Badeværelsessag

Status i sagen

Opdateret 16. nov 2009

Hej Bestyrelse

Vi har en fællesmail omkring badeværelsessagen, som vi kan lægge på ejerforeningens hjemmeside. Det er badevaerelse@gmail.com

Vi kommer med et indlæg til hjemmesiden meget snart. Vi afventer kun at advokaten sender stævningen afsted til Skanska, og det bør ske i løbet af få uger.

Venlig hilsen Anette Fly

Badeværelsessagen

Sagen kort:

Hovedparten af ejerne i Øresund Strandpark etape 4 og 5 har købt en projektlejlighed baseret på en købsaftale indeholdende en plantegning over lejligheden – herunder badeværelset – og en besigtigelse af en prøvelejlighed. På denne baggrund har køberne fået en berettiget forventning om, hvilket badeværelse man ville modtage ved overdragelsen af lejlighederne i hhv. oktober og december 2007.

I juni 2006 modtager ejerne imidlertid et brev fra Skanska, som informerer køberne om det, Skanska karakteriserer som en række mindre projektjusteringer, herunder ændringer af badeværelset. Da plantegningen er meget overordnet og den verbale del af brevet kortfattet, står det først klart for de fleste, hvor omfattende ændringen af badeværelset er, da man får overdraget lejligheden i hhv. oktober og december 2007. (Mange fik ved besigtigelsen af lejlighederne før overdragelsen ikke adgang til badeværelset, som var aflåset).

Ikke alle lejligheder er ramt af ændringerne af badeværelset og de, der er omfattet, er ikke ramt i lige høj grad.

48 ejere i etape 4 og etape 5 har nu hyret advokat Henrik Høpner, Advodan Lyngby, med speciale i fast ejendom og boligområdet, til at gå i dialog med Skanska om den manglende opfyldelse af købsaftalerne og om nødvendigt gennemføre en retssag som et gruppesøgsmål.   


I januar måned henvendte bestyrelsen sig til advokat Henrik Høpner med henblik på at få en vurdering af sagen, jf. vedlagte brev af 12. januar 08, baseret på en lejlighed type L1.

I april måned blev ejerne orienteret herom på generalforsamlingen samt efterfølgende med vedlagte brev af 12. juni 08 med orienteringsemner fra bestyrelsen. Ejerne blev bedt om at tilkendegive deres umiddelbare interesse i at deltage i sagen.

Med opslag af 2. juli 08 blev ejerne igen gjort opmærksom på sagen og på at melde sig dersom man havde en interesse i at deltage i en sag.

Herefter blev Henrik Høpner bedt om at se på forsikringspolicerne for de enkelte ejeres indboforsikring for at sikre, at alle var omfattet af retshjælpsdækning.

Alle der havde tilkendegivet interesse i sagen blev informeret om et møde om sagen d. 28. august 08 med deltagelse af Henrik Høpner, jf. vedlagte brev af 15. juli 08.

På mødet gennemgik Henrik Høpner sagen, som han vurderer som en god sag, forstået på den måde, at han vurderer, at ejerne har gode udsigter til at kunne gennemføre et krav mod Skanska ved domstolene. Desuden blev reglerne for gruppesøgsmål gennemgået, jf. vedlagte præsentationer. Henrik Høpner understregede i øvrigt på mødet, at man ikke kan få del i en erstatning, hvis men ikke deltager i søgsmålet – altså ingen fribillet.

Med brev af 3. septemer, jf vedlagte, fik ejerne endnu engang mulighed for at melde sig – og denne gang bindende – til at deltage i sagen, med referat fra fællesmødet d. 28. august 08. Det blev understreget i brevet, at omkostningerne ved at deltage i sagen for den enkelte ejer ville være som følger:

  1. Hvis sagen tabes, kan ingen ejer komme til at betale mere end selvrisikoen på ejerens indboforsikring for retshjælpsdækning, som er på 2.500kr.
  2. Hvis sagen forliges gennem aftale med Skanska og dermed aldrig kommer for domstolene, kommer de deltagende ejere til at betale sagens omkostninger. Task forcen vil naturligvis sammen med Henrik Høpner vurdere, om det beløb Skanska tilbyder står i rimeligt forhold til omkostningerne.
  3. Hvis sagen vindes, vil modparten typisk blive tilpligtet at erholde sagens omkostninger.

I mellemtiden havde etape 4 og etape 5 indgået et samarbejde om sagen, således at sagen kunne gennemføres for alle ejere i de to etaper, der ønskede det. Der var blevet nedsat en badeværelses task force besående af

Susanne Nors, Etape 5
Sundby Parkvej 3, 4.tv.
Anette Fly Haastrup, Etape 4
Sundby Parkvej 14, 2.tv.
Keld Olsen, Etape 4
Sundby Parkvej 9, 3.th.
Carina Hattens, Etape 4
Sundby Parkvej 13, 1.th.

Task forcen kunne konstatere på baggrund af de bindende tilmeldinger, at de lejligheder der er omfattet af sagen er typerne: L, L1, K, K1, M (og evt. H). Det kunne videre konstateres, at 19 ejere i etape 4 og 29 ejere i etape 5, ønskede at deltage i sagen.

Med henblik på at vurdere ændringernes omfang for de enkelte lejlighedstyper gennemførte task forcen sammen med Henrik Høpner og dennes assistent Mette E. Nielsen en besigtigelse af udvalgte prøvelejligheder d. 12. november 08. Vi besigtigede dels lejlighederne i etape 4 og 5, som er ens fsva de enkelte lejlighedstyper, dels lejligheder i etape 3, som udgør et benchmark for, hvordan badeværelserne skulle have set ud, dersom de var blevet leveret ihht købsaftalen.

Det blev bekræftet, at i alle de omfattede lejlighedstyper er badeværelset blevet forringet med ændringerne først og fremmest ved en mindre bordplade og en ændret brusenische. Type L, L1 og M lejlighederne er yderligere forringede med en total ændring af indretningen grundet inddragelse af rummet til installationsskakt i entreen, som ved købstidspunktet  var projekteret som en nische til vaskesøjlen.

Efterfølgende opstartede Henrik Høpner sagen med kontakt til Skanska, jf. vedlagte brev af 20. november 2008. Vi afventer nu Skanskas svar og håber på en hensigtsmæssig dialog med dem.

Brev til Skanska fra advokat Henrik Høpner

Præsentationer fra informationsmødet med advokat Henrik Høpner