Seneste nyt
30-08-2022 21:22 Referat af bestyrelsesmøde
17-07-2022 19:00 Referat af bestyrelsesmøde

Bestyrelsen

Den nuværende bestyrelse blev valgt på den ordinære generalforsamling.

Hvis du har brug for at kontakte bestyrelsen, foretrækker vi, at det foregår pr. email. I nødstilfælde kan du kontakte os pr. telefon. Den primære kontakt er formanden.

(For at minimere spam-risikoen, har vi skrevet snabela i stedet for @ nedenfor)

Navn og adresse Email Telefon/mobil
Flemming Sørensen
(formand)
Sundby Parkvej 2, 3.th
wrem.sorensen snabela mail.dk 5118 1144
Bodil Sørensen
(næstformand)
Sundby Parkvej 3, st.th.
bodilbennsorensen snabela gmail.com 2680 4618
Samal Samuelsen
(bestyrelsesmedlem)
Sundby Parkvej 8, 3.tv.
samal.samuelsen snabela gmail.com 7199 3338
Peter Kofoed
(bestyrelsesmedlem)
Sundby Parkvej 3, 4.tv.
pkoefod1964 snabela gmail.com
2166 9964
Mikkel Jønsen
(bestyrelsesmedlem)
Sundby Parkvej 10, st.tv.
mikkel.joensen snabela hotmail.com
 
Kirsten Wermund Bruun
(suppleant)
Sundby Parkvej 6, 2.tv.
kirstenwbruun snabela gmail.com 3031 7835
Hanne Jørgensen
(suppleant)
Sundby Parkvej 3, 3.tv.
jorgensen_hanne snabela yahoo.dk 2681 6786

Samarbejde med de øvrige etaper i Øresund Strandpark

Vi samarbejder med de øvrige ejerforeninger i Øresund Strandpark i Grundejerforeningen Øresund Strandpark og gennem et ”Formandsinitiativ” bestående af formændene for de enkelte etaper – eller anden repræsentant. Grundejerforeningen er ligeledes repræsenteret i dette samarbejde.

Grundejerforeningens formål er at forestå drift og vedligeholdelse af Øresund Strandparks fællesarealer. Grundejerforeningens medlemmer er de fem etapers bestyrelser, og samarbejdet finder sted via jævnlige bestyrelsesmøder. (Se www.oresund-strandpark.dk for yderligere oplysninger.)

Samarbejdet i Formandsinitiativet går først og fremmest ud på at få etableret fælles aftaler med diverse leverandører af ydelser til ejerforeningerne, samt at drøfte andre emner, det er hensigtsmæssigt at koordinere.