Seneste nyt
25-03-2021 16:09 Referat af bestyrelsesmøde
01-03-2021 20:59 Referat af bestyrelsesmøde

Bestyrelsen

Den nuværende bestyrelse blev valgt på den ordinære generalforsamling.

Hvis du har brug for at kontakte bestyrelsen, foretrækker vi, at det foregår pr. email. I nødstilfælde kan du kontakte os pr. telefon. Den primære kontakt er formanden.

(For at minimere spam-risikoen, har vi skrevet snabela i stedet for @ nedenfor)

Navn og adresse Email Telefon/mobil
Flemming Sørensen
(formand)
Sundby Parkvej 2, 3.th
wrem.sorensen snabela mail.dk 51181144
Arne Willum Jensen (næstformand)
Sundby Parkvej 8, 2.tv.
ingearne2004 snabela yahoo.dk 47175382
Peter Kofoed
Sundby Parkvej 3, 4.tv.
pkoefod1964 snabela gmail.com
21669964
Bodil Sørensen
Sundby Parkvej 3,st.th.
bodilbennsorensen snabela gmail.com 26804618
Hanne Jørgensen
(suppleant)
Sundby Parkvej 3, 3.tv.
jorgensen_hanne snabela yahoo.dk 26816786
Samuel Samuelsen (suppleant)
Sundby Parkvej 8, 3.tv.
samal.samuelsen snabela gmail.com 71993338
Erik Sørensen
Sundby Parkvej 10, 3.tv.
eblitecom snabela gmail.com
26732780

Samarbejde med de øvrige etaper i Øresund Strandpark

Vi samarbejder med de øvrige ejerforeninger i Øresund Strandpark i Grundejerforeningen Øresund Strandpark og gennem et ”Formandsinitiativ” bestående af formændene for de enkelte etaper – eller anden repræsentant. Grundejerforeningen er ligeledes repræsenteret i dette samarbejde.

Grundejerforeningens formål er at forestå drift og vedligeholdelse af Øresund Strandparks fællesarealer. Grundejerforeningens medlemmer er de fem etapers bestyrelser, og samarbejdet finder sted via jævnlige bestyrelsesmøder. (Se www.oresund-strandpark.dk for yderligere oplysninger.)

Samarbejdet i Formandsinitiativet går først og fremmest ud på at få etableret fælles aftaler med diverse leverandører af ydelser til ejerforeningerne, samt at drøfte andre emner, det er hensigtsmæssigt at koordinere.