Seneste nyt
2020-11-25 21:51 Referat af bestyrelsesmøde
Øresund Strandpark > Vicevært
Du kan kontakte viceværten efter kl 16 på tlf. 40115444 - BEMÆRK: KUN akutte henvendelser

Vicevært

Vicevært E-mail Fastnet/Mobil telefon
Jimmi Hansen, Sundby Rengørings Service srs@sundbyrengoringsservice.dk 32964807
40115444

Serviceaftale

Hver uge:
-    Tilhørende fælles ude-arealer renholdes. De befæstede arealer ved fejning/opsamling. De grønne områder ved opsamling.
-    Affaldsspande tømmes.
-    Miljø-stationerne gennemgås for korrekt sortering 2 gange hver uge. Afhentning af affald bestilles hos R98 hvis påkrævet
-    Udskiftning af udbrændte lyskilder.
-    Rundering på området med tilsyn af regnvandsbrønde, hegn, skilte, el-tavle og lignende.

Hver 6. måned:
-    Lyskasser oprenses.
-    Cykel-parkering tømmes for cykler og fejes.

Forefaldende opgaver:
-    Kontakt til beboerne/bestyrelsen via mobiltelefon med døgnvagt ved akutte problemer.
-    Tilkald af håndværkere i tilfælde af uopsættelige skader samt evt. fornøden afspærring.
-    Kontakt til grundejerforeningens håndværkere samt tilsyn med udførelsen af deres opgaver.
-    Rekvirering af håndværkere efter aftale med bestyrelsen.
-    Administration af nøgler til håndværkere (udlån).
-    Opfølgning/kontrol af overholdelse af serviceaftaler.
-    Opstart af forsikrings-sager med besigtigelse, rapportering og dokumentation.
-    Rapportering til bestyrelsen omkring ejendommen (tilsynsliste).