og helligdage kl. 10-17