Seneste nyt
30-08-2023 20:25 Referat af bestyrelsesmøde
03-07-2023 21:22 Referat af bestyrelsesmøde

Ejerforeningen Etape 5

Øresund Strandpark Luftfoto
Copyright Aerodan Luftfoto

Velkommen til Øresund Strandparks ejerforening etape 5.

"Ejerforeningen Øresund Strandpark Etape 5" har til formål at administrere alle fællesanliggender for Sundby Parkvej 1 – 7 og 2 - 10 (blok 9 og 10 af Øresund Strandpark).

Det vil sige, at ejerforeningen bl.a. opkræver fællesbidrag til udgifter i forbindelse med forsikringer og drift af fællesområder, f.eks. renholdelse, renovation, vedligeholdelse og fornyelse.

Desuden skal ejerforeningen repræsentere foreningens interesser i "Grundejerforeningen Øresund Strandpark".

Medlemmerne af ejerforeningen er samtlige ejere af ejerlejlighederne i blok 9 og 10. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og har til opgave at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender. Ud over en formand består bestyrelsen af fire bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.

Til administration har vi en aftale med DEAS A/S, som bl.a. omfatter administration, regnskab, opkrævning af fællesudgifter, varme, el mv.

Til at stå for viceværtsopgaverne har ejerforeningen indgået en aftale med Sundby Rengøringsservice.


Nyhedsbrev

Tilmeld vores regelmæssige nyhedsbrev og modtag informationerne direkte i din e-postkasse.

Tilmeld / Afmeld